Matala korkotaso vaikuttaa tuottoihin

06.06.2016

Analyytikkomme Peter Halonen kirjoittaa matalan korkotason vaikutuksista eläkevakuuttajien sijoitustoimintaan. Nykyisessä sijoitusympäristössä korkotaso on matala ja osakkeiden hintojen heilunta on lisääntynyt. Tämä on vaikeuttanut tuottovaatimuksen täyttämistä. Halosen artikkeli on julkaistu Työeläke-lehdessä 3/2016 osana Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2015 -liitettä.

Peter Halonen
”Tuottovaatimuksen täyttäminen ja toki myös tuottojen metsästäminen ajaa eläkevakuuttajia sijoittamaan entistä enemmän uusiin ja osin riskillisempiinkin sijoituskohteisiin”, Peter Halonen kirjoittaa.

Matalan inflaation ja heikohkon talouskasvun seurauksena keskuspankit ovat harjoittaneet elvyttävää rahapolitiikkaa, minkä johdosta niin rahamarkkina- kuin velkakirjojen korot ovat laskeneet selvästi viimeisten vuosien aikana.

Matalilla koroilla on vaikutuksia eläkevakuuttajien sijoitustoimintaan. On tärkeä huomioida, että eläkevakuuttajilla voi olla ajoittain haastavaa täyttää rahastonsiirtovelvoitteen mukaista tuottovaatimusta.

Yksityisalojen eläkevakuuttajien rahastoonsiirtovelvoite eli tuottovaatimus koostuu rahastokorosta (3 %) ja kahdesta muusta osasta, joiden taso on riippuvainen eläkevakuuttajien keskimääräisestä vakavaraisuudesta ja osaketuotosta.

Jos eläkevakuuttajan sijoitustuotot eivät riitä kattamaan tuottovaatimusta, niin se joutuu täydentämään tuottovaatimuksen vakavaraisuuspääomastaan. Pidemmällä aikavälillä tämä aiheuttaisi haasteita eläkevakuuttajille.

Tuottovaatimuksen täyttäminen on vaikeutunut sijoitusympäristössä, jossa korkotaso on matala ja osakkeiden hintojen heilunta on lisääntynyt.

Tuottovaatimuksen täyttäminen ja toki myös tuottojen metsästäminen ajaa eläkevakuuttajia sijoittamaan entistä enemmän uusiin ja osin riskillisempiinkin sijoituskohteisiin kuin esimerkiksi hyvän luottoluokituksen omaaviin yritys- ja valtionlainoihin.

Viime vuonna tuottovaatimus oli noin 6 prosenttia. Tuottovaatimusta ei pidä sekoittaa Eläketurvakeskuksen käyttämään pitkän aikavälin laskelmien 3,5 prosentin sijoitusten tuotto-olettamaan.

Tuotto-olettamaa tavoitellaan sijoitusvaroille pitkällä aikavälillä, mutta tuottovaatimus tulee täyttää joka vuosi.