30.01.2019

Miten nuoret voivat välttää eläkepopulismin?

Työeläkejärjestelmä: yhteiskunnan musta aukko, jonne katoavilla rahoilla pidetään yllä eläkeläisten toimeentuloa vai mekanismi, jonka myötä eläkeajan henkilökohtainen toimeentulo karttuu tuloista automaattisesti?

Jos minua olisi vuosi sitten pyydetty valitsemaan oikea kuvaus, olisin ollut pinteessä. Ikätovereideni lailla en tiennyt juuri mitään työeläkejärjestelmästä. Ajattelin työeläkemaksujen olevan osa verotusta – pieni, mutta välttämätön henkilökohtainen uhraus suuremman yhteisen hyvän saavuttamiseksi. Väärin meni, mutta en siitä 17-vuotiasta itseäni ruoskinut.

Valtaosa nuorisosta porskuttaa kohti työelämää ymmärtämättä työeläkejärjestelmästä juuri mitään, kenties tiedostaen sen olemassaolon. Tietämättömyys on merkittävää, sillä nämä nuoret ovat jo osa työeläkejärjestelmää. Ystävääni lainaten: ”Olisi ollut kiva tietää, mitä työeläkemaksut ovat ennen kuin ne miinustettiin kesätyöpalkasta”. Toinen ryhmä - johon itsekin kuuluin - uskoo tuntevansa järjestelmää, kunnes ”tiedot” osoittautuvat heppoisiksi veikkauksiksi.

Vaikka olen itse Telalla työskennellessäni päässyt murtamaan monia lähipiirissäni yleisiä eläkkeisiin liittyviä virheoletuksia, törmään yhä ikäisiini, jotka yliarvioivat eläkeosaamisensa. Mediasta poimittuja tiedonpalasia täydennetään spontaanisti virheellisillä oletuksilla, mikä vääristää työeläkejärjestelmästä syntyvää kokonaiskuvaa. Siinä missä nuorten havainnot työeläkejärjestelmään vaikuttavista kehityskuluista ovat teräviä ja ajankohtaisia, niistä tehdyt tulkinnat syntyvät virheellisessä kontekstissa. Tämä on ongelma, sillä ristiriitaisten oletusten meri on loistava kasvualusta populistisille aloitteille.

Nuorten yleisimpiä väärinymmärryksiä työeläkejärjestelmästä

Nuorilta tuntuvat menevän iloisesti sekaisin työeläkemaksut ja verot. He perustelevat työeläkejärjestelmän kestävyyttä julkisen sektorin kestävyysvajeella ja valtion velkaantumiseen liittyvillä huolilla.

Työeläkkeitä ei makseta veroilla. Työeläkevarojen hallinnoinnista vastaavat valtion sijaan työeläkevakuuttajat. Suomalaisen työeläkejärjestelmän asema EU:ssa ja kansallisessa lainsäädännössämme ei salli työeläkevarojen käyttöä muuhun kuin rahastointiin ja eläkkeiden maksuun. Jos tätä asemaa koskevia sitoumuksia ei kirjoiteta täysin uusiksi ja työeläkevarojen sijoittamisesta saadaan nykyiseen tapaan tasaiset tuotot, on vaikea löytää madonreikää, jonne varat katoaisivat ennen nykypäivän nuorten eläköitymistä.

Toinen nuorten huoli liittyi eläkeiän nousuun ja puutteelliseen ymmärrykseen sen syistä. Eläkeikää on nostettu, sillä elinajanodote on kasvanut. Myös esimerkiksi aiempaa myöhempi siirtyminen opinnoista työelämään on vaikuttanut työuran pituuteen.

Aktiivisten työvuosien määrä ja siten eläkekarttuma jäisi pienemmäksi, jos työurat eivät pidentyisi.

Kolmas nuorten huoli koski eläkkeelle pääsyn mahdollisuutta ylipäätään. Eläkkeelle jäädään jatkossakin. Kukaan ei voi viedä pois oikeutta karttuneeseen eläkkeeseen. Ansaittua eläkettä koskee omaisuudensuoja. Oman eläkkeen karttumista voi seurata työeläkeotteesta, jonka saa kolmen vuoden välein postitse tai tarkistaa verkosta milloin vain.

Erisuuruiset työansiot johtavat erisuuruisiin eläkkeisiin, joten erot eläkkeiden tasossa ovat seurausta erisuuruisista työuran aikaisista tuloista. Oma eläke karttuu ensimmäisestä työeläkemaksusta alkaen, joten työeläkemaksu on konkreettinen investointi omaan vanhuusajan hyvinvointiin.

Faktoja pöytään

Kuinka työeläkkeistä voitaisiin viestiä nuorille paremmin? Kuinka harhaluuloja voitaisiin korjata? Ymmärryksen paraneminen vaatii, että niin kouluissa kuin julkisuudessa eläkeasioista puhutaan selkokielellä ilman sensaationhakuisuutta. Tieto, joka tavoittaa nuoret heidän normaaleissa ajanviettopaikoissaan - somessa, koulussa ja harrastuksissa - on myös olennaista. Eläkeasioiden itsenäinen käsittely nuorten ja nuorisovaikuttajien toimesta voisi olla seuraava askel. Tubettajan video voisi saada nuoren mielenkiinnon hereille.

Ymmärryksen paraneminen vaatii, että niin kouluissa kuin julkisuudessa eläkeasioista puhutaan selkokielellä ilman sensaationhakuisuutta.

Me nuoret tiedämme vähän eläkkeistä, mutta jotakin uskomme ymmärtävämme. Mitä vähemmän faktatietoon perustuvaa ymmärrystä meillä on työeläkejärjestelmästä, sitä enemmän tilaa oletukset saavat. Virheoletukset voivat avata oven eläkepopulismille nuortenkin ikäluokkien keskuudessa.

Älä siis oleta, että tiedät. Tiedosta olettavasi ja selvitä, osutko oikeaan. Vasta sitten on aika tulkinnoille.

Kuuntele myös Sillanrakentajat-podcast: Kuinka suuri on kohtuullinen eläke?

Kommentit(0)

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on nolla miinus nolla?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.
Kommentin lähettäminen edellyttää selaimen evästeiden sallimisen. Evästeet voi sallia selaimen asetuksista.