17.10.2018

Työeläkealan muutokset näkyvät siirtoliikkeessä

Yksityisten alojen työnantajilla on velvollisuus järjestää työeläketurva työntekijöilleen. Eläketurvan voi käytännössä ottaa joko työeläkeyhtiöstä, eläkesäätiöstä tai -kassasta. Myös yrittäjällä on velvollisuus ottaa työeläkevakuutus. Yrittäjä voi ottaa työeläkevakuutuksen työeläkeyhtiöstä tai eläkekassasta, jos hän täyttää kassan toimintapiiriin kuulumisen edellytykset.

Edellä mainitun valinnan tehtyään työnantajalla tai yrittäjällä on mahdollisuus vaihtaa kerran tehtyä valintaa eläketurvan järjestämistavasta. Tämä näkyy esimerkiksi työeläkeyhtiöiden välillä vakuutusten siirtoina työeläkevakuutusyhtiöstä toiseen. Vakuutuksen siirtämisen edellytyksenä on, että vakuutus on ollut ennen siirtoa vähintään vuoden verran samassa työeläkevakuutusyhtiössä.

Työntekijäin eläkelain tullessa voimaan vakuutusten siirrot lisääntyivät

Vakuutusten siirtoa kuvaavista siirtoliikkeen tilastoista on vuosien varrella nähtävissä työeläkealan muutoksista johtuvaa siirtoliikkeen kasvua. Siirtoliiketilastomme koskee työeläkeyhtiöiden välillä siirtyviä vakuutuksia.

Vanhat eläkelait, kuten taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien eläkelaki (TaEL), lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaki (LEL) ja työntekijäin eläkelaki (TEL) yhdistyivät vuonna 2007 Työntekijäin eläkelaki TyEL:ksi. Kaikki yksityisen alan työntekijät merimiehiä lukuun ottamatta on vakuutettu vuodesta 2007 alkaen työntekijäin eläkelain mukaan.

Työntekijäin eläkelaki voimaantullessa kaikki työeläkevakuuttajat pystyivät vakuuttamaan sekä vanhan työntekijäin eläkelaki TEL:n mukaisia työsuhteita että myös LEL: TaEL:n piiriin kuuluvaa työtä. Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain ja taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien eläkelain vakuuttaminen oli aikaisemmin ollut LEL Työeläkekassan ja Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan hoidossa. Tämän seurauksena siirtojen määrä lisääntyi.

Vuonna 2007 työntekijöiden eläkevakuutuskannasta siirtyi eläkevakuutusyhtiöstä toiseen 12 prosenttia, kun yleensä siirtyvien prosenttiosuus on noin 4-5 prosenttia.

Työeläkevakuutusten siirtoja voi tarkastella myös maksutulon muutoksen näkökulmasta. Tämä tarkoittaa sitä, kuinka paljon TyEL vakuutusmaksutuloa siirtyy eläkevakuutusyhtiöstä toiseen. Vuonna 2007 TyEL-maksutulotulon osuus siirtoliikkeessä oli noin 6 prosenttia.Työeläkevakuutusyhtiöiden siirtoliikkeen tietoja on nähtävissä sivuillamme vuodesta 2005 lähtien.

Kuva: Siirtoliikkeen TyEL maksutulo ja kappalemäärä vuosina 2002-2017

Mitä siirtoliikkeessä tilastoidaan?

Vakuutuksenottajan on mahdollista siirtää työeläkevakuutuksia työeläkeyhtiöstä toiseen neljä kertaa vuodessa. Siirrot ajoittuvat tammikuun, huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun ensimmäiseen päivään. Vakuutus siirtyy uuteen työeläkeyhtiöön kolmen kuukauden kuluttua siirtoajankohdasta. Tilastoimme ja julkistamme siirtoliikkeen tietoja neljä kertaa vuodessa.

Siirtoliikkeessä tilastoidaan työeläkeyhtiöstä toiseen siirtyvät yksityisalojen työntekijöiden eläkemaksujen (TyEL) määrät ja tiedot vakuutusten kappalemääristä sekä yrittäjien eläkevakuutusten (YEL) kappalemääristä. Julkaisemme verkkosivuillamme tiedon siirtoliikkeen TyEL-maksutulosta ja TyEL- ja YEL-kappalemääristä. Lisäksi ilmoitamme siirtoliikkeen osuudet TyEL-kokonaismaksutulosta ja kokonaismäärästä sekä YEL-kokonaismäärästä.

Tilastojen julkaisu muuttuu ensi vuonna

Siirtotietojen tilastointi tehdään neljä kertaa: ensimmäinen tammikuun, toinen huhtikuun, kolmas heinäkuun ja neljäs lokakuun alussa. Tiedot julkaistaan sivuillamme tilastointien valmistuttua. Sivuillamme on julkaistu kerran vuodessa lokakuussa siirtoliikkeen kumulatiiviset eli neljän siirtokierroksen yhteenlasketut työeläkekohtaiset tiedot.

Siirtoliikkeen tilastoinnissa siirrytään noudattamaan vuoden 2019 alusta alkaen muiden tilastojen tapaan kalenterivuotta.

Siirtoliikkeen tilastoinnissa siirrytään noudattamaan vuoden 2019 alusta alkaen muiden tilastojen tapaan kalenterivuotta. Siirtotietojen tilastointi ja julkistus tapahtuu vuoden 2019 alusta alkaen huhtikuun, heinäkuun, lokakuun ja tammikuun alussa. Kumulatiiviset työeläkeyhtiökohtaiset tiedot julkistetaan muutoksen jälkeen kerran vuodessa tammikuussa.

Kommentit(0)

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on yksi miinus nolla?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.
Kommentin lähettäminen edellyttää selaimen evästeiden sallimisen. Evästeet voi sallia selaimen asetuksista.