17.03.2015

Sääntely kääntää sijoittajan horisonttia

EU-komissiossa käynnistettiin finanssikriisin jälkeen useita sääntelyhankkeita, joiden toivotaan ehkäisevän tulevia pankkikriisejä. Sääntelyn uskotaan tuovan lisäapua viranomaisvalvojille sekä ajantasaisempaa tietoa markkinatilanteesta, kun yhä useampi finanssitoimija raportoi toiminnastaan valvojille. Sääntelyn kohteena ovat erilaiset pääoma- ja vipurahastot eli absoluuttisen tuoton rahastot.

Absoluuttisen tuoton rahastot tunnetaan myös ammattitermillä hedge-rahastot. Näiden rahastojen sijoitusstrategiat ovat hyvin vaihtelevia. Pääsääntöisesti hedge-rahastot toimivat listatulla osakemarkkinalla tai listattujen tuotteiden markkinapaikoilla. Pääomarahastot taas tyypillisesti sijoittavat listaamattomalle markkinalle, kuten

  • yrityksiin,
  • kiinteistöihin,
  • infrasijoituksiin tai
  • start up-yrityksiin.

Komissio laati näitä molempia rahastotyyppejä varten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin 2011/61/EU, joka myös tunnetaan nimellä AIFM-direktiivi (eng. AIFMD).

Mitä direktiivillä säännellään?

AIFMD-direktiivi toimeenpantiin kunkin EU-jäsenvaltion kansalliseen lakiin vuosina 2013-2014. Direktiivi sääntelee kattavasti rahastojen toimintaan liittyviä osa-alueita, kuten

  • viranomaisraportoinnin,
  • toimiluvan hakemisen,
  • toiminnan järjestämisen,
  • markkinoinnin sekä
  • EU-alueen ulkopuolisia toimijoita koskevat säännökset.

Viimeksi mainitut ovat tärkeitä myös rahastoihin sijoittavien sijoittajien kannalta. Direktiivi asettaa uusia vaatimuksia EU-alueen ulkopuolisille rahastohoitajille, mikäli nämä haluavat markkinoida tuotteitaan EU-alueen sijoittajille.

"EU-tason säädösvalmistelussa huomio sääntelyn yhdenmukaisuuteen"

Sijoittajat ovat lisänneet sijoitusvarojensa osuutta pääoma- ja hedge-rahastoihin viime vuosina. Nämä ovat historiallisessa vertailussa tuottaneet paremmin kuin moni muu sijoitusinstrumentti.

Hedge-rahastot eivät ole kärsineet niin suurista tuottolaskuista kuin esimerkiksi listatut osakesijoitukset. Toisin sanoen ne ovat käytettävissä olevan tiedon nojalla vakaampia sijoituskohteita.

Sijoittajat edellyttävät nykyisin yhä enemmän läpinäkyvää ja selkeää raportointia hedge- ja pääomarahastojen managereilta näiden sijoitustoiminnasta.

Huomio yhdenmukaiseen ja selkeään sääntelyyn

AIFMD:n markkinointimääräykset ovat kuitenkin aiheuttaneet epäselvyyttä ja haasteita tulkinnoissa markkinoilla. Jotkin jäsenmaat ovat ottaneet huomioon käytännön sijoitustoiminnan näkökulmia ja mahdollistaneet sijoittamisen myös EU-alueen ulkopuolisiin rahastoihin. Toiset jäsenvaltiot taas ovat asettaneet tiukkoja edellytyksiä EU:n ulkopuolisille sijoituksille.

Osa jäsenvaltioista on säätänyt kevennyksiä sekä kansallisiin verolakeihinsa että AIFMD:n toimeenpanolakiinsa. Tarkoituksena on houkutella omalle alueelle muiden jäsenvaltioiden ja EU:n ulkopuolisten maiden rahastomanagereita.

Olisikin todella tärkeää, että jatkossa EU-tason säädösvalmistelussa kiinnitettäisiin enemmän huomiota sääntelyn selkeyteen ja yhdenmukaisuuteen. Ei ole tarkoituksenmukaista, että finanssi- ja rahoitustoimialan toimijat joutuvat turvautumaan yhtä paljon juridisten ja muiden alojen konsulttien apuun kuin keskittymään ydintoimintaansa, eli sijoitus- ja rahoitustuottojen tehostamiseen.

Ei ole järkevää, että EU-jäsenvaltioiden välillä vallitsee lähes jatkuva kilpailu finanssialan toimijoiden sijoittautumisvaltioina. Sisämarkkinat eivät voi koskaan olla täysin toimivat, mikäli jäsenvaltiot kilpailevat keskenään markkinoilla yrityksistä ja talouselämän toimijoista erilaisilla keinoilla.

Kommentit(0)

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on viisi plus viisi?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.
Kommentin lähettäminen edellyttää selaimen evästeiden sallimisen. Evästeet voi sallia selaimen asetuksista.