Työeläkerahastoja käytetään jatkuvasti eläkkeiden maksuun

07.11.2017

Työeläkerahastoja ja niiden sijoitustuottoja käytetään joka vuosi työeläkkeiden maksuun, muistuttaa ekonomistimme Mauri Kotamäki. Osa yksityisaloilla maksettavista työeläkkeistä on katettu rahastoista järjestelmän alkuajoista lähtien, ja esimerkiksi viime vuonna maksetuista eläkkeistä katettiin rahastoista ja niiden tuotoista nettomääräisesti jo yli miljardi euroa. Kotamäen oheinen mielipidekirjoitus on julkaistu Keski-Uusimaa -lehden Lukijalta-palstalla 4.11.2017.

Kuva: Mauri Kotamäki
"Kaikkien työssäkäyvien eläkemaksuista osa on rahastoitu, ja rahastot on mitoitettu tarkkojen laskelmien pohjalta myös riittämään eri ikäluokkien eläkkeisiin", Mauri Kotamäki kirjoittaa.

Työeläkerahastoja ja niiden sijoitustuottoja käytetään joka vuosi työeläkkeiden maksuun, toisin kuin Kauko Tuupainen mielipidekirjoituksessaan (Keski-Uusimaa 2.11.2017) esitti. Osa maksettavista työeläkkeistä on yksityisaloilla katettu eläkerahastoista järjestelmän alkuajoista lähtien. Toisaalta rahastoihin myös talletetaan joka vuosi lisää varoja, kun osa vuosittain perittävistä työeläkemaksuista talletetaan tulevia eläkkeitä varten.

Tälläkin hetkellä osa maksettavista työeläkkeistä siis katetaan eläkerahastoista. Kerätyt työeläkemaksut eivät ole enää vuodesta 2013 riittäneet yksityisaloilla maksettavien työeläkkeiden kattamiseen. Erotus on katettu nimenomaan sijoitusvaroilla ja sijoitustuotoilla: esimerkiksi viime vuonna eläkkeistä katettiin rahastoista ja niiden tuotoista nettomääräisesti jo yli miljardi euroa. Tulevaisuudessa rahastoilla katetaan yhä suurempi osa eläkemenoista, yksityisaloilla pitkällä aikavälillä noin neljäsosa vuosittain.

Eläkevaroja rahastoidaan ja sijoitetaan, koska sijoitustuottojen avulla työeläkkeisiin saadaan enemmän rahaa kuin yksinomaan työeläkemaksuja keräämällä. Näin työeläkemaksun taso myös saadaan pidettyä matalammalla kuin mitä se olisi ilman rahastointia.

Eläkerahastojen koko kertoo siitä, että Suomessa on varauduttu väestön vanhenemiseen ja eläkemenojen kasvuun kansainvälisesti verrattuna hyvin. On myös hyvä muistaa, että rahastoja ei ole kerätty vain nykyeläkeläisiä tai suuria ikäluokkia varten, vaan niissä on kaikkien ikäluokkien rahaa. Kaikkien työssäkäyvien eläkemaksuista osa on rahastoitu, ja rahastot on mitoitettu tarkkojen laskelmien pohjalta myös riittämään eri ikäluokkien eläkkeisiin. Rahastoista ei siis voida ottaa suunniteltua enempää eikä niitä kannata missään vaiheessa ammentaa tyhjiin, jotta tuleviinkin eläkkeisiin riittää varoja.

Eläkerahastojen syöminen ei olisi mikään ilmainen lounas. Rahastojen purkaminen nykyeläkeläisten hyväksi tarkoittaisi yksiselitteisesti suurempaa maksurasitusta vielä työelämässä oleville sekä tuleville sukupolville.