04.01.2016

Ammatillisen kuntoutuksen kustannusten korvaussuositukset muuttuivat vuoden alusta selkeämmiksi

Telan suositus työeläkekuntoutuksessa eli ammatillisessa kuntoutuksessa olevien kustannusten korvaamisesta muuttui monelta osin vuoden alusta. Uudistetussa suosituksessa on matkakustannusten perusteena verohallinnon päätös verottomasta kilometrikorvauksesta. Muutoksia tuli myös nk. normikorvauksiin, mitkä ovat uudistuksen jälkeen samat riippumatta siitä mitä tutkintoa opiskellaan.

Uudistuksen tavoite on selkeyttää suosituksia sekä saattaa niitä yhtenäisemmiksi tapaturmapuolen ammatillisen kuntoutuksen kustannusten korvaamisen kanssa. Ammatillisessa kuntoutuksessa olevien lukumäärät ovat myös jatkuvasti lisääntyneet, mikä edellyttää selkeämpiä ja suoraviivaisempia suosituksia, jotta korvausten käsittely olisi sujuvaa. Näin ollen korvaukset saadaan nopeammin maksettua koulutuksessa olevien tileille.

Uudistuksella selkeytetään suosituksia.

Työeläkekuntoutuksen matkakorvausten osalta korvaustaso laski hieman. Aiemmin matkakorvaukset olivat perustuneet vanhoihin taulukoihin, joiden pohjalta ei joukkoliikenteen matkakustannusten muutosten myötä enää löytynyt sellaisia taulukoita, joihin vanhoja kustannusten korvauksia olisi voinut suhteuttaa. Tämän vuoksi vuosittain vahvistettava verohallinnon veroton kilometrikorvaukseen perustuva käytäntö oli mahdollisista vaihtoehdoista paras.

Mitä korvataan?

Normikorvauksella korvataan ammatillisia tutkintoon johtavia opintoja ja ammatilliseen perustutkintoon, ammatti­tutkintoon tai korkeakoulututkintoon johtava vähintään lukukauden kestävä opiskelu oppilaitoksessa. Normikorvausten yhtenäistäminen on perusteltua, koska eri tutkintoon johtavien opiskelumuotojen (korkeakoulu vai alempi aste) välillä ei kustannuksissa ole kovin suuria eroja. Eroja on eri tutkintojen välillä tosin paljonkin.

Edelleen voidaan korvata joitakin opiskelusta aiheutuvia eriä, kuten esimerkiksi koulutusmaksu opinto-oikeudesta erillisen harkinnan perusteella normikorvauksen lisäksi. Normikorvaus on vuoden alusta lukien 300 € lukukaudelta kaikessa tutkintoon johtavassa opiskelussa. Aiemmin ensimmäisenä vuonna ollut korkeampi normikorvaus perustui osin alun perin siihen, että opintojen vuoksi saatettiin joutua hankkimaan tietokone. Tietokonetta pidetään kuitenkin jo välttämättömyytenä kaikessa opiskelussa ja tietokoneiden hankintakustannukset ovat ajan myötä laskeneet.

Osalle kuntoutujista uudistus laskee korvaustasoa hieman ja osalla taso saattaa hivenen nousta. Tavoitteena oli, ettei suuria muutoksia korvaustasoon kenellekään kuitenkaan tulisi. Kuntoutussuosituksien toimivuutta ja kustannusten kattavuutta seurataan vuosittain. Tämän suuremman uudistuksen toivotaan tuovan selkeyttä sekä yhtenäisyyttä muiden kuntoutusmuotojen kustannusten korvattavuuden suuntaan.

Suositus kuntoutukseen liittyvien kustannusten korvaamisesta

Kommentit(0)

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on yhdeksän miinus kahdeksan?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.
Kommentin lähettäminen edellyttää selaimen evästeiden sallimisen. Evästeet voi sallia selaimen asetuksista.