08.05.2014

Toimintakykyinen ja työkykyinen?

Työ- ja toimintakykyä mitataan monin eri tavoin ja mittaamisessa käytetään erilaisia mittaristoja. Arviointitapojen yhtenäistämisellä pyritään parantamaan oikeudenmukaista ja yhdenmukaista ratkaisukäytäntöä kuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkeasioissa, joissa työkyvynarviointi on avainasemassa. Tähän on kehitetty monenlaisia kaikille avoimia palveluja, joiden avulla terveydenhoitoalan ja ratkaisutoiminnan ammattihenkilöt voivat yhtenäistää käytäntöjään.

Lääkäri arvioi vastaanottokäynnin yhteydessä aina potilaan toiminta- ja työkykyä. Toiminta- ja työkyvyn mittaamisen tarkoituksena on arvioida hoidon ja kuntoutuksen tarve. Työeläkejärjestelmän näkökulmasta työ- ja toimintakykyarvio tehdään usein lääkärin B-lausunnossa, jonka on tarkoitus olla mukana työkyvyttömyyseläke- tai kuntoutusprosessissa.

Mitä on toimintakyky tai työkyky?

Toimintakyky on tasapainotila omien kykyjen ja tavoitteiden sekä elin- ja toimintaympäristön kanssa. Kyse on siitä miten henkilö selviytyy päivittäisen elämän vaatimuksista. Toimintakykyä ei ole määritelty yhdenmukaisesti kliinisessä käytännössä tai vakuutuslääketieteessä. Työkyvyn voi määritellä toimintakyvyn ja työn vaatimusten tasapainoksi tai kyvyksi selviytyä omasta työstään tai vastaavan ammatin tehtävistä.

Toiminta- ja työkykyä heikentäviä tekijöitä on sosiaalisia - kuten osaaminen, motivaatio ja taidot - tai terveyteen liittyviä. Arvioinnin ja mittaamisen näkökulmasta on kyse siitä, miten selviydytään päivittäiseen työelämään liittyvistä vaatimuksista.

Olennaista on myös tapa, jolla toimintakyvyn arvioinnissa edetään. Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kehittämiseen ovat keskittyneet esimerkiksi kansallinen asiantuntijaverkosto TOIMIA, jonka tavoitteena on parantaa ja yhdenmukaistaa toimintakyvyn mittaamistapoja. Tietokanta on kaikille avoin sivusto, jota täydennetään jatkuvasti.

Verkkosivustolta löytyy työikäisten toimintakyvyn kannalta keskeisiä suosituksia muun muassa psyykkisestä toimintakyvystä, kognitiivisesta toimintakyvystä (mukaan lukien päihteet), tuki- ja liikuntaelinten ja motorisen toimintakyvyn sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön osalta.

Lisäksi sivustolla on suositus työkyvyn alenemisen varhaiseen tunnistamiseen työterveyshuollossa. Tietokannasta löytyy suosituksia myös toimintakykyarvion tekemisen menettelytavoiksi.

Toimintakykymuutoksien varhainen huomaaminen tärkeää

Varhainen toimintakyvyn muutoksien arviointi on osa työkyvyn tukemista.

Varhainen toimintakyvyn muutoksien arviointi on osa työkyvyn tukemista. Se mahdollistaa esimerkiksi kuntoutuksen avulla riittävän varhaisen puuttumisen, jotta työkyky voidaan säilyttää.

Parhaimmillaan arviota ei jouduta tekemään työkyvyttömyyttä varten, vaan esimerkiksi eri kuntoutustahoille tai työpaikoille. Myös henkilön itsensä esimerkiksi kuntoutusprosessiin sitoutumisen kannalta tutkimustulosten ja niiden aiheuttamien rajoitteiden kertominen selkeästi ovat tärkeitä.

Työkyvyttömyysmääritelmät

Työeläkelaeissa on lukuisia eri määritelmiä työkyvyttömyydelle. Sen lisäksi, että määritelmät eroavat toisistaan eri työeläkelaeissa, muun muassa kansaneläkelaissa sekä tapaturma- ja liikennevakuutuksen puolella on omanlaisensa työkyvyttömyyden määritelmät.

Työ- ja toimintakykyä arvioivat lääkärit, mutta prosessiin osallistuvat myös muut asiantuntijat, esimerkiksi juristit ja korvauskäsittelijät. Vaikka henkilö itse on yleensä paras terveytensä asiantuntija, voi asian lopputulos olla ristiriitainen hänen oman näkemyksen kanssa.

Kaikkien näiden arviointitapojen ja mittareiden kehittämisen tarkoituksena on pystyä parantamaan oikeudenmukaista ja yhdenmukaista ratkaisukäytäntöä. Samoin tarkoituksena on huomata ongelmat riittävän ajoissa, jotta tilanne voitaisiin ratkaista kuntoutuksen tai lääkinnällisen hoidon avulla.

Riittävän oikeilla mittareilla ja tavoilla toivottavasti päästään lähemmäs tavoitetta. Tarkoituksena on saada oikeaa tietoa päätöksenteon pohjaksi, jotta ratkaisu tai muut vaadittavat jatkotoimenpiteet ovat oikeita.

Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut verkkosivuillaan uuden osion, johon on koottu muun muassa vakuutuslääkäreihin, eri etuuksiin ja korvauksiin liittyvää tietoa.

Kommentit(0)

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on kahdeksan plus yksi?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.
Kommentin lähettäminen edellyttää selaimen evästeiden sallimisen. Evästeet voi sallia selaimen asetuksista.