07.09.2016

Brexit leimasi voimakkaasti kesän markkinatunnelmaa

Ison-Britannian ero Euroopan unionista oli monelle yllätys, mikä näkyi erityisesti rahoitusmarkkinoilla: osakemarkkinat ympäri maailmaa romahtivat useita prosentteja, punnan arvo muita valuuttoja vastaan laski dramaattisesti ja öljyn hintaan kohdistui laskupaineita. Sen sijaan hyvän luottoluokituksen omaavat valtionlainat, tietyt valuutat ja kulta nostivat arvoaan sijoittajien etsiessä turvasatamia sijoituspääomalleen. Brexitillä oli kesäkuussa välittömiä vaikutuksia myös eläkevaroihin heikkojen osaketuottojen muodossa. Keskuspankit – erityisesti Englannin keskuspankki - joutuivat miettimään rahapolitiikan viritysasteita uudelleen.

Äänestystulos tuli markkinoille yllätyksenä, koska eri tahot uskoivat vedonlyöntitoimistojen antamia todennäköisyyksiä, jotka petasivat brittien EU:ssa pysymisen puolesta. Odottamatonta oli myös se, että rahoitusmarkkinat rauhoittuivat hyvinkin nopeasti äänestyksestä. Etenkin osakemarkkinat palautuivat globaalisti lähes koko kesän. Paikoin ne nousivat elokuussa jopa yli sen tason, joka oli ennen äänestystä.

Palautumiseen auttoivat niin markkinoiden voimistuneet elvytysodotukset keskuspankkien rahapolitiikkaa kohtaan kuin keskuspankkiirienkin puheet lisäelvytyksestä. Englannin keskuspankki joutui leikkaamaan Ison-Britannian ensi vuoden bruttokansantuotteen kasvuennusteen 0,8 prosenttiin, kun aiempi ennuste oli 2,3 prosenttia.

Markkinoiden rauhoittumista edistivät myös odotuksia vahvemmat talousluvut Yhdysvalloista ja toiveet siitä, että Iso-Britannia saa EU:n kanssa sellaisen yhteistyösopimuksen aikaan, mikä pitäisi taloudelliset suhteet lähes ennallaan. On yleisesti ajateltu, että niin EU:n kuin Ison-Britanniankin etu on jatkossakin mahdollisimman tiivis yhteistyö. Myös globaalisti melko hyvin sujunut yritysten tuloskausi toiselta neljännekseltä lisäsi sijoittajien riskinottohalukkuutta.

Markkinatunnelman parantumista auttoivat lisäksi elokuussa julkaistut talousluvut Kiinasta, jotka indikoivat maan talouden vähittäistä, mutta tasapainoista hidastumista. Pelkona on ollut, että Kiinan talouskasvu hidastuisi voimakkaammin kuin se on tähän asti tehnyt.

Britanniassa luottamus talouteen kasvoi elokuussa

Brexitin seurauksena Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ilmoitti heinäkuussa alentavansa maailmantalouden kasvuennustetta tältä vuodelta 3,1 prosenttiin aiemmasta 3,2 prosentista. Vastaavasti vuoden 2017 osalta kasvuluku laski 3,4 prosenttiin aiemmasta 3,5 prosentista. Talouskasvu hidastuu järjestön mukaan etenkin Euroopan kehittyneissä maissa, mutta ei niinkään Yhdysvalloissa eikä Kiinassa.

Tulevaisuuden näkymien heikentyminen johtuu erityisesti brexitin aiheuttamasta yleisestä taloudellisesta epävarmuudesta, joka vaikuttaa niin kuluttajien ostokäyttäytymiseen kuin yritystenkin investointipäätöksiin ja siten talouskasvuun. Heinäkuussa brittiläisten yritysten ja kotitalouksien luottamusta talouteen mittaavat indikaattorit laskivatkin selvästi.

Brexitillä ei ole ollut välittömiä vaikutuksia euroalueen talouskehitykseen.

Isossa-Britanniassa esimerkiksi yritysten taloudellista toimeliaisuutta kuvaava teollisuuden ostopäällikköindeksi laski heinäkuussa alle 50:n pisteen rajan 48,2 pisteeseen. Alle 50:n pisteen arvo kuvastaa teollisuuden toiminnan aktiviteetin vähentymistä ja vastaavasti yli 50:n pisteen luku aktiviteetin lisääntymistä. Ostopäällikköindeksien on yleisesti nähty ennustavan hyvin taloussuhdanteita ja siten bruttokansantuotteen kehityssuuntaa, minkä vuoksi ne ovat tarkkaan seurattu mittari sijoittajien keskuudessa.

Alkujärkytyksen jälkeen brittien teollisuuden ostopäällikköindeksi nousi elokuussa reippaasti jopa 53,3 pisteeseen, kun teollisuuden tuotanto ja tilauskannat kasvoivat. Myös euroalueelta on julkaistu elokuun teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksit, jotka olivat molemmat selvästi yli 50 pisteen. Luvuista voi tehdä jonkin asteisia johtopäätöksiä siitä, että brexitillä ei ole vielä ollut välittömiä vaikutuksia euroalueen talouskehitykseen. Ison-Britannian osalta voi todeta, että brexitin negatiiviset vaikutukset näyttävät tällä hetkellä jäävän aiempia odotuksia pienemmiksi.

Taloudelliset ja poliittiset seuraukset hämärän peitossa

Huolta brexitin negatiivisista vaikutuksista aiheuttavat myös kaupankäynnin vähentyminen EU:n ja Ison-Britannian välillä vapaakauppa-alueen pienentymisen seurauksena ja poliittinen epävarmuus koko Euroopan unionin tulevaisuudesta. Ensisijaisesti brexit onkin poliittinen eikä niinkään taloudellinen kriisi. Poliittinen epävarmuus pitää sijoitusmarkkinatoimijat ja poliitikot varpaillaan. EU:lla on uskottavuuskriisi. Brexitin myötä, EU:lla on paineita uudistaa itseään, jotta se saisi jäsenmaidensa ja niiden kansalaisten silmissä nykyistä enemmän luottamusta.

Britit eivät ole teknisesti vielä eronneet Euroopan unionista. Brittien ja EU:n suhteiden uudelleen neuvottelujen lopullinen aikataulu on yhä auki.

Brexitin lopullisia talousvaikutuksia on liian aikaista arvioida. Asian kirkastumiseen vaikuttaa etenkin se, minkälaisen yhteistyösopimuksen sopijaosapuolet saavat aikaiseksi. Lyhyellä aikavälillä, esimerkiksi Englannin keskuspankin ennusteen mukaan, eron seuraukset koettelevat etenkin Isoa-Britanniaa. Pidemmällä aikavälillä näemme, minkälaisia poliittisia ja taloudellisia seurauksia brexitillä on Euroopan unionille. Varmaa on kuitenkin se, että brexit on tuonut eläkevakuuttajille lisähaasteita toimia tuottavasti ja turvaavasti eropäätöksen jälkeisessä sijoitusympäristössä.

Kommentit(0)

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on yksi miinus nolla?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.
Kommentin lähettäminen edellyttää selaimen evästeiden sallimisen. Evästeet voi sallia selaimen asetuksista.