Hallituksemme valitsee yhdistyksen vuosikokous. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, kolme varapuheenjohtajaa sekä 6-18 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain.

Nykyinen hallitus on valittu yhdistyksen vuosikokouksessa 11.4.2017.

Puheenjohtajisto

Puheenjohtaja toimitusjohtaja Risto Murto, Varma
I varapuheenjohtaja toimitusjohtaja Timo Ritakallio, Ilmarinen
II varapuheenjohtaja toimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Keva
III varapuheenjohtaja toimitusjohtaja Harri Lemmetti, Eläkesäätiöyhdistys (Yleisradion Eläkesäätiö)

Jäsenet

Toimitusjohtaja Stefan Björkman, Etera
Toimitusjohtaja Åsa Ceder, Pensions-Alandia
Toimitusjohtaja Satu Huber, Työeläkeyhtiö Elo
Toimitusjohtaja Päivi Huotari, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela
Kirkkoneuvos Leena Rantanen, Kirkon eläkerahasto
Toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman, Veritas
Toimitusjohtaja Timo Toropainen, Eläkesäätiöyhdistys
Toimitusjohtaja Kari Välimäki, Merimieseläkekassa