Miten eläkkeet rahoitetaan kun kasvu hiipuu?

25.01.2018

Suomalaiset ovat eläkevarojen tuoton kautta päässeet nauttimaan maailmantalouden kasvusta ja kevyen rahapolitiikan hyödyistä. Rahoitusmarkkinat ovat kasvaneet yhtäjaksoisesti jo pitkään – etenkin osake- ja korkomarkkinat. Mutta kuinka kauan kasvu voi jatkua?, pohtii analyytikkomme Peter Halonen ja ekonomistimme Mauri Kotamäki. Mitä vaikutuksia työllisyydellä on eläkemaksuun? Kotamäki ja Halonen pohtii muun muassa näitä kysymyksiä artikkelissaan, joka on alun perin julkaistu Talouselämän Tebatti-palstalla 19.1.2018 (Talouselämä 2/2018).

”Suomella ei ole varaa tyytyähädin tuskin seitsemällä alkavaan työllisyysasteeseen korkeasuhdanteessa”, Halonen ja Kotamäki kirjoittaa.

Jakokeskustelun tilalle vaaditaan nyt jämäkämpää työllisyyspolitiikkaa. Muuten edessä on eläkemaksujen nosto.

Tuoreimman tiedon mukaan työeläkevaroja on jo liki 200 miljardia euroa – varat ovat nyt kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla. Mittavat eläkevarat turvaavatkin eläkkeiden rahoitusta väestön ikääntyessä nopeasti.

Toisaalta eläkejärjestelmässä on myös suuri määrä vastuita eli jo kerrytettyjä, tulevaisuudessa maksuun meneviä eläkkeitä. Eläkevastuita on lähes 650 miljardia euroa, runsaat kolme kertaa enemmän kuin varoja.

Eläketurvakeskuksen uusimpien laskelmien mukaan yksityisalojen eläkevaroja tullaan järjestelmän perusajatuksen mukaisesti purkamaan seuraavien 20 vuoden aikana noin 90 miljardilla eurolla. Uusia eläkevaroja rahastoidaan samaan aikaan ”ainoastaan” noin 60 miljardia euroa. Eläkemaksun korotuspaine olisi huomattava ilman kerrytettyä eläkevarallisuutta.

Suomalaiset ovat eläkevarojen tuoton kautta päässeet nauttimaan maailmantalouden kasvusta ja kevyen rahapolitiikan hyödyistä. Rahoitusmarkkinat ovat kasvaneet yhtäjaksoisesti jo pitkään – etenkin osake- ja korkomarkkinat. Mutta kuinka kauan kasvu voi jatkua? Taloustieteen nobelisti Robert Lucas julisti vuonna 2003, että talouden suhdannekierto on voitettu. Hän viittasi siis siihen, että raha- ja finanssipolitiikalla pystyttäisiin hallitsemaan kansantalouteen kohdistuvien shokkien vaikutuksia.

Nyt enää harva uskoo, että näin on. Kysymys ei enää kuulu, tuleeko seuraava laskusuhdanne vaan pikemminkin, milloin se tulee ja kuinka voimakkaana.

Mitä tapahtuu eläkkeiden rahoitukselle, kun seuraava laskusuhdanne iskee?

Eläkevakuuttajien sijoitustuotolla on suora, joskin viivästetty yhteys reaalitalouteen. Odotettua kehnompi tulovirta loisi painetta eläkemaksujen korotukselle. Tämä vaikuttaisi negatiivisesti sekä taloudelliseen toimeliaisuuteen että yksityiseen kulutukseen ja säästämiseen.

Vanhan nyrkkisäännön mukaan puolen prosenttiyksikön pysyvä lasku sijoitustuotossa nostaa eläkemaksua noin prosentilla. Väliaikaisella sijoitustuottojen notkahduksella olisi kuitenkin vain pieni vaikutus eläkemaksun tasoon.

Viimeksi kuluneiden 20 vuoden aikana eläkevarojen reaalinen keskituotto on ollut hieman yli neljä prosenttia. Tyypillisesti tuotto on ollut reilusti yli viisi prosenttia, mutta esimerkiksi vuosina 2008 ja 2011 tuotto valahti pakkasen puolelle. Eläkesijoittamisessa olennaista on kuitenkin pitkän aikavälin tuotto. Yhden vuoden tuloksesta ei kannata vetää pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

Suomen kansantalous on kehittynyt finanssikriisin jälkeen vaatimattomasti. Talouskasvu on ollut heikkoa ja rakenteellinen työttömyys on edelleen liian korkea. Talouden ongelmat eivät ole niinkään suhdanneluontoisia vaan ne ovat rakenteellisia.

Eläkevakuuttajien tuottoihin kannattaa perustellusti kiinnittää huomiota. Samalla on syytä muistaa, että riskinkantokyky on tällä hetkellä hyvä ja historiallisesti tuotto on ollut kohdillaan. Eläkevakuuttajat kyllä kestävät ajoittaisia markkinaheilahteluja vahvanvakavaraisuutensa ansiosta. Katse kohdistuukin eläkkeiden rahoituksen toiseen, vielä merkittävämpään komponenttiin: työllisyyteen. Laskelmat eläkejärjestelmän rahoituksen kestävyydestä nojaavat yli 72 prosentin työllisyysasteeseen. Eläkemaksua on todennäköisesti korotettava, mikäli tuohon työllisyysasteeseen ei syystä tai toisesta päästä. Myös muun julkisen talouden osalta veronkorotukset tai palvelutason heikennykset ovat ennen pitkää edessä, mikäli kestävyysvaje ei ota taittuakseen.

Kohti seuraavaa hallituskautta mentäessä tarvitaan keskustelua kestävän kasvun tukemisesta. Katse on kohdistettava työllisyysasteen nostamiseen. Viime aikoina keskustelu on keskittynyt enemmänkin siihen, kuinka olemassa olevaa kakkua jaettaisiin uudelleen, ja miten kerrytettyjä eläkevaroja purettaisiin suunniteltua nopeammin.

Yhteiskunnassamme parasta sosiaaliturvaa on työ, parasta julkisen talouden hoitoa työ ja parasta eläkepolitiikkaa työllisyysasteen pitäminen mahdollisimman korkealla tasolla.

Suomella ei ole varaa tyytyä hädin tuskin seitsemällä alkavaan työllisyysasteeseen korkeasuhdanteessa. Tässä vaiheessa rima pitäisi asettaa selvästi hallituksen asettamaa 72 prosentin tavoitetta korkeammalle. Näin väestön vanhenemisesta julkiselle taloudelle aiheutuva taakka olisi paremmin hallittavissa.

Toivomme sekä nykyisiltä että seuraavaan hallitukseen tähtääviltä päättäjiltä rohkeampia avauksia työllisyysasteen nostamiseksi. Näin pidetään huolta eläkkeiden rahoituksen lisäksi hyvinvointivatiostamme kokonaisuudessaan.