Tarkastelemme oheisten aikasarjakuvien avulla suomalaisten työeläkevakuuttajien pörssiomistuksia vuodesta 2004 alkaen. Kuvissa on tarkasteltu sekä koko työeläkealaa että erikseen työeläkeyhtiöitä. Päivitämme kuvat kerran vuodessa helmi-maaliskuun aikana.

Kuvasarjan voi myös ladata oheisena pdf-tiedostona:

Aikasarjat työeläkealan suomalaisista pörssiomistuksistapdf, 142 kB

Vuoden 2019 lopussa koko työeläkeala omisti 16,7 miljardin euron edestä suomalaisia noteerattuja osakkeita. Näistä omistuksista 76,6 prosenttia eli 12,8 miljardia euroa oli työeläkeyhtiöiden hallussa. Loput 23,4 prosenttia olivat julkisalojen eläkevakuuttajien, eläkesäätiöiden ja –kassojen sekä ns. erityiseläkeyhteisöjen (Mela, MEK) omistuksia. Yhtiöiden ja koko toimialan kehitys on pitkälti samansuuntaista vuosivälillä 2004–2019.

Ajanjaksolla 2005–2007 työeläkealan kotimaisten noteerattujen osakkeiden omistukset kasvoivat suotuisan markkinakehityksen ja lisäostojen myötä noin viiden miljardin euron verran. Tämän seurauksena työeläkealan osuus Helsingin pörssin markkina-arvosta kasvoi hieman. Finanssikriisin vaikutus näkyy vuoden 2008 kohdalla, jolloin työeläkealan kotimaisten noteerattujen osakeomistusten markkina-arvo tippui rajusti pörssikurssien laskun seurauksena. Helsingin pörssin markkina-arvo supistui vieläkin enemmän, jonka seurauksena työeläkealan osuus Helsingin pörssin markkina-arvosta jatkoi kasvuaan.

Helsingin pörssin markkina-arvo ei ole palautunut finanssikriisiä edeltävälle tasolle, toisin kuin työeläkealan kotimaisten noteerattujen osakkeiden markkina-arvo, joka oli vuoden 2019 lopussa kaikkien aikojen korkeimmalla tasollaan. Kehityksen taustalla on niin suotuisa markkinakehitys kuin lisäostotkin aiempina vuosina.

Työeläkealan osuus Helsingin pörssin markkina-arvosta kasvoi vauhdikkaammin finanssikriisin jälkeisinä vuosina, aina vuoteen 2011 asti. Vuonna 2012 tämä kehitys kääntyi, kun suhtautuminen Suomen osakeriskiin muuttui. Työeläkevakuuttajat tekivät kotimaisten noteerattujen osakkeiden osalta ostoja suurempia myyntejä. Samanaikaisesti pörssin markkina-arvo elpyi heikon vuoden 2011 jälkeen. Vuoden 2012 kehitys jatkui myös vuosina 2013–2016, jolloin jokaisena vuonna myynnit olivat ostoja suuremmat. Vuosi 2017 oli poikkeus, jolloin euromääräiset ostot ylittivät myynnit. Vuonna 2018 ostot olivat lähes samalla tasolla myyntien kanssa ja vuonna 2019 myynnit ylittivät jälleen ostojen määrän.

Työeläkealan kotimaisten noteerattujen osakkeiden vaihto, myyntien ja ostojen euromääräinen summa, kasvoi ajanjaksolla 2004–2007. Finanssikriisi katkaisi tämänkin kehityksen. Vuoden 2009 jälkeen vaihto lähti uuteen kasvuun ja palautui 2010-luvun alussa finanssikriisiä edeltävän ajan tasoille.

Helsingin pörssin vaihto ei kuitenkaan ole palautunut finanssikriisiä edeltävälle tasolle, vaan on jäänyt huomattavasti tätä alemmalle tasolle. Vuosien 2009–2012 keskimääräinen vaihto on hieman alle puolet vuosien 2004–2008 keskimääräisestä vaihdosta. Tämän kehityksen myötä, työeläkealan osuus Helsingin pörssin vaihdosta on noussut finanssikriisin jälkeen.

Voimakkainta tämä nousu oli vuonna 2012, kun Helsingin pörssin vaihto pieneni entisestään, reilun neljänneksen vuosina 2009–2011 vallinneeseen tasaiseen vaihtoon nähden. Vuonna 2013 työeläkealan kotimaisten noteerattujen osakkeiden vaihto tippui alle puoleen vuonna 2012 vallinneeseen tilanteeseen nähden. Kun pörssin vaihto pysytteli lähes vuoden 2012 tasolla, niin työeläkealan osuus tästä vaihdosta laski voimakkaasti.

Työeläkealan osuus pörssin vaihdosta heikentyi trendinomaisesti vuoden 2012 jälkeen aina vuoteen 2016 asti. Vuonna 2017 kehityssuunta muuttui ja työeläkealan osuus pörssin kokonaisvaihdosta alkoi taas kasvaa. Pitkän aikavälin kehityksen taustalla on varojen entistä tehokkaampi riskienhajautus. Lisäksi eläkevarat ovat niin kasvaneet suuriksi, että sopivien sijoituskohteiden etsiminen vaatii entistä enemmän kotimaan rajojen ulkopuolelle sijoittamista.