10.11.2015

Sijoitusympäristö haastoi työeläkevakuuttajat

Markkinoiden huolet Kiinan talouskasvun hidastumisesta ja spekulaatiot Yhdysvaltojen keskuspankin Federal Reserven (Fed) koronnostoaikataulusta pitivät sijoittajia varuillaan vuoden kolmannella vuosineljänneksellä. Miten markkinoiden epävarmuus vaikutti työeläkevakuuttajien sijoitustuottoihin?

On tapana sanoa: kun Yhdysvallat aivastaa, maailmantalous saa flunssan. Nyt samaa vertausta on käytetty myös Kiinasta, jonka talouskasvun uskotaan jatkossa hidastuvan. Lokakuun puolivälissä julkaistun tilaston mukaan Kiinan talouskasvu vuoden kolmannella vuosineljänneksellä oli 6,9 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kiinan virallisen tavoitteen mukaan talouden tulisi kasvaa tänä vuonna 7 %, mikä uusien lukujen ja heikentyneiden odotusten valossa näyttää haastavalta. Seuraaville vuosille 2016–2017 Suomen Pankki ennustaa kasvulukemiksi noin 6 %.

Rahoitusmarkkinoilla ympäri maailmaa on näkynyt laajasti huoli Kiinan talouskasvun hidastumisesta. Erityisesti osakemarkkinat ja raaka-aineiden hinnat heikentyivät selvästi vuoden kolmannella neljänneksellä talousjätin ongelmien vuoksi.

Mitä Kiina meinaa?

Markkinoiden epävarmuutta Kiinan talouskasvua kohtaan lisäsi Kiinan keskuspankin (PBoC) devalvaatiotoimet. Nämä toimet näkyivät etenkin osakemarkkinoiden voimakkaana heikentymisenä niin Kiinassa kuin muuallakin maailmassa. Markkinoilla tämä tulkittiin siten, että maailman toiseksi suurimman maan talouskasvun hyytyminen on pelättyä nopeampaa ja devalvaatiolla maa pyrkii parantamaan kilpailukykyään ja siten talouskasvua. Keskuspankki muutti samalla juanin hinnan määräytymistapaa aiempaa markkinaehtoisemmaksi, mikä on tulkittu Kiinan tavoitteeksi kansainvälistää rahoitusmarkkinoitaan. Toimet tehtiin sen jälkeen, kun Kiinasta julkistettiin heinäkuun vientiluvut, jotka jäivät selvästi markkinoiden odotuksista.

"Kiinassa ollaan aidosti huolissaan maan talouskasvun hidastumisesta."

Kiinan keskuspankki on keventänyt rahapolitiikkaa muun muassa laskemalla ohjauskorkoa. Näiden eri toimien avulla on pyritty tukemaan maan taloutta, mikä kertoo siitä, että Kiinassa ollaan aidosti huolissaan maan talouskasvun hidastumisesta. Kiinan valtiolla ja keskuspankilla on kuitenkin tarvittaessa jatkossakin vielä varaa tukea maan talouskehitystä.

Miten Kiina-huolet näkyvät maailmalla?

Eri arvioiden mukaan Kiinan talouskasvun hidastuminen on luontevaa maalle, jonka työikäisen väestön määrä laskee ja ympäristöongelmat kasvavat. Kiina on tietoisesti siirtymässä investointivetoisesta taloudesta kohti kuluttajavetoisempaa, mikä vaikuttaa myös eri aikajänteillä negatiivisesti tämän hetkisiin odotuksiin tulevasta talouskasvusta.

Toistaiseksi odotukset Kiinan talouskasvun hidastumisesta eivät ole näkyneet merkittävästi esimerkiksi Yhdysvaltojen taloudessa. Yhdysvalloissa talous kasvaa ja työttömyysaste on pienentynyt hyvää vauhtia, osin kiitos Fedin löysän rahapolitiikan. Euroopan talouskasvun uskotaan vahvistuvan tulevina aikoina heikentyneen euron, halventuneen öljyn ja Euroopan keskuspankin kevyen rahapolitiikan johdosta.

Kiina-huolet tuntuvat etenkin niissä maissa, jotka vievät raaka-aineita, kuten öljyä ja metalleja Kiinaan. Näihin häviäjämaihin kuuluvat esimerkiksi Brasilia ja Saudi-Arabia. Venäjän talous on kärsinyt merkittävästi öljyn hinnan alenemisesta. Mustan kullan hinnan lasku on osin seurausta Kiinan raaka-aineiden tämän hetkisestä kysynnästä ja tulevaisuuden kysyntänäkymistä. Öljyn hintaa on tosin painanut alas sen suuri tarjonta.

Mitä tekee USA?

Levottomuutta rahoitusmarkkinoilla on aiheuttanut myös USA:n keskuspankki Fed. Markkinoilla on jo pitkään jatkunut kiivas spekulaatio siitä, milloin ja missä tahdissa Fed aloittaa ensimmäiset koronnostonsa. Kasvaneet odotukset ovat aiheuttaneet epävarmuutta markkinoilla ja pääomapakoa kehittyvistä talouksista.

Fed seuraa koronnostossaan etenkin Yhdysvaltojen työllisyys- ja inflaatiokehitystä, joista edellinen on kehittynyt suotuisasti. Sen sijaan inflaation kehittyminen Fedin tavoittelemalle noin kahden prosentin tasolle ei ole vielä täysimääräisesti toteutunut. Fed on ottanut rahapolitiikassaan huomioon Kiinan ja kehittyvien maiden heikentyneen taloustilanteen. Tämä on osaltaan vaikuttanut siihen, että Fed ei ole vielä uskaltanut kiristää rahahanojaan.

Kehittyvät maat kärsivät, koska niiden yrityksillä on paljon dollarimääräistä lainaa. Jos Fed nostaa ohjauskorkoa, luo se vahvistumispaineita dollarille, minkä seurauksena lainojen takaisinmaksu muissa valuutoissa kuin dollareissa tulee yhä kalliimmaksi.

Sijoitusympäristön haasteellisuus jatkuu

Miten markkinoiden epävarmuus kolmannella vuosineljänneksellä on vaikuttanut seitsemän suurimman työeläkevakuuttajan koko tämän vuoden sijoitustuottoihin? Huolimatta kolmannen neljänneksen heikosta riskitunnelmasta yhdistettynä heikkoon toiseen vuosineljännekseen, koko vuoden tuotto jäänee positiiviseksi. Etenkin vuoden ensimmäinen neljännes oli tuottomielessä vahva.

Vuoden viimeinen neljännes on lokakuun osalta alkanut osakemarkkinoilla positiivisesti, kun markkinat ovat korjanneet aiempaa pudotusta. Osakemarkkinoita on kirittänyt tasaantuneet pelot maailman talouskasvun hidastumisesta ja se, että keskuspankit ympäri maailmaa ovat jatkaneet elvyttävää rahapolitiikkaa.

Osakemarkkinoiden hintakehitystä on aina myös peilattava yritysten tuloksiin ja eri maista julkistettaviin talouslukuihin. Jos käynnissä olevan kolmannen neljänneksen tulosraportoinnin tulokset ylittävät markkinoiden odotukset ja yritysten tulevaisuuden näkymät ovat myönteisiä, niin yhdessä kevyen rahapolitiikan ja hyvien maakohtaisten talouslukujen kanssa osakemarkkinoiden suunta voisi jatkaa lokakuun alun jälkeenkin kohti koillista. Tosin riskinä on, että tulokset ja talousluvut jäävät odotuksista ja että Kiina-riski toteutuu odotuksia voimakkaammin. Varmaa on vain se, että sijoitussalkkujen arvojen heittely jatkuu rahoitusmarkkinoilla myös tulevaisuudessa.

Lisätietoa: Työeläkevakuuttajien osavuositiedot julkaistu – sijoitusympäristö ollut haastava

Kommentit(0)

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on seitsemän miinus kaksi?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.
Kommentin lähettäminen edellyttää selaimen evästeiden sallimisen. Evästeet voi sallia selaimen asetuksista.