18.11.2014

Nuori, syödäänkö taas kerran sinun pöydässäsi?

Maamme taloudellinen tilanne on saanut sekä nykyiset että entiset päättäjät ideoimaan keinoja, joilla talouteen saataisiin vauhtia. On muun muassa esitetty eläkemaksun tuntuvaa alentamista, joko määräajaksi tai pysyvästi. Esitetty keino ei ole ongelmaton. Itse asiassa se tuottaa ongelmia varsin monille.

Väliaikaisen eläkemaksualennuksen sukupolvivaikutukset ovat selvät. Nykyeläkeläiset, -palkansaajat ja -yritykset siirtäisivät maksuvastuuta tuleville polville. Ratkaisu ei ole ainutlaatuinen. Näinhän on usein tehty, mutta onko se oikeudenmukaista tai järkevääkään?

"Sukupolvivaikutukset ovat selvät."

Koska eläkemaksujen alentaminen pienentäisi eläkerahastoja, pienenisivät myös eläkesijoitusten tuotot. Siksi tulevaisuudessa eläkemaksuja jouduttaisiin nostamaan enemmän kuin nyt niitä alennettaisiin. Onko sellainen ylipäänsä mahdollista, riippuu tietysti silloisesta taloustilanteesta.

Heikennykset kohdistuisivat tuleviin sukupolviin

Usko siihen, että eläkemaksuja olisi helpompi maksaa tulevaisuudessa ja että niitä voitaisiin jopa maksaa korkeammalla tasolla kuin nyt, perustuu arvioon, että globalisaation myötä kiristyvä kilpailu olisi tulevaisuudessa helpompaa kuin tänään. Näin tuskin on. Tilapäistenkin maksujen alennukset tulisivat näin todennäköisesti jäämään vaikutuksiltaan pysyviksi.

Todennäköisin seuraus maksualennuksista olisi tulevaisuuden eläkkeiden leikkaus. Koska ansaittuihin eläke-etuihin ei varmaankaan voitaisi puuttua, heikennykset kohdistuisivat tuleviin sukupolviin. Tällä mitätöitäisiin se, mitä vastikään päätetyissä eläkeneuvotteluissa saavutettiin.

Tasapaino horjuisi

Juuri päättyneissä eläkeneuvotteluissa saavutettiin historiallinen tasapainotila etuisuuksien ja työeläkemaksujen kesken vuosikymmeniksi eteenpäin 24,4 prosentin maksutasolla. On selvää, että maksujen alentaminen palauttaisi tilanteen lähtöruutuun. Kaikki olisi taas auki ja eläkesektorille syntyisi kestävyysvaje lisäämään koko julkisen sektorin vajetta.

Kuinka paljon eläkkeitä jouduttaisiin leikkaamaan?

Jos maksu pienenisi pysyväisluonteisesti vaikka 3 prosenttiyksikköä, olisi se 13 % nykymaksutasosta. Jos oletetaan, että eläkkeistä hoidetaan maksuilla vaikkapa 80 % ja loput rahastoista, eläkemaksualennus pienentäisi tulevaisuuden eläkkeitä keskimäärin noin 10 prosenttia. Koska saavutettuihin eläke-etuihin ei siis puututtaisi, leikkaus työssään jatkavilla ja työelämään tuleville olisi tätä huomattavasti suurempi.

Eläkemaksualennuksen esittäjät sanovat olevansa nuorten asialla. Asia on päinvastoin. He ovat oman sukupolvensa asialla ja maksajaksi joutuvat taas kerran nuoret ja tulevat nuoret. Ei vaikuta kovinkaan reilulta.

Kommentit(0)

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on kuusi plus kolme?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.
Kommentin lähettäminen edellyttää selaimen evästeiden sallimisen. Evästeet voi sallia selaimen asetuksista.