Eläkejärjestelmän optimaalinen rahastointi Suomessa

15.03.2018

Ekonomistimme Mauri Kotamäki tarkastelee oheisessa asiantuntijakirjoituksessaan eläkejärjestelmän optimaalista rahastointia Suomessa. Suomessa TyEL:n piirissä olevista rahastoista on kymmenen viime vuoden aikana maksettu eläkkeitä 20–24 prosenttia suhteessa eläkemenoon. Hän arvioi, että se olisi lähellä optimaalista, mikäli päättäjän riskiaversio on korkea. Kirjoitus on alunperin julkaistu Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa 14.3.2018.

Eläkeläisten lukumäärän kasvaessa suomalaisen eläkejärjestelmän ylijäämä on kutistumassa. Negatiiviset häiriöt saattavat tulevaisuudessa johtaa rahastojen purkamiseen tai vakuutusmaksukorotuksiin. Eläkerahastoinnin optimaalisen tason määrittäminen muistuttaa sijoitusportfolion valintaongelmaa. Päättäjän riskiaversion ohella optimaalinen rahoituksen määrä riippuu palkkasumman kasvun ja rahastojen tuoton odotusarvoista sekä näiden kovarianssista ja variansseista. Hyvin pienillä riskiaversioparametreilla optimaalinen rahoituksen määrä on korkea, mutta se pienenee riskiaversiokertoimen kasvaessa ja lähestyy lopulta noin 20 prosentin tasoa.

Suomessa TyEL:n piirissä olevista rahastoista on kymmenen viime vuoden aikana maksettu eläkkeitä 20–24 prosenttia suhteessa eläkemenoon. Se olisi lähellä optimaalista, mikäli päättäjän riskiaversio on korkea. Alhaisemmalla ja todennäköisesti realistisemmalla riskiaversio-oletuksella päädyttäisiin selvästi korkeampaan optimaalisen rahastoinnin määrään

Asiantuntijakirjoitus kokonaisuudessaan:

Eläkejärjestelmän optimaalinen rahastointi Suomessapdf, 1 MB