Eläkevarat sijoitetaan tuottaviin kohteisiin

15.12.2014

Analyysitoimintojen johtajamme Reijo Vanne ottaa kantaa esitykseen, jonka mukaan eläkevaroja pitäisi sijoittaa Suomeen nykyistä enemmän. Eläkesijoituksilla on perinteisesti ollut vahva rooli kotimaisen elinkeinoelämän tukemisessa, ja on edelleen. Näin siitä huolimatta, että kansainvälisessä arviossa suositeltiin kotimaisten sijoitusten osuuden pienentämistä riskin vähentämiseksi ja tuottojen parantamiseksi. Vanteen oheinen kirjoitus on julkaistu alun perin Kauppalehden Debatti-palstalla 11.12.2014.

Reijo Vanne
”Eläkevarat ovat kaikkien suomalaisten työllä ansaitsemia rahoja. Varat on syytä sijoittaa kannattavasti niin, että niille hankitaan paras mahdollinen tuotto sieltä, mistä sitä kulloinkin saatavilla on”, Reijo Vanne kirjoittaa.

Suomalaisten työeläkevaroja oli syyskuun lopulla sijoitettu kotimaahan 46 miljardia euroa. Kotimaisten sijoitusten euromäärä on kasvanut viimeisen vajaan kymmenen vuoden aikana noin 20 miljardilla eurolla. Kansanedustaja Eero Lehti esittää, että eläkevaroja pitäisi sijoittaa Suomeen vielä nykyistä enemmän (KL 6.12.2014).

Suomessa tarvitaan nyt kipeästi uutta kasvua. Onkin tärkeää, että työeläkesijoitukset tukevat osaltaan taloutta ja työpaikkojen syntyä. Eläkesijoituksilla on perinteisesti ollut, ja on edelleen vahva rooli kotimaisen elinkeinoelämän tukemisessa.

Työeläkevakuuttajat kantavat kortensa kekoon montaa kautta: sijoittamalla muun muassa kotimaisiin kiinteistöihin, osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin, yrityslainoihin, pääomarahastoihin ja infraan. Eläkesijoitukset vaikuttavat työllisyyteen myös toista kautta. Eläkemaksut ja siten työllistämisen kustannukset on pystytty pitämään matalammalla siksi, että osa eläkemenosta katetaan sijoitustuotoilla.

Työeläkesijoittamisella on jatkossa entistä tärkeämpi rooli eläkkeiden rahoittamisessa. Suomalaisille yksityisalojen palkansaajille maksettavista eläkkeistä katetaan sijoituksilla tällä hetkellä neljännes eli yli kolme miljardia euroa. Viiden vuoden kuluttua sijoituksista tarvitaan jo yli neljä miljardia vuodessa.

Ei siis ole samantekevää, minkälaisia tuottoja eläkevaroille saadaan. Eläketurvakeskuksen ja Työeläkevakuuttajat Telan selvityksen mukaan kotimaiset sijoituskohteet olivat painaneet tuottokeskiarvoja alaspäin kansainvälisessä vertailussa, vaikka kaikkien sijoitusten keskituotto ylittikin OECD-maiden keskiarvon.

Viime vuonna valmistui kansainvälinen arvio Suomen eläkejärjestelmästä. Arviossa järjestelmän rahoitusta arvioinut professori Keith Ambachtsheer myös kiinnitti huomiota eläkesijoitusten korkeaan kotimaan painoon.

Ambachtsheer suosittelikin kotimaisten sijoitusten osuuden pienentämistä riskin vähentämiseksi ja tuottojen parantamiseksi. Työeläkevakuuttajat ovat kuitenkin sitkeästi pitäneet ison osan sijoituksista Suomessa vuosikymmenestä toiseen, suhdanteista riippumatta.

Eläkevarat ovat kaikkien suomalaisten työllä ansaitsemia rahoja. Varat on syytä sijoittaa kannattavasti niin, että niille hankitaan paras mahdollinen tuotto sieltä, mistä sitä kulloinkin saatavilla on. Tätä edellyttää myös laki. Kotimaan painottaminen toimii hyvin silloin, kun kotimaan talouskasvu on vahvaa.

On totta, että kun työllisyys kotimaassa vahvistuu, myös eläkejärjestelmän tulot kasvavat palkkasummaperustaisten eläkemaksujen ansiosta. Kannattaa kuitenkin muistaa, että samalla kasvavat eläkevastuut. Mitä enemmän suomalaisilla on työtä, sitä enemmän on tulevaisuudessa maksettavia eläkkeitä. Tässä mielessä eläkejärjestelmä poikkeaa valtion ja kuntien taloudesta, joille vahvistuva työllisyys tarkoittaa vain kasvavia verotuloja.

Eläkesijoituksia tarvitaan myös kotimaassa, mutta sijoituskohteet voidaan valita vain työeläkkeiden rahoittamisen näkökulmasta käsin. Se on paitsi nykyisten, myös tulevien eläkkeensaajien etu.