21.08.2014

Kyllä matemaatikkoa aina tarvitaan

Yhteisösivusto LinkedInin tekemän tutkimuksen mukaan vakuutusmatemaatikko on toiseksi vähiten ymmärretty ammatti vanhempien keskuudessa. Eipä oma äitinikään osaisi naapurin rouvalle kertoa kovin tarkkaan, mitä tytär työkseen tekee. Lienee siis paikallaan kertoa nimikkeestä hiukan lisää.

Eläkealalla työskenteleviä matemaatikoita on Suomessa kymmeniä. Lain mukaan jokaisella eläkelaitoksella on oltava vastuullinen vakuutusmatemaatikko, joka huolehtii eläkelaitoksen vastuulle tulevien varojen riittävyydestä. Heidän lisäkseen alalla on liuta ”perusmatemaatikoita” erilaisissa työtehtävissä.

Työtehtävät sisältävät mm. eläkkeiden rahoitukseen liittyviä laskenta-, analysointi-, arviointi- ja kehitystehtäviä. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi työnantajan eläkevakuutusmaksun laskentaa tai tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden määrän arviointia. Yleensä eläkejärjestelmään tehtävät muutokset vaikuttavat rahoitukseen ja sitä kautta muutoksien suunnitteluun tarvitaan myös matemaatikoita.

Kaavat työkaluna

Matemaatikkona työskentely ei ole suinkaan vain omassa huoneessa yksin puurtamista, vaan monesti asioita pohditaan ja suunnitellaan yhteistyössä joko muiden matemaatikoiden tai muiden asiantuntijoiden kanssa. Alalla tehdäänkin paljon yhteistyötä toimijoiden kesken, esimerkiksi Telan neuvottelukuntien ja työryhmien kautta.

Pienessä työyhteisössä, kuten Telassa, matemaatikon työ poikkeaa isojen organisaatioiden asiantuntijatyöstä. Telassa matemaatikonkin tehtävissä pääsee mukaan monipuolisesti erilaisiin hankkeisiin. Laskentatehtävät saattavat jäädä vähemmälle, mutta niiden vastapainoksi pääsee kohtaamaan muita erilaisia tehtäviä.

Yksi mielenkiintoisimmista – ja haastavimmista – tehtävistä on yrittää selittää ymmärrettävällä kielellä eläkkeiden rahoitukseen liittyviä yksityiskohtia. Rahoitukseen liittyvät asiat on monesti ilmaistu lyhyessä ja yksiselitteisessä muodossa: kaavoina. Matemaatikoille tämä on oiva työkalu, mutta tällöin matemaatikon tehtäväksi jää usein kaavojen avaaminen muulle yleisölle ymmärrettävälle kielelle.

Matemaatikko katsoo tulevaisuuteen

Monen matemaatikon työtehtäviin kuuluu myös katsoa tulevaisuuteen. Tämä voi olla esimerkiksi eläkemenojen ja vakuutusmaksujen arviointia tulevina vuosina. Onnistuminen tässä työssä ei ole laskutaidosta kiinni, vaan siitä miten arvioida onnistuneesti ja mahdollisimman täsmällisesti ihmisten ja suhdanteiden käyttäytymistä.

"Monen matemaatikon työtehtäviin kuuluu katsoa tulevaisuuteen."

Työssä voidaan arvioida sitä, miten ihmiset tulevat esimerkiksi jäämään eläkkeelle tai sitä, miten vakuutettujen palkat kehittyvät. Myös tulevia eläkeuudistuksen vaikutuksia pyritään arvioimaan etukäteen parhaan tiedon ja taidon mukaan, jotta saadaan selville tulevien muutosten hinta.

Jälkikäteen saadaan selville se, mikä uudistuksen vaikutus todellisuudessa oli. Harvoin arviot osuvat eurolleen kohdalleen, mutta tärkeintä on päästä riittävään tarkkuuteen. Ennustaminen kun on vaikeaa – varsinkin tulevaisuuden ennustaminen.

Niin, ja se alussa mainitun tutkimuksen mukaan vähiten ymmärretty ammatti on käyttöliittymäsuunnittelija.

Kommentit(0)

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on yksi plus nolla?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.
Kommentin lähettäminen edellyttää selaimen evästeiden sallimisen. Evästeet voi sallia selaimen asetuksista.