31.03.2020

Saman rahan voi käyttää vain kerran

Olen tehnyt työn ohessa vakuutusalan matemaatikon ammattitutkintoa. Tutkinto on osaltani loppusuoralla ja viime syksy meni lopputyötä kirjoittaessa. Aiheeksi valitsin tasausvastuun ja sen eri tehtävien kehittymisen 1960-luvulta tähän päivään. Hyrisin jonkun asteista tyytyväisyyttä työn valmistuessa ja tajutessani viime viikolla, että työlle löytyikin heti käyttöä pohdittaessa työnantajien työeläkemaksun alentamista osana toimia yritysten auttamiseksi koronavirusepidemiassa. Hetken hyristyäni tajusin kuitenkin sen, että kirjoitelma myös vanheni heti kättelyssä! Näissä poikkeuksellisissa koronakriisin olosuhteissa työhön voisi kirjoittaa heti yhden uuden luvun lisää.

Tasausvastuu on kunkin vuoden työeläkemaksuista suoraan maksettavien eläkkeiden puskurirahasto yksityisaloilla. Jos siis näitä eläkkeitä on arvioitua enemmän, tasausvastuusta otetaan varoja eläkkeiden maksuun ja jos taas näitä eläkkeitä on arvioitua vähemmän, tasausvastuuta karttuu. Tämän lisäksi tasausvastuulle on vuosien saatossa kertynyt liuta muitakin tehtäviä, joita on tarkemmin esitelty ja kuvattu juuri julkaistussa lopputyössäni.

Varautumista väestön ikääntymiseen ja suhdannevaihteluihin

Tähän ajankohtaiseen tilanteeseen haluaisin nostaa esille tasausvastuun perustehtävän lisäksi sen, että tasausvastuuta käytetään myös kokonaismaksun tasaamiseen, sitä voidaan käyttää suhdannepuskurina ja onpa sitä käytetty vuoden 2008 finanssikriisin aikana työeläkevakuuttajien vakavaraisuuden tukemiseenkin.

Puskuria on kasvatettu tietoisesti ainakin kahdesta syystä: kasvavan eläkemenon ja mahdollisen suhdannevaihtelun hoitamista varten.

Tasausvastuun perustehtävää toteutuu vuosittain. Arviot maksettavista eläkkeistä poikkeavat aina hiukan toteutuneesta tilanteesta. Tasausvastuulla hoidetaan tätä arvion ja toteuman välistä tasaamista joka vuosi. Työeläkejärjestelmässä on ollut jo aikaisessa vaiheessa tiedossa se, että eläkeläisten määrä kasvaa. Tähän on varauduttu sillä, että maksua on pidetty menoa korkeammalla ja ylijäämä on talletettu tasausvastuuseen. Nyt ja tulevina vuosina tätä ylijäämää on alettu purkaa, sillä työeläkemaksun melko tasaisena ja menoa alempana pitäminen on aiheuttanut sen, että pelkkä maksutulo ei ole enää muutamaan vuoteen riittänyt eläkemenon kattamiseen.

Jos eläkemenon kasvuun varauduttiin aikoinaan tasausvastuuta kasvattamalla, myös erilaisiin suhdannevaihteluihin haluttiin varautua samoin tasausvastuun avulla siinä vaiheessa, kun Suomi liittyi Euroopan Unionin rahaliittoon 90-luvun lopussa. Silloin todettiin, että eläkkeiden rahoituksen turvaamiseksi saattaa olla tarvetta tasoittaa työeläkemaksun heilahtelua suhdannevaihteluissa. Tätä tarvetta varten sovittiin tasausvastuun kasvattamisesta ns. EMU-puskuriksi.

Tasausvastuuta on siis kasvatettu tietoisesti ainakin kahdesta syystä: kasvavan eläkemenon ja mahdollisen suhdannevaihtelun hoitamista varten. Ensin mainittua tarkoitusta varten tasausvastuuta on alettu myös jo käyttää. Jälkimmäinen käyttötarkoitus tuli ajankohtaiseksi viime viikkoina.

Kriisiaika nakertaa puskuria monesta suunnasta

Työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat 18.3.2020 monista eri toimista yritysten auttamiseksi koronakriisissä. Yksi näistä toimista on työnantajan TyEL-maksun alentaminen määräaikaisesti tasausvastuuseen sisältyvän EMU-puskurin avulla. Tässä kriisitilanteessa tehtiin poikkeuksellinen ratkaisu ja päätettiin alentaa loppuvuodeksi 2020 vain työnantajan eläkemaksua tuntuvalla määrällä: 2,6 prosenttiyksiköllä. Tämä tekee hetkeksi myös tuntuvan loven tasausvastuuseen ja siten myös EMU-puskuriin. Tasausvastuuseen on sovittu palautettavan alennusta vastaava määrä kokonaan takaisin vuosina 2022-2025.

Koronakriisistä aiheutuva työllisyyden ja palkkasumman lasku aiheuttavat lisäksi sen, että tasausvastuuta tarvitaan enemmän eläkkeiden maksua varten, sillä esimerkiksi tämän vuoden maksutulo jää aiemmin arvioitua matalammaksi. Myös muutamat muut, joko jo sovitut tai valmisteilla olevat poikkeustoimet tällaisena kriisiaikana vaikuttavat tasausvastuuseen alentavasti.

Jos siis voisin kirjoittaa lopputyöhöni vielä yhden luvun lisää, sen sisältö olisi viime viikkoina havaittujen muutosten arviointia suhteessa tasausvastuuseen. Kriisiaika syö tasausvastuuta. Tämän lisäksi tasausvastuulla tulee kyetä hoitamaan myös muut sille asetetut tehtävät. Tasausvastuun avulla oli tarkoitus selvitä tasaisen, alimitoitetun maksun ja kasvavan eläkemenon yhtälöstä seuraavan reilun vuosikymmenen yli. Nähtäväksi ja tarkemmin arvioitavaksi jää, onnistutaanko tässä. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että saman rahan voi käyttää vain kerran.

Faktat kuvina: Tasausvastuu - mistä olikaan kyse?

Mitä...

Tasausvastuun perustehtävä

...Ja miksi?

Tasausvastuun tausta

Kommentit(0)

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on seitsemän plus kaksi?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.
Kommentin lähettäminen edellyttää selaimen evästeiden sallimisen. Evästeet voi sallia selaimen asetuksista.