11.04.2014

Työeläkesijoittaja painottaa kotimaata

Työeläkevaroja tarkastellessa törmää väistämättä vuoreen jos toiseenkin. Tämän työeläkevarojen vuoriston yhteenlaskettu koko on huikeat 162 miljardia euroa. Yksi merkittävä vuori löytyy varojen maatieteellisen jakaantumisen puolelta. Nimittäin ”Suomi-vuori”, jonka koko on 50 miljardia euroa.

Työeläkesijoituksilla kotimaiset juuret

Menneinä vuosikymmeninä työeläkevarojen sijoituskohteet löytyivät lähes kokonaan kotimaasta. 1990–luvun loppupuolella alkoi varojen hajauttaminen ulkomaille. 2000–luvun alkuvuosien jälkeen kehitys tasaantui – tämän jälkeen työeläkevaroista on sijoitettu noin kolmannes kotimaisiin kohteisiin.

Vaikka ”kotimaisuusaste” näyttää vakiintuneen noin kolmasosaan sijoituksista, niin euroja on ohjattu 2000–luvun alkuvuosien jälkeen lähes joka vuosi edellistä vuotta enemmän kotimaisiin kohteisiin. Vuoden 2004 lopussa kotimaisiin kohteisiin oli sijoitettuna 30 miljardia euroa ja viime vuoden lopussa määrä oli jo 50 miljardia euroa. Samanaikaisesti työeläkevarat ovat kasvaneet lähes 90 miljardista eurosta yli 160 miljardiin euroon.

Kotimaiset sijoitukset kasvaneet – haasteena puute sopivista kohteista

Työeläkevarojen kasvu on mahdollistanut euromäärinä entistä suuremmat kotimaiset sijoitukset. Suomen kansantalouden ja rahoitusmarkkinoiden pienehkö koko muodostavat kuitenkin haasteen näin suurien sijoitusvarojen sijoittamiselle. Haastetta lisää se, että lain mukaan kunkin työeläkevaroja sijoittavan toimijan on harjoitettava sijoitustoimintaa tuottavasti ja turvaavasti.

"Työeläkevarat on lain mukaan sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti."

Sijoituskohteista on saatava tuottoa, joka vastaa näihin sijoituksiin liittyvää riskiä. Sijoitussalkun turvaavuutta voidaan lisätä muun muassa hajauttamalla sijoitukset eri sijoitusluokkiin ja eri maantieteellisille alueille. Toimijakohtaisen hajauttamisen lisäksi yksityisen sektorin työeläkevakuuttajien sijoitustoiminnan turvaavuudesta huolehditaan vakavaraisuussäännöksillä, jotka rajoittavat mahdollisuuksia ottaa riskejä.

Hajautusmahdollisuudet parantuneet globaalien markkinoiden myötä

Mitä hajautetumpi sijoitussalkku on, sitä pienempi on yhden yksittäisen riskin realisoitumisen vaikutus koko salkulle ja sen tuotolle. Globaalien rahoitusmarkkinoiden kehittyminen viimeisten noin kahdenkymmenen vuoden aikana ovat luoneet hyvät mahdollisuudet ja työkalut sijoitussalkun hajauttamiseen. Rahoitusmarkkinat ovat muuttuneet monin tavoin, mm.
eri sijoittajien, sijoituskohteiden, sijoitusmarkkinoiden infrastruktuurien ja näihin vaikuttavien tekijöiden määrä on kasvanut ja monipuolistunut.

Globaali nykypäivä ja tulevaisuus – kotimaata ei ole unohdettu

Työeläkevarojen hoidon yhtälö muodostuu seuraavista palasista:

  • isot sijoitettavat varat,
  • tavoitteena tuottavuus,
  • rajoitteena turvaavuus sekä
  • kohteina globaalit rahoitusmarkkinat.

Kukin työeläkevakuuttaja ratkaisee yhtälön omalta kohdaltaan itsenäisesti, tekemällä omat sijoituspäätökset. Koko järjestelmän tasolla, kun nämä yksittäiset ratkaisut yhdistetään, on muodostunut viimeiset kymmenen vuotta valinnut tilanne, jossa noin kolmannes sijoituksista on kotimaisia.

Taakse ovat jääneet vuosikymmenet, jolloin ei vielä osattu uneksiakaan nykyisen kaltaisesta, kehittyneestä ja globaalista sijoitustoiminnasta sekä sen luomista mahdollisuuksista niin tuottojen tekemiseen kuin riskien hajauttamiseen. Tuolloin kotimainen sijoituskohde oli oikeastaan ainut vaihtoehto.

Takana on myös 2000–luvun alun aika, jolloin kotimaisista kohteisista siirryttiin ulkomaisiin kohteisiin. Yhteisvaluutta euron käyttöönoton myötä tuli helpoksi hajauttaa ulkomaisiin kohteisiin tarvitsematta vaihtaa valuuttaa. Vuosina 2000 – 2004 kotimaisten sijoitusten potti supistui lähes yhdeksän miljardia.

Rahoitusmarkkinoiden kehittyminen jatkuu myös tulevaisuudessa. Uusia sijoituskohteita syntyy, niin uusilla kuin vanhoilla maantieteellisillä alueilla. Työeläkesijoittajille tämä luo mahdollisuuden hoitaa varoja hyvin myös jatkossa. Työeläkesijoittajan valinnassa kotimaiset kohteet kilpailevat jatkossakin muiden kohteiden kanssa. Kotimaisilla on kuitenkin tässä kisassa valtteinaan läheisyys ja parempi tunnettavuus. Vielä kun sijoituskohteista ja niiden toimintaedellytyksistä pidetään huolta, niin tuottavaa ja turvaavaa kotimaista sijoituskohdetta tuskin unohdetaan jatkossakaan.

Kommentit(0)

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on kaksi miinus kaksi?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.
Kommentin lähettäminen edellyttää selaimen evästeiden sallimisen. Evästeet voi sallia selaimen asetuksista.