Työeläkeala huolehtii lakisääteisen työeläketurvan toimeenpanosta. Työeläkevakuuttajat hoitavat työeläkevakuutuksia ja sijoittavat kertynyttä eläkevarallisuutta tulevia eläkkeitä varten. Tela on työeläkealan edunvalvontajärjestö.

Työeläkevakuuttajat keräävät vakuutusmaksut ja tiedot työntekijöistä ja yrittäjistä, myöntävät eläkkeet ja maksavat ne. Niiden eläkepäätöksistä voi valittaa muutoksenhakuelimiin: työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan ja vakuutusoikeuteen.

Työeläkeala on rahastojensa vuoksi myös varsin suuri sijoittaja ja siten myös finanssialan toimija. Tämä rooli on säännelty. Eläkevarat on tarkoitettu lakisääteisten työeläkkeiden maksamiseen. Ne on siksi sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti. Käytännössä tämä tarkoittaa sijoitusten hajauttamista eri tavoin.

Eläketurvakeskus (ETK) on työeläketurvan kehittämisen ja toimeenpanon lakisääteinen yhteistyöelin ja yhteisten palvelujen tuottaja sekä työeläkealan keskeinen rekisterinpitäjä.

Työeläketurvan toimeenpanijat

Työeläketurvan toimeenpano on hajautettu. Yksityisen alan toimijat kilpailevat keskenään. Kilpailu keskittyy toiminnan tehokkuuteen ja palveluun sekä sijoitusten tuottoihin. Vakuutusmaksut ja eläke-etuudet määräytyvät hallinnollisin perustein eikä niillä voi kilpailla.

Yksityisaloilla työeläketurvan toimeenpanijoita ovat:

  • työeläkeyhtiöt
  • eläkesäätiöt
  • eläkekassat
  • erityislaitokset
    • Maatalousyrittäjien eläkelaitos
    • Merimieseläkekassa

Julkisella sektorilla työeläketurvan toimeenpanija on niin kuntien, valtion kuin seurakuntien osalta Keva. Lisäksi Keva vastaa Kelan toimihenkilöiden eläketurvan toimeenpanosta. Valtiokonttori ja Kirkon keskusrahasto vastaavat kuitenkin valtion ja kirkon eläkkeiden rahoituksesta ja sijoitustoiminnasta. Suomen Pankin työntekijöiden eläkeasioista huolehtii Innova Henkilöstörahasto- ja Eläkepalvelut Oy.

Yhteistyö eri toimeenpanijoiden kesken on saumatonta. Se näkyy esimerkiksi työeläkkeen hakijalle siinä, että hänen täytyy toimittaa vain yksi eläkehakemus sille vakuuttajalle, joka on vakuuttanut hänen työansioitaan eniten työuran lopussa. Tämä vakuuttaja selvittää eläkkeen myöntämisessä tarvittavat tiedot mahdollisilta muilta eläkevakuuttajilta, eli yksittäisen vakuutetun ei tarvitse itse selvittää aiempia eläkekertymiään eri tahoilta.