Ulkomaiset sijoitukset hyödyttävät eläkkeensaajia

19.04.2016

Analyytikkomme Peter Halonen ottaa kantaa työeläkevarojen hajautukseen oheisella mielipidekirjoituksellaan, joka on julkaistu Kauppalehdessä 18.4.2016.

Peter Halonen
”Sijoitukset tehdään markkinaehtoisesti ja vain eläkkeiden rahoituksen tavoitteista käsin. Muita yhteiskunnallisia ongelmia niillä ei voida ratkoa”, kirjoittaa Peter Halonen.

Erkki O. Auranen esittää (KL 11.4.), että suomalaisia työeläkevaroja pitäisi sijoittaa enemmän suomalaisiin kohteisiin.

Noin 180 miljardin eläkevaroja sijoitetaan hajautetusti eri kohteisiin ja eri alueille. Näin hallitaan sijoittamiseen liittyviä riskejä. Suomeen oli viime vuoden lopulla sijoitettuna 27 prosenttia eli 48,8 miljardia euroa. Kotimaisten sijoitusten euromäärä kasvoi viime vuoden aikana.

Eläkevaroja sijoitetaan kotimaassa muun muassa kiinteistöihin, osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin, yrityslainoihin, pääomarahastoihin a infraan.

Erkki O. Auranen kirjoittaa, että työeläkerahat viedään ulkomaille hyödyttämään muita kansakuntia. Itse asiassa ulkomaiset sijoitukset hyödyttävät suomalaisia eläkkeensaajia. Vuosittain työntekijöiltä ja työnantajilta kerättävät työeläkemaksut eivät enää riitä kattamaan ulos maksettavia eläkkeitä, ja erotus katetaan sijoitusvaroilla ja niiden tuotoilla.

Työeläkesijoituksista saatiin viime vuonna korkoja, osinkoja ja vuokria, eli kassaan virtaavaa tuottoa, yhteensä noin 3,5 miljardia euroa. Noin 2,5 miljardia saatiin ulkomaisista ja miljardi kotimaisista sijoituksista. Lähivuosina eläkkeiden rahoitukseen käytetään yhä enemmän euroja eläkesijoituksista. Samalla myös ulkomaisista sijoituksista peräisin oleva rahoitus kasvaa.

Uusia tuottavia sijoituskohteita kyllä haetaan ja tarvitaan koko ajan, sekä kotimaasta että ulkomailta. Sijoituksilta vaaditaan kuitenkin riskiin nähden riittävää tuottoa, olivatpa ne missä päin maailmaa tahansa. Sijoitukset tehdään markkinaehtoisesti ja vain eläkkeiden rahoituksen tavoitteista käsin. Muita yhteiskunnallisia ongelmia niillä ei voida ratkoa.

Lisäksi kannattaa muistaa, että kun työllisyys kotimaassa vahvistuu, myös eläkevastuut kasvavat. Mitä enemmän on työtä, sitä enemmän on toki eläkemaksutuloa, mutta myös tulevaisuudessa maksettavia eläkkeitä. Tässä mielessä eläkejärjestelmä poikkeaa valtion ja kuntien taloudesta, joille vahvistuva työllisyys tarkoittaa vain kasvavia verotuloja.

Työllisyyttä ei kannata pyrkiä nostamaan alentamalla työeläkemaksuja tai tinkimällä eläkevarojen sijoitustuotoista. Hyödyt olisivat vain lyhytaikaisia, pitkällä aikavälillä tästä seuraisi ongelmia eläkkeiden rahoittamisessa.

Lisätietoja:

Kysymyksiä ja vastauksia eläkevarojen sijoittamisesta Suomeen