18.02.2014

Työeläkevakuuttajat eivät kierrä veroja

Elämämme on harvoin korkeimpien ihanteittemme mukaista. Liika ihanteellisuus ei ole aina edes hyvästä. Se voi päinvastoin johtaa siihen, että jätämme arjen tavalliset, hyvin toimivat asiat vaille niille kuuluvaa huolenpitoa ja arvostusta. Näin on käymässä myös veroparatiiseja koskevassa keskustelussa.

Riittävien verotulojen turvaaminen on valtioille tärkeää. Yksityiset toimijat arvostavat puolestaan sitä, että samaa tuloa ei veroteta useampaan kertaan. Tämän takia valtiot solmivat keskenään verosopimuksia ja vaihtavat verotusta koskevia tietoja.

Valtiot myös kilpailevat keskenään. Ne houkuttelevat yksityisiä toimijoita omalle alueelleen esimerkiksi verokilpailun avulla. Kilpailu on synnyttänyt myös veroparatiiseja eli erilaisia alhaisen verotuksen tai jopa täyden verovapauden maita ja alueita.

Useimmat valtiot ovat viime vuosina velkaantuneet. Siksi ne kiinnittävät erityishuomiota verotulojen turvaamiseen vaikeuttamalla veronkiertoa ja käymällä aiempaa tarkemmin läpi myös laillisia verosuunnittelun muotoja. Näin on myös Suomessa. Tuorein esimerkki tästä on konserniverokeskuksen tiukentunut linja niin sanotussa siirtohinnoittelussa.

Työeläkevakuuttajat hoitavat työeläketurvaa

Veroasiat puhuttavat myös poliitikkoja ja kansalaisjärjestöjä. Heidän huolenaan ovat etenkin veroparatiisit. Ihanteena on laittaa ne kuriin ja vähentää kansainvälistä verokilpailua.

Ihanne on monella tapaa oikea. Valtioiden välisten verosopimusten ja -käytäntöjen muuttaminen on kuitenkin hidasta. Nopeita tuloksia kaipaavien tähtäimessä ovat siksi sijoitusmarkkinoiden toimijat. Niiltä toivotaan nykyistä eettisempää sijoituskäyttäytymistä ja veroparatiisien välttämistä. Toive on esitetty myös suomalaisille työeläkevakuuttajille.

Sijoitustoiminnan eettisyydestä on tärkeää keskustella. Myös toiminnan parantaminen on aina mahdollista. Työeläkevakuuttajien kohdalla tulee silti muistaa niiden toiminnan tarkoitus ja se, että niiden tulot muodostuvat yksinomaan työeläkemaksuista ja työeläkesijoitusten tuotoista. Jos tuloista ei huolehdita, tulevia eläkkeitä pitää leikata.

"Sijoitustoiminnan eettisyydestä on tärkeää keskustella."

Työeläkevakuuttajien sijoitustoiminta on läpinäkyvää viranomaisille

Työeläkevakuuttajat vastaavat lakisääteisten työeläkkeiden hoidosta. Niillä ei ole muita tehtäviä eivätkä ne voi jakaa omistajilleen voittoja.

Työeläkevakuuttajat eivät voi ”piilottaa” sijoituksiaan matalan verotuksen maihin, koska ne raportoivat jo nyt kaikki sijoituksensa Finanssivalvonnalle. Yksityisalojen työeläkevakuuttajat raportoivat ne tämän lisäksi myös Suomen verottajalle. Työeläkevakuuttajien sijoitustoiminta on siis jo nyt läpinäkyvää viranomaisille.

Suomalaiset työeläkevakuuttajat eivät myöskään kierrä veroja. Niiden sijoitustoiminnan ainoa tarkoitus on turvata tulevia työeläkkeitä. Työeläkevarojen tuottojen moninkertainen verotus ei siksi ole tarkoituksenmukaista. Veroparatiiseja koskevassa keskustelussa olisikin tärkeää erottaa toisistaan tilanteet, joissa pyritään välttämään sijoitustuottojen moninkertaista verotusta niistä tilanteista, joissa pyritään estämään tuottojen yhdenkertainenkin verotus, toisin sanoen kierretään veroja.

Punnintaa korkeimpien ihanteiden ja arjen tavallisten asioiden välillä

Työeläkevakuuttajilta on toivottu veroparatiisien välttämistä ja yksipuolista niiden käytöstä luopumista. Kumpikaan niistä ei lisäisi työeläkelaitosten toiminnan läpinäkyvyyttä nykyisestä. Molemmat kuitenkin pienentäisivät työeläkevakuuttajien sijoitustuottoja nykytilaan verrattuna. Korvaavat tulot tulisi hankkia korottamalla Suomessa perittäviä työeläkemaksuja. Toinen vaihtoehto olisi leikata tulevaisuudessa maksettavia eläkkeitä.

Toive veroparatiisien käytön nopeasta ja yksipuolisesta lopettamisesta onkin työeläkealaan kohdistettuna selkeä muiden maiden verottajien hyväksi tehtävä arvovalinta. Sellaisenkin tekeminen on toki sallittua. Se pitää kuitenkin avoimesti kertoa. Vain silloin eettisen keskustelun kaikki ulottuvuudet ovat yhtä aikaa esillä - ja punnintaa tehdään jälleen korkeimpien ihanteiden ja arjen tavallisten, hyvin toimivien asioiden välillä.

Kysymyksiä ja vastauksia työeläkesijoituksista ja veroparatiiseista

Kommentit(3)

18.02.2014  Stefanus Jakovlev  
Suurimpana ongelma minä pidän sitä, että varat sijoitetaan Suomen ulkopuolelle. Se ei tue suomalaista järjestelmää, vaan köyhdyttää tasaisen varmasti koko työkenttää siirtämällä perusosaamista lopullisesti pois maasta. Ostovoiman heikkenemisen yksi syy on hidas, mutta varma sijoitusten pakeneminen ulkomaille tukemaan kilpailevien maiden työntekijöitä. Suomalaisten eläkerahat pitäisi sijoittaa vain Suomeen tai järjestelmää pitäisi muuttaa niin, että kertymä tuloutetaan heti eläkeläisille ja kaikki sijoitukset puretaan hitaasti pois. Kaikille saman suuruinen eläke, joka voi eläketuoton mukaan vaihdella vuosittain. Kannustaisi isopalkkaisia jatkamaan työssä, josta on enemmän hyötyä kuin siitä, että kaikki vähäpalkkaiset raatavat itsensä hengiltä. Kaikki perustelut ja ajatukset eivät mahdu tähän kommenttiin, mutta jossakin vaiheessa teen asiasta kansalaisaloitteen ja siinä tulee kaikki perusteellisemmin selitettyä.
19.02.2014  Olavi Turku  
Näyttää siltä, että työeläkelaitosten päätoiminnaksi on muodostumassa sijoitustoiminnot ja eläkkeet ja niiden turvaaminen jää taka-alalle. Valitettavaa tässä on, että eräät työeläkesijoittajta toimivat vastoin kansalaisten etuja esimerkiksi ne ovat erittäin voimakkaasti ajamassa ja siis sijoittamassa yksityiseen terveydenhoitoon. Samoin myös vanhusten hoidossa monien kansainvälisten yritysten taustalta löytyy suomalaiset eläkesijoittajat. Tämäkin aiheuttaa vahinkoa kotimarkkinoille.
19.02.2014  Kierrätystä  
Eikö eläkevarat pitäisi sijoittaa eettisesti kestävään ja yleistä hyvinvointia tukevaan toimintaan ja investointeihin kotimaassa, koska se loppujen lopuksi parhaiten turvaa myös eläkeläisten edut.

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on kahdeksan miinus nolla?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.
Kommentin lähettäminen edellyttää selaimen evästeiden sallimisen. Evästeet voi sallia selaimen asetuksista.