14.12.2017

Hajautettu järjestelmä turvaa eläkkeet

Hajautettu työeläkejärjestelmämme on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen, jossa yksityiset eläkevakuuttajat pääosin hoitavat lakisääteisen työeläkevakuuttamisen. Työeläketurva on osa sosiaalivakuutusta, mikä mielletään yleensä julkisen sektorin alaiseksi toiminnaksi ja hoidetaan siten sen toimesta.

Yksityisen puolen eläketurvaa hoitavia eläkevakuuttajia ovat työeläkevakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt ja -kassat sekä erityisalojen eläkevakuuttajat, kuten Maatalousyrittäjien eläkelaitos ja Merimieseläkekassa. Julkisen alan työeläkevakuuttajat huolehtivat puolestaan julkisilla aloilla työskentelevien eläketurvasta.

Tämä on kirjattu myös EU:n liittymisasiakirjaan. Julkista sosiaaliturvaa hoitavat vakuuttajat eivät harjoita taloudellista toimintaa samassa hengessä kuin muut yksityiset yhtiöt. Niinpä henkivakuutuspalveluiden vapaata liikkumista koskeva ns. kolmas henkivakuutusdirektiivi (92/96/ETY) ei siten koske työntekijän eläkelaissa ja siihen liittyvässä muussa Suomen lainsäädännössä säädettyä eläkkeitä hoitavien vakuuttajien toimintaa.

Kilpailua lain sallimissa rajoissa

Hajautus eri toimijoille mahdollistaa kilpailun ja tietyn valinnanvapauden.

Hajautus eri toimijoille mahdollistaa kilpailun ja tietyn valinnanvapauden.

Yksityisen puolen työnantajat voivat valita, miten hoitaa työntekijöidensä eläketurva: ottaako vakuutus työeläkeyhtiöstä vai perustaako eläkesäätiö tai -kassa. Työnantajat tilittävät työeläkemaksut – myös työntekijän eläkemaksun - työeläkevakuuttajille, jotka vastaavat työeläkkeiden myöntämisestä, maksamisesta ja vakuutettujen eläkeneuvonnasta.

Kilpailu työeläkevakuuttajien kesken on mahdollista lain sallimissa rajoissa. Tuote, eläkevakuuttaminen ja sen antama eläketurva, on sama kaikilla toimijoilla. Kilpailun ensisijaisina keinoina ovat asiakaspalvelu, toiminnan tehokkuus ja sijoitustoiminnan tuotot. Sijoitustoiminnassa ja toiminnan tehokkuudessa onnistumisen hyöty tulee työnantajalle viiveellä asiakashyvityksinä eli hyvityksinä eläkemaksuihin. Työeläkeyhtiöt voivat palvella vakuutuksenottajia heidän tarpeitaan vastaavilla keinoilla. Esimerkiksi erilaisilla työhyvinvointipalveluilla voidaan niiden onnistuessa vaikuttaa työkyvyttömyyseläkemenoihin, millä on vaikutusta etenkin suuryritysten työeläkemaksuihin.

Hajautus mahdollistaa hyvän riskienhallinnan

Yksityisen sektorin eläkevaroja on tämän vuoden syyskuun lopun tietojen mukaan lähes 200 miljardia euroa . Sijoitustoiminnassa tavoitellaan hyviä tuottoja maksutason nousun hillitsemiseksi. Toisaalta riskinoton on oltava hallittua, jotta varat säilyvät ja eläkkeet ovat maksettavissa eri sukupolville ilman ylisuuria maksujen korotuksia. Eri vakuuttajien salkuissa on sijoitusstrategioiden mukaista vaihtelua, mikä tasaa riskejä.

Yksityisten työeläkevakuuttajien kesken on lisäksi sovittu kaiken varalta vielä yhteisvastuusta, mikä turvaa eläkkeensaajalle eläkkeen yksittäisen eläkevakuuttajan mahdollisessa konkurssitilanteessa. Yhden toimijan tilanteessa tämä jäisi vain eläkkeensaajan tappioksi ja lopulta yhteiskunnan maksettavaksi.

Yhden toimijan hyväksi luetaan usein tehokkuusnäkökulma. Todellisuus voi kuitenkin olla toinen. Suomessa toimeenpanokustannukset ovat kansainvälisen vertailun mukaan Pohjoismaiden halvimmat, kun otetaan huomioon kuinka kattavaa eläketurvaa järjestelmä tuottaa.

Yhden toimijan tilanteessa sen ainoan ei tarvitsisi välttämättä satsata palveluun, koska kilpailijoita ei ole ja tuote on aina pakko hankkia heiltä. Hajautus ylläpitää eläkejärjestelmässämme kilpailun lisäksi myös tehokkuusnäkökulmaa, sillä toiminnan tehokkuus tulee vakuuttajan hyväksi.

Työeläkejärjestelmän monimuotoisuus kehittää järjestelmää ja lisää turvaavuutta. Perustehtävä on olla osa sosiaaliturvaa, sillä kyse on työntekijän eläkeajan toimeentulosta.

Kysymyksiä ja vastauksia hajautetusta työeläkejärjestelmästä

Kommentit(4)

17.12.2017  Lassi  
Voisiko joku teistä eläkeveijareista kirjoittaa tänne yrittäjien eläkejärjestelmästä? Sitä kai aiotaan uudistaa. Kiitos.
18.12.2017  Telan viestintä  
Hei Lassi,

Viime viikolla julkaistussa uutiskirjeessämme on käsitelty YEL:in uudistamista.
Artikkeliin voi tutustua osoitteessa: https://www.tela.fi/uutiskirje/artikkeli/1/0/yel_vaatii_uudistamista_-_helppoa_se_ei_ole
21.12.2017  Kysymys Telalle  
Onko totta että työttömyysturvan leikkauksista ("Aktiivimalli") sovittiin suljetuin ovin samassa yhteydessä eläkeleikkausten kanssa jo vuonna 2014?? Tästä on kuulemma olemassa jokin salainen lisäpöytäkirja. Tieto on luotettavasta lähteestä peräisin. Kertoisitteko totuuden?
28.12.2017  Telan viestintä  
Kiitos kysymyksestä. Meillä ei ole tietoa mainitusta "aktiivimallin" sopimisesta tai lisäpöytäkirjasta.

Hyvää uutta vuotta!

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on kymmenen miinus kymmenen?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.
Kommentin lähettäminen edellyttää selaimen evästeiden sallimisen. Evästeet voi sallia selaimen asetuksista.