18.12.2015

Luotettavaa tietoa ja perusteltuja näkökulmia

Työmme täällä Telassa on edunvalvonta. Leipälajimme ovat luotettava tieto ja perustellut näkökulmat.

Minulta kysytään usein, miten niiden yhdistäminen on mahdollista. Eikö lobbarin pitäisi pikemminkin puhua asioista vain sen omia tarkoitusperiä tukevalla tavalla ja taivuttaa tosiasioitakin omalta kannalta edulliseen suuntaan, jos muusta ei ole apua?

***
Mielikuva tarkoitushakuisesti viestivästä lobbarista on sitkeä. Se pysyy yllä siksi, että siinä on ainakin siteeksi totuutta.

Mekin täällä Telassa katsomme toki maailmaa nimenomaan työeläkejärjestelmän ja sen vahvistamisen näkökulmasta. Mutta se ei tarkoita, että taivuttelisimme sen takia tosiasioita tai keksisimme niitä itse. Sellainen olisi mielestämme huonoa edunvalvontaa ja vielä sitäkin huonompaa viestintää.

***

Me tarjoamme eteenpäin vain sellaista tietoa, johon uskomme myös itse.

Pohjaamme tietomme mm.

  • omaan tilastotuotantoomme,
  • Eläketurvakeskuksen laskelmiin ja
  • erilaisiin koti- ja ulkomaisiin tutkimuksiin ja selvityksiin.

Seulomme eläkkeiden kannalta arvokasta tietoa esiin myös valtionhallinnon ja Euroopan unionin tuottamasta informaatiotulvasta.

Työmme on asettaa työeläkkeitä koskeva tieto sen merkitystä avaavaan ja ymmärrystä helpottavaan viitekehykseen. Sen viitekehyksen aikaväli on pitkä.

***

Työeläkkeissä on kyse vuosikymmenien mittaisista vastuista ja niitä koskevista matemaattisista laskelmista.

Toisaalta työeläkkeet liittyvät tiiviisti myös tämän päivän työnantajien ja työntekijöiden maksamiin eläkemaksuihin ja tämän päivän eläkeläisten päivittäiseen toimeentuloon ja sen puutteisiin.

Siksi on luonnollista, että eläkkeitä koskevissa keskusteluissa nousevat yleensä voimakkaimmin esiin juuri tämän päivän tilanteista käsin polttavimmilta tuntuvat näkökulmat.

Meidän työmme on pohtia eläkeasioita perusteellisesti ja pitkäjänteisesti – ja kertoa siitä ymmärrettävästi myös muille. Perusteltujen näkökulmiemme ydin on usein juuri työeläkkeisiin liittyvien yksityiskohtien välisissä suhteissa ja siinä, miten ne liittyvät toisiinsa vuosien ja vuosikymmenien kuluessa.

***

Työmme on pohtia eläkeasioita perusteellisesti ja kertoa niistä ymmärrettävästi.

Meille on selvää, että eläke-etuuksia, -maksuja ja rahoitusta pitää tarkastella koko ajan vahvasti ja johdonmukaisesti myös nuorempien sukupolvien kannalta. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että järjestelmämme on osittain rahastoiva.

Osittainen rahastointi tarkoittaa sitä, että kukin sukupolvi vuorollaan kartuttaa ja sitten purkaa omaa tulevaisuuttaan varten rahastoituja eläkkeiden osia. Työeläkerahastoissamme on siksi koko ajan kaikkien aikuissukupolvien, ei vain nykyisten eläkeläisten eläkkeitä varten varattuja varoja.

***

Edunvalvonta on päätöksentekoon vaikuttamista. Emme kuitenkaan itse istu päättäjien paikalla. Eläkepoliittinen päätösvalta on eläkeneuvottelijoiden pöydissä ja eduskunnassa, ei täällä Telassa.

Työhömme kuuluu myös työeläkejärjestelmään kohdistuvan ymmärryksen rakentaminen. Se on meille tärkeää silloinkin, kun eri tahot ovat kanssamme eri mieltä. Mielipide-erothan johtuvat vain harvoin siitä, että olisimme eri mieltä tosiasioista. Ne johtuvat pikemminkin siitä, että olemme eri mieltä joistain keskeisistä arvovalinnoista.

Meille on siksi tärkeää oppia ymmärtämään myös sitä, miksi jokin taho on kanssamme eri mieltä. Siksi emme yleensä pyri oikeassa olemiseen emmekä viimeisen sanan sanomiseen vaan dialogin avaamiseen. Se auttaa meitä ajattelemaan ja usein myös arvostamaan sellaisiakin näkökulmia, joita emme ole itse osanneet pitää tärkeinä tai merkittävinä.

Dialogi on mielestämme tarpeen myös siksi, että työeläke ei ole ollut historiansa aikana kiveen hakattu ja muuttumaton asia. Se on muuttunut ajan myötä maailman ja työelämän muutosten mukana. Siksi maailman muutoksen kuunteleminen ja niihin vastaaminen ovat mielestämme työeläkejärjestelmän viimekätisen kestävyyden avaimia myös tänä päivänä.

Kommentit(0)

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on yhdeksän miinus yksi?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.
Kommentin lähettäminen edellyttää selaimen evästeiden sallimisen. Evästeet voi sallia selaimen asetuksista.