02.09.2014

Eläkerahastojen kansainvälinen vertailu työn alla

Telan ja Eläketurvakeskuksen asiantuntijoiden yhteisvoimin laaditaan paraikaa eläkerahastojen kansainvälistä vertailua, jossa Suomen eläketoimijoita verrataan hallinnoltaan ja sijoitustoiminnaltaan muihin maihin. Lisäksi vertailussa tullaan käymään läpi kansainvälisen sääntelyn vaikutusta eläkerahastojen sijoitustoimintaan. Finanssikriisistä alkunsa saanut sääntely tulee pala palalta voimaan sekä pankki- että vakuutussektorilla.

Etenkin pankkisektorilla ovat uudet pankkien vakavaraisuus- ja hallintovaatimukset herättäneet keskustelua muutosten vaikutuksista itse luotottamistoimintaan (ns. Basel III). Pääomavaateiden lisäksi myös pankkien liiketoimintaa halutaan säännellä tarkemmin ja rajoittaa pankkien kaupankäyntiä taseen omilla varoilla.

Pankkien luototustoimintaa on siirtynyt enenevässä määrin ns. varjopankkisektorille. Tällä tarkoitetaan erilaisissa yhteisömuodoissa toimivia, rahoitusta välittäviä tahoja, jotka eivät ole pankkivalvonnan ja keskuspankkijärjestelmän piirissä. Pankit toimivat pääomamarkkinoilla maksuvalmiuden turvaajina sekä lyhyen ja pitkän aikavälin rahoituksen välittämisessä vaikuttaen myös tätä kautta vakuutussektorin sijoitustoimintaan.

Pitkäaikaisiin sijoituksiin kannustetaan

Vastaavasti vakuutussektorilla on mm. Solvenssi II-direktiivi muuttanut EU-maiden henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden sijoitustoimintaa ja hallintoa. Koska direktiivi suosii lainamuotoisia sijoituksia, on monen sijoitusinstrumentin kohdalla syntynyt kysyntää vieraan pääoman muotoisille sijoituksille.

Toistaiseksi direktiivin määräyksiä ei ole kaikilta osin siirretty ammatillisten eläkerahastojen sääntelyyn, mutta ehdotuksia asiasta on jo EU-elimissä luonnosteltu (Suomessa vain eläkesäätiöt ja -kassat kuuluvat ammatillisiin eläkerahastoihin).

EU:n komission ja OECD:n piirissä pyritään lisäksi kannustamaan eläke- sekä henki- ja vahinkovakuutusyhtiöitä pitkäaikaisiin sijoituksiin, jotka tukisivat samalla reaalitaloutta ja talouskasvua. Vielä on kuitenkin varhaista sanoa, voidaanko rajoittavaa sääntelyä ja haastavaa sijoitusympäristöä tasapainottaa uudella sääntelyllä.

Rahoitusmarkkinat monimutkaistuneet

Vertailun tuottamalle tiedolle on tarvetta. Suomen ja monien muiden maiden eläkevarat kasvavat vuosi vuodelta rahastoinnin myötä, ja maksuunpantavien eläkkeiden määrä kasvaa suurten ikäluokkien eläköityessä. Samanaikaisesti rahoitusmarkkinat ovat monimutkaistuneet ja sisältävät yhä useampia tasoja.

"Rahoitusmarkkinat ovat monimutkaistuneet ja sisältävät yhä useampia tasoja."

Jo aiemmin ETK tilasi Suomen eläkejärjestelmästä kansainvälisten huippuasiantuntijoiden arvion (Barr-Ambachtseer: The pension system in Finland: Adequacy, sustainability and system design/2013). Arviossa järjestelmämme sai etupäässä hyvää palautetta, mutta sijoitustoimintaan raportti esitti riskitason nostamista sekä Suomeen kohdistuvien sijoitusten vähentämistä.

Sijoitus- ja hallintotoiminnan vertailua

Nyt vertailua tehdään toiseen suuntaan ja kotimaisin voimin. Käymme läpi muiden maiden rahastojen sijoitus- ja hallintotoimintaa verraten näitä Suomeen. Vertailua tullaan tekemään mm. eläkerahastojen hallintorakenteista, sijoitustoiminnan pitkän ja lyhyen aikavälin tuotoista, sijoitusinstrumenttien jakaumista eli allokaatioista, eri sijoitusinstrumentteihin kohdistuvasta sääntelystä sekä näiden vaikutuksesta eläkerahastojen sijoitustoimintaan. Ja lopuksi tietysti arvioidaan tulevaisuuden kehityssuuntia ja mahdollisia johtopäätöksiä.

Telan puolelta projektimiehitykseen kuuluvat allekirjoittanut Ilkka Geitlin ja Maria Rissanen. ETK:n puolelta mukana ovat Mika Vidlund ja Antti Mielonen. Työ valmistuu kuluvan syksyn aikana ja tullaan julkaisemaan ETK:n julkaisusarjassa.

Kommentit(0)

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on kuusi miinus kolme?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.
Kommentin lähettäminen edellyttää selaimen evästeiden sallimisen. Evästeet voi sallia selaimen asetuksista.