OLV-indeksin painokertoimet ja osaindeksien pisteluvut vuosineljännesten lopussa 2016.

Ajankohta 31.3.2016 30.6.2016
30.9.2016 31.12.2016
Päivitysaika 1.6.2016 30.8.2016
28.11.2016 vk 9/17
paino-kerroin pisteluku

paino- kerroin

pisteluku

paino-
kerroin

pisteluku paino-kerroin pisteluku
Suomi 35,46 13530,29 35,76 13850,4536,62 15221,07
Eurooppa * 39,93 6823,77 39,10 6837,3838,46 7171,76
USA * 21,66 3401,94 22,14 3574,3221,93 3692,38
Japani * 2,95 14,84 3,01 15,412,98 16,65
Yhteensä 100,0 100,0100,0

* Kaikki kolme pistelukua on saatu jakamalla ne EKP:n laskemilla valuuttakursseilla. Valuuttakurssien arvot

Indeksipistelukujen lähde: Bloomberg, MSCI, Nasdaq OMX Nordic

Vuodesta 2015 alkaen yksittäisen eläkelaitoksen paino on enintään 20 prosenttia laskettaessa osakesijoitusten jakautumista alueittain. Ennen vuotta 2015 enimmäispaino oli 15 prosenttia.

Julkaisemme seuraavan päivityksen päivämäärältä 31.12.2016 viikolla 9/2017.