02.05.2016

Työeläkekuntoutuksen myönteinen kehitys jatkuu

Eläketurvakeskuksen julkaisemat ennakkotiedot vuodelta 2015 kertovat, että työeläkekuntoutuksen myönteinen kehitys on jatkunut. Kuntoutujia viime vuonna oli noin 14 500. Kuntoutujien painopiste on siirtynyt koko ajan varttuneempiin ikäluokkiin, keski-ikäisiin ja yli 55-vuotiaisiin, mikä osaltaan on varmasti vaikuttamassa työurien pidentymiseen. Viime vuonna päättyneiden kuntoutusten läpikäyneistä töihin palasi 64 prosenttia, osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyi vain kuusi ja työkyvyttömyyseläkkeelle seitsemän prosenttia.

Työeläkekuntoutus on ammatillista kuntoutusta. Siinä pyritään löytämään mahdollisuudet työkyvyttömyysuhkan alla olevan työntekijän tai yrittäjän työllistymiseen joko entisessä työpaikassaan toteutettavien muutosten avulla tai kouluttamalla hänet kokonaan uuteen ammattiin. Toiminta on siis voimakkaasti ennalta ehkäisevää, työkykyä ylläpitämään tai parantamiseen tähtäävää.

Kuntoutuksella pidennetään työuria

Osaltaan työeläkekuntoutuksen määrän kasvu johtuu vuoden 2015 alusta voimaan tulleesta lakimuutoksesta, joka velvoittaa työeläkevakuuttajan antamaan työkyvyttömyyseläkkeen hakijalle arvion hänen edellytyksistään päästä työeläkekuntoutukseen. Tämän lain muutoksen aiheuttamat päätösmäärien lisäykset näkyvät vasta nyt tilastoissa viime vuodelta. Monihan ei varmaan tiedä, että tällainenkin mahdollisuus on olemassa.

Päättyneen kuntoutuksen hinta on n. 19 000 euroa.

Viime vuonna työeläkelaitokset sijoittivat työeläkekuntoutukseen varoja 122 miljoonaa euroa. Vuoden aikana päättyneen kuntoutuksen keskimääräiseksi hinnaksi tuli vähän alle 19 000 euroa. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että keskimäärin yhden työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneen henkilön laskennallinen eläkemeno vuodessa oli 12 800 euroa. Näin puolentoista vuoden mittainenkin työuran jatkuminen kuntoutuksen avulla tuo kuntoutukseen sijoitetun rahan takaisin. Tärkeintä on luonnollisesti kuntoutukseen pääsevän henkilön työkuntoisuuden koheneminen ja työuran pidentyminen kaikkine siitä seuraavine etuineen, parempaa vanhuuseläkettä myöden.

Työnantajan hyvin järjestämä, piileviin työkykyongelmiin varhaisessa vaiheessa tarttuva työterveyshuolto on kuntoutusketjussa avainasemassa. Ajankohtaisessa sote-keskustelussa työterveyshuollon asemasta on puhuttu kovin vähän. Kun soten rahoitusta uudistetaan, ei pidä heittää lasta pesuveden mukana. Ongelmia ennalta ehkäisevän työterveyshuollon rahoitus on turvattava. Työterveyshuolto on avainasemassa työeläkekuntoutuksen oikea-aikaisuuden arvioinnissa. Nyt on pidettävä huolta, ettei hyvin toimivaa järjestelmää romuteta.

Kommentit(0)

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on kuusi miinus kolme?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.
Kommentin lähettäminen edellyttää selaimen evästeiden sallimisen. Evästeet voi sallia selaimen asetuksista.