Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Edustamme koko alaa eli jäseninämme ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.

Perustehtävämme on työeläkejärjestelmän vahvistaminen ja alan yleiseen toimintaympäristöön vaikuttaminen. Työhömme kuuluvat

  • alan edunvalvonta
  • yhteiskunnallinen koulutus ja
  • viestintä.

Toimintamme perustuu työeläkealan monipuoliseen asiantuntemukseen, hyviin verkostoihin ja selkeään viestintään. Pyrimme siihen, että edunvalvontamme on läpinäkyvää, tavoitteellista ja pitkäjänteistä.