25.08.2016

Eläkerahastointi ja verot

Rahastoitavissa eläkkeissä kaikki tai osa eläkevakuutusmaksuista säästetään ja sijoitetaan. Rahastoitu maksu tuottoineen maksetaan aikanaan eläkkeinä. Verolainsäädännössä puolestaan säädetään se,

  • ovatko maksut tuloverotuksessa verovähennyskelpoisia vai eivät,
  • onko rahastoitujen varojen tuotto sijoitusaikana veronalaista vai ei
  • sekä se, miten eläkettä verotetaan.

Rahastoivaan eläkevakuutukseen liittyvän sijoitustoiminnan verotus poikkeaa maailmalla monesti muun sijoitustoiminnan verotuksesta.

Ketjua eläkemaksusta eläkkeeseen voi analysoida verotuksen näkökulmasta riippumatta siitä, onko eläke lakisääteinen, kollektiivinen sopimuspohjainen vai yksilöllinen eläkesopimus. Sillä, onko vakuutuksen maksaja sama kuin edunsaaja, ei myöskään ole analyysin kannalta merkitystä.

Kolme kirjainta ja kolme pointtia

Kansainvälisesti vakiintunut tapa on luonnehtia ketjuun liittyvää verolainsäädäntöä kolmekirjaimisella lyhenteellä, jossa jokainen kirjain on joko T tai E. T merkitsee veronalaisuutta (engl. taxable) ja E verovapautta (engl. exempt). Kirjaimet viittaavat ketjun maksu-tuotto-eläke osien verokohteluun. Esimerkiksi kirjainyhdistelmässä ETT kirjain E tarkoittaa, että maksettu eläkevakuutusmaksu ei ole veronalaista tuloa, eli se voidaan vähentää tulo- tai elinkeinoverotuksessa. Ensimmäinen T puolestaan tarkoittaa, että sijoituksen tuotto on sijoittajatahon (esimerkiksi eläkelaitoksen) veronalaista tuloa. Jälkimmäinen T ilmaisee, että eläke on veronalaista saajansa verotuksessa.

Verotuksen kokonaisvaikutus eläkemaksuille nettoeläkkeenä saatavaan tuottoon ei ole riippuvainen pelkästään kyllä-ei-valinnoista tuossa ketjussa, vaan luonnollisesti myös verokannoista ketjun eri vaiheissa.

Eläkevakuutus on erilaista…

Muuhun kuin eläkkeisiin liittyvän sijoitustoiminnan verotusta ei voi koodittaa tällä tavalla. Siitä, että säästää, ei saa verovähennystä, mutta toisaalta säästöpääoman ”kotiuttaminen” ei ole tuloa, toisin kuin eläkevakuutuksessa saattaa olla. Muussa sijoitustoiminnassa vain tuotto on veronalaista eli pääoma ja tuotto pidetään erillään.

Euroopan unionin jäsenmaissa yleisin eläkevakuutuksen veroketju on tyyppiä EET. Maksaja voi siis vähentää maksamansa eläkemaksut eli sijoittamansa pääoman verotuksessa, eläkelaitokseen kertyvät sijoitustuotot eivät ole veronalaisia (tai eläkelaitos ei ylipäänsä ole tulo- tai elinkeinoverovelvollinen), mutta eläke on saajan veronalaista tuloa, onpa raha pääoman palautumista tai tuottoa.

Edellä oleva yleistys koskee EU-kielellä ilmaistuna niin sanottuun toiseen pilariin luettavaa eläkevakuuttamista sellaisissa eläkelaitoksissa, jotka eivät harjoita muuta toimintaa kuin eläkevakuuttamista.

…mutta Suomessa vielä enemmän erilaista

Suomen työeläkevakuutusta näkyy kansainvälisissä lähteissä luonnehdittavan myös EET-lyhenteellä. Muodollisesti yksityisalojen työeläke kuuluu kuitenkin ETT-luokkaan, sillä yksityisalojen työeläkevakuuttajat ovat elinkeinoverolain mukaan verovelvollisia. Sijoitustuottojen mukaan kasvavien tai pienenevien riskipuskurien muutos – verotuksen näkökulmasta varausten muutos – otetaan kuitenkin verotettavan tulon laskennassa huomioon. Positiiviset sijoitustuotot kasvattavat ”varauksia” ja negatiiviset pienentävät niitä. Yhdessä eläkevastuiden kasvun kanssa tällä on ollut se vaikutus, että verotettavaa tuloa ei ole jäänyt. Käytännössä EET on siis toteutunut. T-kirjain lopussa tarkoittaa siis sitä, että eläkkeet ovat veronalaisia myös rahastoiduilta osin.

Jos sijoitustuotoista maksettaisiin veroja jo rahastointivaiheessa, vaje pitäisi täyttää korottamalla eläkemaksuja.

Suomen lakisääteinen työeläke luetaan julkiseen talouteen. Sitä myötä työeläkevakuutusmaksut ovat veroja kansantalouden tilinpidossa. Työeläkkeiden rahoitus saadaan eläkemaksuista ja sijoitustuotoista. Jos sijoitustuotoista maksettaisiin veroja jo rahastointivaiheessa kotimaahan tai ulkomaille, vaje pitäisi täyttää korottamalla eläkemaksuja. Veroja maksettaisiin siis toisilla veroilla. Kuulostaa melkein ideaalilta ”verot valtion maksettavaksi”, paitsi että maksajia olisivatkin työeläkkeen maksajat ja sijoitustuoton vero kohdistuisi lopulta työtuloihin.

Kommentit(0)

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on seitsemän miinus kaksi?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.
Kommentin lähettäminen edellyttää selaimen evästeiden sallimisen. Evästeet voi sallia selaimen asetuksista.