15.12.2014

Mitä yhteistä on sotella, työterveyshuollolla ja kuntoutuksella?

Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) järjestämisvastuusta on eduskunnan käsittelystä. Suurin piirtein sellaisenaan se varmaankin tulee myös voimaan. Uudistus merkitsee melkoista vallankumousta, siirtyyhän vastuu sote-palveluiden järjestämisestä kunnilta viidelle sote-alueelle ja palveluiden tuotantovastuu enintään 19:lle tuotantovastuussa olevalle alueelle.

Järjestämislakia seuraa rahoituslaki, jota valmistellaan ensi kevättalveen saakka laajapohjaisessa työryhmässä. Tavoitteena on ohjata ns. monikanavaista rahoitusta kohti yksikanavaisuutta. Valtion, kunnan, työnantajan ja työntekijän omat rahoitusosuudet on ajatuksena koota paremmin yhteen. Kuinka se onnistuu ja mitä muutoksia siitä käytännössä heijastuu, jää nähtäväksi.

Työterveyshuollon rooli

Työelämää hyvin palveleva terveydenhuollon osa, työterveyshuolto, on saanut olla aika rauhassa käydyssä vilkkaassa sote-keskustelussa. On luultavaa, että siirryttäessä järjestelmän rahoitusuudistukseen työterveyshuollonkin rooli nousee enemmän esiin. Onhan työterveyshuollon merkitys työsuhteessa oleville ihmisille todella tärkeä.

Keskustelussa eri väestöryhmien terveyseroista asetetaan työterveyshuollon piirissä olevat monesti toiseen, parempiosaisten ääripäähän. Toisessa päässä ovat tässä vertailussa julkisen terveydenhoidon pitkistä jonotusajoista kärsivät ihmiset.

Vastakkainasettelu on hedelmätöntä, tärkeämpää olisi pyrkiä parantamaan sitä, mikä toimii heikosti. Sitä mikä toimii hyvin, ei pitäisi syyllistää.

Todellisuus ei sitä paitsi ole niin mustavalkoinen. Työterveyshuollonkin palveluissa on eroja. Palveluita ei ole tarjolla samalla tavalla koko maassa. Ja paljon riippuu työnantajien valinnoista: millaisen sopimuksen he haluavat palveluntuottajan kanssa tehdä henkilöstönsä työkunnosta huolehtimiseksi.

Työterveyshuolto siltana kuntoutukseen

Kun sote-uudistusta viedään eteenpäin ja sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta järjestellään uudelleen, on tärkeätä muistaa laajempi yhteiskunnallinen tavoite työurien pidentämisen tarpeesta. Hyvin toimivalla työterveyshuollolla, sen työyhteisöön sitoutuvalla otteella, sekä sairauksia ja vammoja ennalta ehkäisevällä ja työkykyä edistävällä toiminnalla on ratkaisevan tärkeä merkitys.

Työterveyshuollon roolia osana terveydenhuoltojärjestelmää ei ole soten rahoitusuudistuksessa perusteita heikentää. Mitä paremmin työterveyshuolto toimii, sen tuottavampaa on työelämä. Julkisten työterveyspalveluiden rinnalla tarvitaan myös yksityisiä palveluita.

"Työterveyshuollolla ratkaiseva merkitys työurien pidentämisessä"

Työterveyshuolto toimii hyvin järjestettynä myös työpaikan siltana kuntoutukseen, sekä lääkinnälliseen että ammatilliseen. Ja mitä paremmin työterveyshuolto on järjestetty sitä vähemmin menetyksin yksilö voi kartuttaa vanhuudenturvaansa ja työpaikka ja yhteiskunta nauttia yhteistä kakkua kasvattavasta tuottavasta työvoimasta. Kaikki voittavat.


---
Täsmennetty 15.12.2014 klo 21.05

Kommentit(1)

17.12.2014  Janne Leinonen  
Kiitos hyvästä kirjoituksesta! On kuitenkin painotettava nimneomaan "hyvin toimivaa työterveyshuoltoa", joka ei ole sama kuin nykyinen toimintamalli. Nykyinen työterveyshuolto on voimakkaasti painottunut diagnostiikkaan ja sairaanhoitoon, mikä vääjäämättä vähentää rajallisten voimavarojen käyttöä työkykyä ylläpitävään (ennaltaehkäisevään tai työhön paluuta edistävään) toimintaan. Kuten tulevaisuuden muussakin sote-toiminnassa, työterveyshuollon tuloksellisuuden varmistamisessa ostajan=järjestäjän=hankkijan=työnantajan rooli on aivan keskeinen. Tuottajan itseohjautumisesta toiminnassaan muakavuusalueelleen ja parhaan katteen takaavaan palveluun ei tarvitse olla huolissaan. Tässä hankintaosaamisen ja työterveysyhteistyön kehittämisessä TELA:kin voisi olla hyödyllinen toimija.

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on yksi plus viisi?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.
Kommentin lähettäminen edellyttää selaimen evästeiden sallimisen. Evästeet voi sallia selaimen asetuksista.