OLV-indeksin painokertoimet ja osaindeksien pisteluvut vuosineljännesten lopussa 2016.

Ajankohta 31.3.2016 30.6.2016
30.9.201631.12.2016
Päivitysaika 1.6.2016 30.8.2016
28.11.201628.2.2017
paino-kerroin pisteluku

paino- kerroin

pisteluku

paino-
kerroin

pisteluku paino-kerroin pisteluku
Suomi 35,46 13530,29 35,76 13850,45 36,62 15221,0734,96 15853,93
Eurooppa * 39,93 6823,77 39,10 6837,38 38,46 7171,7637,30 7566,39
USA * 21,66 3401,94 22,14 3574,32 21,93 3692,3824,78 4059,07
Japani * 2,95 14,84 3,01 15,41 2,98 16,652,96 17,54
Yhteensä 100,0 100,0 100,0100,0

* Kaikki kolme pistelukua on saatu jakamalla ne EKP:n laskemilla valuuttakursseilla. Valuuttakurssien arvot

Indeksipistelukujen lähde: Bloomberg, MSCI, Nasdaq OMX Nordic

Vuodesta 2015 alkaen yksittäisen eläkelaitoksen paino on enintään 20 prosenttia laskettaessa osakesijoitusten jakautumista alueittain. Ennen vuotta 2015 enimmäispaino oli 15 prosenttia.

Julkaisemme seuraavan päivityksen päivämäärältä 31.3.2017 viikolla 21/2017.