28.04.2014

Työkykyä työeläkekuntoutuksesta

Suomalaisten eliniän odotteen kasvun ja samaan aikaan nopeasti heikkenevän huoltosuhteen seurauksena yhteiskuntamme päättäjät joutuvat tosissaan pähkäilemään miten hyvinvointiyhteiskunnan peruspalvelut tulevaisuudessa rahoitetaan. Tähän haasteeseen kytkeytyy keskustelu työurien pidentämisestä.

Työuria halutaan pidentää alusta, keskeltä ja lopusta. Vähiten kiistanalaista on tavoite parantaa ihmisten työssäjaksamista ja ylläpitää työkykyä pitkin työuraa. Siinäkin on paljon tekemistä.

Avainasioita työkyvyn ylläpidossa ja työssä jaksamisen vahvistamisessa ovat

  • työpaikan omat toimet työolosuhteiden muokkaamisessa,
  • syntyvien työkyky- ja jaksamisongelmien varhainen havaitseminen,
  • nopea hoitoon ja tarvittavaan kuntoutukseen pääsy, sekä
  • avoin, luottavainen työilmapiiri ja hyvä esimiestoiminta.

"Työeläkelaitoksille kuuluu työsuhteessa olevien ammatillinen kuntoutus."

Työeläkevakuuttaja - työpaikan tärkeä yhteistyökumppani

Työterveyshuolto on työpaikalle tärkeä yhteistyökumppani. Työterveyshuollon kyky palvella työyhteisöä ja avun tarvitsijaa riippuu siitä, miten hyvin se on räätälöity työpaikan tarpeita vastaavaksi. Tässä on suurta kirjavuutta. Haaste on erityisesti pienemmissä yrityksissä, joiden mahdollisuudet venyä henkilöstön hyvinvointiin liittyvissä palveluissa ovat suuria yrityksiä heikommat.

Työeläkevakuuttaja on tärkeä yhteistyökumppani työpaikoille erityisesti silloin kun työntekijän työssä jatkamista uhkaa työkyvyn menettäminen. Työeläkevakuuttajan lakisääteinen tehtävä on kustantaa tarkemmin määritellyissä tilanteissa ammatillista kuntoutusta, joka käytännössä tarkoittaa uudelleen koulutusta, työkokeilua tai työhönvalmennusta.

Työeläkekuntoutuksen hyödyt

Työeläkekuntoutuksen vahvuus on sen kytkennässä työpaikkojen arkipäivään;

  • henkilöstöhallintoon
  • esimiestyöhön ja
  • työterveyshuoltoon.

Tässäkin suuri haaste on pienemmissä työpaikoissa. Kaikki nämä työntekijöiden - myös yrittäjien - työssä jaksamista edistävät toimet ja niistä työpaikalle aiheutuvat kustannukset tulisi nähdä investointina, ei lisäkuluna. Hyvin toimiessaan yhteistyö työpaikan, työterveyshuollon ja työeläkevakuuttajan kesken toimii ennaltaehkäisevästi, kalliimpia sairauskuluja ja työkyvyttömyysmenoja säästäessään.

Nopeasti oikealle kuntoutuspolulle

Kuntoutusta toimeenpanee moni taho, kukin lailla säädetysti, omalla reviirillään. Kelan volyymit ovat suurimmat ja työnjako työeläkevakuuttajien kanssa on selkiintynyt. Työeläkelaitoksille kuuluu työsuhteessa olevien ammatillinen kuntoutus. Työhallinnon rooli on epäselvempi. Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien yksilökohtaiset haasteet saattavat edellyttää sekä lääkinnällisiä, että koulutuksellisia ja sosiaalisia kuntouttavia tukitoimia.

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistämässä selvitystä monialaisesta kuntoutuksesta. Tavoitteena on selkiyttää eri kuntoutuksen toimijatahojen järjestämis- ja rahoitusvastuita, ja lisätä niiden välistä yhteistyötä. Tavoite on tuiki tärkeä. Kuntoutuksen keskipisteessä tulee olla sitä tarvitsevan yksilön. Hänen tulee päästä mahdollisimman nopeasti oikealle kuntoutuspolulle ja sitä kautta uudelleen työkykyään vastaavaan työhön. Tällä matkalla hän saattaa tarvita useammankin kuntoutustahon tukea.

-----------------------------------------------------------------------------

Työelämä 2020

Tämä kirjoitus on osa Suomen hallituksen Työelämä 2020 -hanketta, jonka tavoitteena on tehdä suomalaisesta työelämästä Euroopan parasta vuoteen 2020 mennessä. Lue lisää osoitteessa www.tyoelama2020.fi.


Olemme mukana hallituksen Työelämä 2020 -hankkeen blogikampanjassa. Blogikampanjassa eri organisaatiot kertovat eri näkökulmista, mitä ne tekevät paremman työelämän eteen. Tarkoituksena on jakaa oppeja ja vinkkejä sekä lisätä keskustelua työelämän kehittämisestä.

Kommentit(0)

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on kahdeksan miinus yksi?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.
Kommentin lähettäminen edellyttää selaimen evästeiden sallimisen. Evästeet voi sallia selaimen asetuksista.