Rahastoilla vain yksi päämäärä

05.06.2017

Analyysitoimintojemme johtaja Minna Lehmuskero muistuttaa, että jokainen eläkerahastoissa oleva euro on tarkoitettu vain yhtä tarkoitusta varten: nykyisten ja tulevien eläkkeiden maksuun. Tällä hetkellä kertyneitä, tulevaisuudessa maksettavia eläkkeitä eli kokonaiseläkevastuu on työeläkejärjestelmässä yli 600 miljardia euroa. Tästä osuudesta on rahastoissa tallessa vain vajaat 200 miljardia euroa, Lehmuskero huomauttaa artikkelissaan, joka on julkaistu Työeläke 3/2017 -lehdessä osana Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2016 -liitettä.

Kuva: Minna Lehmuskero
”Eläkerahastoissa on vain osa nykyisten ja tulevien eläkkeiden maksuun tarvittavista varoista. Suurin osa maksettavista eläkkeistä rahoitetaan kunkin vuoden työeläkemaksulla”, Minna Lehmuskero kirjoittaa.

Tilinpäätöstiedoista voi nähdä, että työeläkevakuuttajien hallinnoimia eläkevaroja on lähes 190 miljardia euroa. Vaikka varoja on paljon, ei rahamäärässä ole euroakaan ylimääräistä, vaan jokainen euro on tarkoitettu vain yhtä tarkoitusta varten: nykyisten ja tulevien eläkkeiden maksuun.

Mittavasta varallisuudesta valtaosa on nykyisten ja tulevaisuudessa maksuun tulevien eläkkeiden katteena ja osa sijoitus- ja vakuutustoiminnan riskien varalle tarkoitettua puskuria. Myös puskurirahastoissa olevat varat käytetään eläkkeiden maksuun – ennemmin tai myöhemmin.

ELÄKERAHASTOISSA on vain osa nykyisten ja tulevien eläkkeiden maksuun tarvittavista varoista. Suurin osa maksettavista eläkkeistä rahoitetaan kunkin vuoden työeläkemaksulla, jota työnantajat ja työntekijät maksavat.

Yksityisaloilla kunkin vuoden työeläkemaksusta laitetaan talteen pieni siivu, josta muodostuu eläkerahasto. Rahastoa ja sen tuottoa käytetään eläkkeiden maksuun.

Jos tarkastellaan tämän hetkistä tilannetta, kertyneitä, tulevaisuudessa maksettavia eläkkeitä eli kokonaiseläkevastuuta on työeläkejärjestelmässä yli 600 miljardia euroa. Tästä osuudesta on rahastoissa tallessa vain tuo edellä mainittu vajaat 200 miljardia euroa. Loppuosa rahoitetaan vuosittain kerättävillä työeläkemaksuilla.

JOTTA MYÖS TULEVAISUUDESSA perittävien työeläkemaksujen taso pysyisi kohtuullisena, on jo kerätyistä rahastoista pidettävä hyvää huolta. Työeläkevakuuttajat tekevät tästä osansa tuottavalla ja turvaavalla varojen sijoittamisella.