29.03.2017

EMU-puskureita etsimässä

Työeläkerahastoja ollaan usein käyttämässä moniin eri tarkoituksiin nykyisten ja tulevien eläkkeiden maksamisen lisäksi. Tiukassa elää erityisesti uskomus siitä, että EMU-puskuria voitaisiin käyttää muuhun hyvään, esimerkiksi vauhdittamaan yritysten kilpailukykyä. Miksi sitä EMU-puskuria ei sitten jo käytetä?

Työmarkkinajärjestöt sopivat EMU-puskureiden perustamisesta vuonna 1997 Suomen liittyessä Euroopan rahaliittoon. Tavoitteena oli, että puskureihin kerättyjen varojen avulla varaudutaan talouden häiriöihin ja suhdannemuutoksiin, joita EMU-jäsenyyden aikana voisi tulla, ja joihin ei voitaisi enää vastata oman rahapolitiikan avulla. Toinen EMU-puskuri on työeläkejärjestelmän ja toinen työttömyysvakuutusjärjestelmän hoivissa.

Missä EMU-puskurit ovat?

Työttömyysvakuutusjärjestelmän EMU-puskuri on Työllisyysrahastossa (ent. Työttömyysvakuutusrahasto).

Tässä EMU-puskurissa ei ollut varoja vuosina 2015-2016. Sen aiheutti työttömyysvakuutusmaksujen riittämättömyys suhteessa kasvaneeseen työttömyyteen ja työttömyysetuuksiin.

Vuodesta 2017 lähtien rahastoon on kertynyt jälleen varoja parantuneen työllisyyden seurauksena. *)

Työeläkejärjestelmän EMU-puskuri sisältyy yksityisalan työeläkevakuuttajien eli työeläkeyhtiöiden, -kassojen ja -säätiöiden taseessa olevaan rahapuskuriin, jota kutsutaan tasausvastuuksi. Tasausvastuu on puolestaan yksi osa vastuuvelkaa eli nykyisten ja tulevien eläkeläisten eläkkeiden maksamista varten varattuja eläkerahastoja.

EMU-puskurien käyttö täsmennettiin eläkeuudistuksessa

Kunkin vuoden työntekijöiltä ja työnantajilta perittävästä työeläkemaksusta laitetaan yksityisaloilla rahastoon talteen pieni siivu. Suurin osa työeläkemaksusta käytetään kuluvan vuoden eläkkeiden maksamiseen. Jos ennakkoon arvioitu, kuluvan vuoden eläkkeiden maksamiseen varattu osa työeläkemaksusta ei riitäkään eläkkeisiin, puuttuva osa otetaan tasausvastuusta. Jos taas tämä osa onkin suurempi kuin eläkkeiden maksuun tarvittiin, talletetaan ylimääräinen osa tasausvastuuseen. Koska EMU-puskuri sisältyy tasausvastuuseen, elää EMU-puskuri tasausvastuun mukana.

Vuoden 2016 lopussa tasausvastuussa oli varoja noin 10,8 miljardia euroa. Jotta eläkkeiden maksu pystytään turvaamaan vuosittaisesta vaihtelusta huolimatta, tasausvastuulle on asetettu alaraja. Vuoden 2016 osalta se on noin 3,6 miljardia euroa. EMU-puskurille ei ole tarkkaa laskukaavaa, mutta sille määritelty tavoitetaso on vuoden 2016 osalta noin 1,4 miljardia euroa.

Tämän vuoden alusta voimaan tulleessa eläkeuudistuksessa työmarkkinajärjestöt sopivat monista asioista eläkejärjestelmään liittyen. Yksi osa eläkesopimusta oli tarkempi määrittely siitä, milloin EMU-puskuria voidaan käyttää. Sopimuksessa todetaan lisäksi, että EMU-puskurin käyttö ei saa vaarantaa työeläketurvan rahoituksen kestävyyttä ja puskurin käytön vaikutus siihen on arvioitava ennen kuin päätös käytöstä tehdään.

Eläkeuudistuksessa ja myös myöhemmin tehdyssä kilpailukykysopimuksessa pyrittiin vakauttamaan työeläkemaksu useiksi vuosiksi eteenpäin 24,4 prosenttiin palkoista. Tämän seurauksena, maksettavien eläkkeiden määrän yhä kasvaessa, työeläkerahastoja on käytettävä voimakkaammin lähivuosina eläkkeiden maksuun. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tasausvastuu-puskuria puretaan eläkkeiden maksua varten arvioiden mukaan 2030-luvun puoliväliin asti. Purku jatkuu aina EMU-puskurin tavoitetasolle saakka, vaikka työeläkemaksua korotettaisiinkin matkan varrella hieman 24,4 prosentista.

Mitään ylimääräistä ei puskurirahastossa ole jemmassa eläkejärjestelmän tai muunkaan tarkoituksen käyttöön.

Yllä kuvatun arvion mukaisesti tasausvastuu ja siten myös EMU-puskuri käytetään seuraavan parin vuosikymmenen aikana melko tyhjiin. Mitään ylimääräistä ei siten ole puskurirahastossa jemmassa eläkejärjestelmän tai muunkaan tarkoituksen käyttöön, koska puskurit on kertaalleen jo käytetty.

Jos tästä huolimatta EMU-puskurin varoja käytettäisiin esimerkiksi työeläkemaksun alentamiseen vaikka parina lähivuotena 0,8 prosenttiyksikköä vuodessa, tarkoittaisi tämä sitä, että puskurirahastot eivät riittäisi suunniteltuun eläkkeiden maksuun enää 2020-luvulla. Tässä tapauksessa edessä olisi joko reilumpia työeläkemaksun korotuksia tai eläkkeiden heikennyksiä, jotta työeläketurvan rahoituksen kestävyys pystyttäisiin turvaamaan. Työmarkkinajärjestöjen vastuulla on huolehtia EMU-puskurin käytön edellytyksistä ja arvioinnista eläkejärjestelmän taloudellisesta kestävyydestä huolehtien.

Lisätietoja:

*) Blogia on päivitetty 14.11.2019: Työttömyysvakuutusrahaston tilalle Työllisyysrahasto ja lisätty lause vuoden 2017 jälkeisestä tilanteesta.

Kommentit(0)

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on kolme miinus yksi?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.
Kommentin lähettäminen edellyttää selaimen evästeiden sallimisen. Evästeet voi sallia selaimen asetuksista.