20.10.2016

Toiminnan tehostamista ja kilpailua

Yksi tämän vuoden isoista yhteistyöprojekteistamme työeläkeyhtiöiden kanssa on valmistunut. Sen lopputulos on luettavissa verkkosivuiltamme loppuraportin muodossa. Loppuraportti kertoo selvitystyöstä liittyen työeläkemaksun hoitokustannusosaan ja asiakashyvityksiin.

Sysäys tälle selvitystyölle tuli työmarkkinajärjestöiltä. Sosiaali- ja terveysministeriön tulkinnan mukaan nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa työmarkkinajärjestöjen yhdessä sopimat muutokset. Yhtiöiden tehtäväksi tuli valmistella muutokset yhtiöiden laskuperusteisiin sopivasta hoitokustannusmallista ja muutoksista asiakashyvityksiin liittyen.

Selvityspyyntö annettiin vuoden 2015 loppupuolella. Teknisesti ottaen selvitystyö liittyi laskuperusteiden kehittämiseen, mutta asiassa on toiminnan tehokkuuteen ja myös kilpailuun liittyviä elementtejä. Katsoimme parhaaksi tehdä valmistelun huolella erikseen nimetyssä työryhmässä, jossa oli edustettuina yhtiöjäsenemme sekä oman toimistomme asiantuntijoita täydennettynä vielä ulkopuolisella laskenta-asiantuntijalla.

Missä kilpaillaan?

Koska työeläkeyhtiöiden asiakkailtaan perimä työeläkemaksu on kaikille yhteinen asiakashyvityksiä lukuun ottamatta, yhtiöt voivat kilpailla tällä hetkellä sijoitustuotoilla ja toiminnan tehokkuudella, jotka vaikuttavat asiakashyvitysten suuruuteen. Lisäksi eräänä kilpailun muotona on erilaisten palvelujen tarjoaminen asiakasyrityksille.

Asiakashyvitysten jakaminen perustuu laissa määriteltyyn kohtuusperiaatteeseen ja turvaavuusperiaatteeseen. Turvaavuusperiaate näkyy käytännön elämässä siten, että työeläkemaksut määritellään etukäteen niin, että ne suurella todennäköisyydellä riittävät kattamaan työeläkemenot. Tätä kautta syntyy usein ylijäämää. Kohtuusperiaate tarkoittaa puolestaan sitä, että asiakkailla on kohtuullisessa määrin oikeus syntyvään ylijäämään.

Mikä muuttuu?

Selvitystyössä ja sen lopputuloksessa näkyy toiminnan tehostamisen tavoite turvaavuusperiaatetta tai palvelun tarjoamisen mahdollisuutta unohtamatta: yhtiöiden liikekuluihin käytettävää työeläkemaksun hoitokustannusosaa madalletaan. Jos liikekulut pysyisivät yhtiöissä samana kuin tällä hetkellä, asiakkaille jaettavat hyvitykset pienenisivät. Toimintaa tehostamalla liikekuluja on mahdollista saada alas ja asiakasyritykset hyötyvät näin syntyvästä ylijäämästä.

Asiakashyvitysten määrä määräytyy samojen sääntöjen mukaan kaikille eläkeyhtiöille.

Jatkossa asiakasyritykset hyötyvät hoitokustannusylijäämästä enemmän kuin nyt, sillä yhtiöillä on jatkossa mahdollista jakaa koko hoitokustannusylijäämä asiakashyvityksinä. Tällä hetkellä on mahdollista jakaa vain puolet.

Asiakashyvitysten määrä määräytyy samojen sääntöjen mukaan kaikille eläkeyhtiöille. Koska yhtiöillä on kuitenkin erilainen tilanne esimerkiksi vakuutuskannan rakenteessa tai sijoitusten tuotoissa, lopputulos asiakashyvitysten määrässä vaihtelee yhtiöiden välillä. Jatkossa yhtiö voi itse määritellä, miten asiakashyvitykset jaetaan kohtuusperiaatteen mukaisesti asiakkaille. Tällä muutoksella pyritään siihen, että ylijäämä palautuisi tarkemmin sille asiakasryhmälle, josta ylijäämä on syntynyt. Tällä hetkellä asiakashyvityksiä jaetaan yhteisillä säännöillä karkeasti asiakassuhteen keston ja asiakkaan koon mukaan.

Jotta jatkossakin työeläkeyhtiön vaihtaminen olisi mahdollista ilman merkittävää taloudellista kynnystä, ns. jälkihyvitykset säilyvät. Tämä tarkoittaa sitä, että jos asiakas vaihtaa vakuutuksen eläkeyhtiöstä toiseen, asiakas saa kolme vuotta vakuutuksen siirron jälkeen osan asiakashyvityksistä edellisestä yhtiöstä. Tällä on haettu eläkeyhtiön vaihtamisen kynnyksen madaltamista.

Selvitys työeläkeyhtiöiden hoitokustannusosasta ja asiakashyvityksistä

Kommentit(0)

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on kymmenen plus nolla?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.
Kommentin lähettäminen edellyttää selaimen evästeiden sallimisen. Evästeet voi sallia selaimen asetuksista.