Eläkerahastoissa on kaikkien ikäluokkien rahaa

23.03.2017

Ekonomistimme Mauri Kotamäki huomauttaa, että eläkerahastoissa on kaikkien nykyhetkellä ja menneisyydessä työssä olleiden ikäluokkien varoja. Ne eivät siis ole yksin nykyisten eläkeläisten kerryttämiä. Kotamäen oheinen mielipidekirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomien Mielipide-palstalla 23.3.2017.

Kuva: Mauri Kotamäki
”Yksityisalojen eläkevaroista vajaa kolmannes on nyt varattu nykyeläkeläisille. Suurin osa varoista on siten varattu tuleville eläkeläisille”, Mauri Kotamäki kirjoittaa.

Eläkerahastot eivät ole yksin nykyeläkeläisten kerryttämiä, kuten Guy Ahosen kirjoituksessa viitattiin (HS Mielipide 19.3.). Rahastoissa on kaikkien nykyhetkellä ja menneisyydessä työssä olleiden ikäluokkien varoja. Rahastojen kerryttämiseen ovat siis osallistuneet omalla siivullaan myös esimerkiksi työuraansa vasta aloittelevat, 1990-luvulla syntyneet.

Yksityisalojen eläkevaroista vajaa kolmannes on nyt varattu nykyeläkeläisille (65 vuotta täyttäneet). Suurin osa varoista on siten varattu tuleville eläkeläisille. Suurimmillaan kunkin ikäluokan osuus eläkerahastoista on eläkeiän kynnyksellä.

Kunakin vuonna työeläkkeiden maksuun tarvittavat varat kerätään pääasiassa työeläkemaksuilla, joita maksavat sen hetkiset työntekijät ja työnantajat. Näin ollen myös nykyisten eläkeläisten aikanaan maksamat työeläkemaksut käytettiin valtaosin heitä edeltävien eläkeläisten eläkkeiden maksuun. Vastaavasti nykyiset työntekijät ja työnantajat maksavat valta­osan nykyisten eläkeläisten eläkkeistä.

Osa kerätyistä työeläkemaksuista pannaan talteen rahastoihin, ja näitä varoja myös käytetään eläkkeiden maksamisen. Yksityisaloilla noin neljännes vuosittain maksettavista eläkkeistä katetaan eläkerahastoista, ei siis puolta kuten Ahosen kirjoituksessa esitettiin. Tulevaisuudessa rahastoilla katetaan yhä suurempi osa eläkemenoista, jotka ovat pysyvästi suuremmat kuin työeläkemaksuina kerätyt tulot.