25.11.2016

Vanhat opit istuvat tiukassa

Kuinka kalliiksi ikääntyneen henkilön palkkaaminen kävisi? Taustalla on ajatus siitä, että ikääntyneellä on suurempi riski työkyvyttömyyseläkkeeseen. Lasku mahdollisesta työkyvyttömyyseläkkeestä kun tulisi työnantajan pöydälle, pyytämättä ja kysymättä. Onko tilanne tosiaan tämä?

Työeläkemaksulla saa turvan vanhuuden toimeentulon varalle, mutta myös turvan toimeentulolle silloin, kun työkyvyttömyyden takia ei ole mahdollista jatkaa ansiotyössä. Työkyvyttömyyseläkkeet rahastoidaan: osa työeläkemaksusta laitetaan talteen mahdollista työkyvyttömyyseläkettä varten ja eläkerahastoista otetaan rahaa maksettavia työkyvyttömyyseläkkeitä varten. Työntekijöiltä raha peritään osana työntekijän maksuosuutta, mutta työnantajien kohdalla rahoitustapoja on erilaisia riippuen siitä, millainen työnantaja on kyseessä ja mistä työeläketurva on hankittu.

Jos eläketurva on hankittu eläkesäätiöstä tai -kassasta, työnantajilta peritään kannatusmaksuna tai vakuutusmaksuna sen verran, että kulut saadaan katettua. Käytännössä tämä tarkoittaa, että mahdolliset työkyvyttömyyseläkkeet nostavat perittävää maksua. Toisaalta hyvä työhyvinvointiin panostaminen mahdollistaa maltilliset menot.

Työeläkevakuutuksen ottaminen työeläkeyhtiöstä on toinen juttu. Jos olet pieni, vuodessa noin alle 2 miljoonan palkkoja maksava työnantaja, maksat keskimääräistä työkyvyttömyysmaksua. Siihen ei vaikuta omien työntekijöiden työkyvyttömyyseläkkeet. Isommalla työnantajalla työkyvyttömyysmaksuun vaikuttaa maksuluokkamalli, joka osaltaan voi joko pienentää tai suurentaa keskimääräistä työeläkemaksua.

Ennen maksuluokkamallia oli suurilla työnantajilla käytössä ns. omavastuumaksu, jossa työnantaja sai käytännössä laskun työntekijälle myönnetystä työkyvyttömyyseläkkeestä. Lisäksi perustyökyvyttömyysmaksu oli ikäsidonnainen siten, että iäkkäämpien työeläkemaksu oli korkeampi. Tämä vanha malli oli omiaan luomaan käytäntöä siihen, että iäkkäämpää henkilöä ei kannattanut palkata, ainakin jos katsoi vain työeläkemaksun kustannuksia.

Vuodesta 2006 käytössä ollut maksuluokkamalli luotiin kansainvälisten kirjanpitostandardien vuoksi ja siksi, että työeläkemaksunkin piti olla ennalta määrättävissä. Maksuluokkamalli on ollut voimassa jo kymmenen vuotta, mutta silti tietyt vanhaan omavastuumalliin liittyvät piirteet istuvat tiukassa. Näistä muutamia esimerkkejä.

Väite: Työnantaja maksaa jokaisesta uudesta myönnetystä työkyvyttömyyseläkkeestä ylimääräistä maksua.

Ei maksa. Maksuluokkamalli on porrasmalli: tietyllä määrällä työkyvyttömyyseläkkeitä (tai tarkemmin työkyvyttömyyseläkemenoa) maksat tietynsuuruista maksua. Joskus yksi uusi työkyvyttömyyseläke voi nostaa työnantajan uudelle portaalle, ei kuitenkaan aina. Maksuluokkamallissa otetaan huomioon vain pysyvät työkyvyttömyyseläkkeet ja osatyökyvyttömyyseläkkeet. Esimerkiksi kuntoutustuet eivät vaikuta maksuluokkamalliin.

Väite: Yli viisikymppisen palkkaaminen tulee kolmekymppistä kalliimmaksi, koska työeläkemaksu on suurempi.

Ei välttämättä. Jos työnantaja on pieni tai hoitanut työntekijöidensä työeläketurvan säätiössä tai kassassa, vastaus on ei. Jos yhtiöstä eläkevakuutuksen ottanut työnantaja on suuri (palkkasumma noin yli 2 miljoonaa euroa) ja työnantajan maksuluokka on keskimääräistä korkeampi, myös työntekijän ikä voi vaikuttaa korottavasti maksun suuruuteen korkeamman työkyvyttömyysriskin kautta. Toisaalta tällä hetkellä yli 53-vuotiaat maksavat itse korkeampaa työeläkemaksua, jolloin näiden henkilöiden osalta työnantajan osuus jää alhaisemmaksi. Tähän on tulossa muutoksia eläkeuudistuksen myötä.

Väite: Yli viisikymppisen työkyvyttömyys tulee kolmekymppisen työkyvyttömyyttä kalliimmaksi työnantajalle.

Ei tule. Itse asiassa työnantajan maksuluokan määrittävään eläkemenoon vaikuttaa enemmän se, mitä nuorempi työkyvyttömyyseläkkeen saaja on, jos henkilöillä on kuitenkin samanlainen palkkataso. Tämä johtuu siitä, että kolmekymppiselle maksetaan työkyvyttömyyseläkettä pidemmän aikaa.

Väite: Iäkkäämmän ihmisen palkkaamisessa on työnantajalle enemmän riskejä, erityisesti kustannusmielessä.

Vaikka yksittäisen työntekijän kohdalla työkyvyttömyyseläkkeen vaikutus maksuluokan laskennassa on nuoremman henkilön kohdalla suurempi, on toki niin, että työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen riski on suurempi iäkkäämmillä työntekijöillä. Vaikka nuoremman työntekijän työkyvyttömyyseläkkeen kustannus on suurempi, lukumääräisesti iäkkäämpien henkilöiden työkyvyttömyyseläkkeitä on enemmän. Tästä voi syntyä se käsitys, että vanhemmassa työntekijässä on enemmän kustannusriskiä. Lisäksi, jos työnantaja on korkeassa maksuluokassa, työntekijän ikä voi vaikuttaa korottavasti työeläkemaksuun.

Väite: Työnantajan maksuluokkaan vaikuttavat myös ne työkyvyttömyystapaukset, joihin työnantaja ei ole voinut esimerkiksi työhyvinvointitoimilla vaikuttaa.

Toistaiseksi vaikuttaa, mutta eläkeuudistuksen jälkeen ei vaikuta. Vuoden 2017 alusta tulee voimaan eläkeuudistus, jonka myötä vapaa-ajalla sattuvat tapaturmat, jotka aiheuttavat työkyvyttömyyden, eivät vaikuta enää jatkossa työnantajan maksuluokkaan. Tällaisen henkilön tulee saada korvausta työnantajan hankkimasta vapaa-ajan tapaturmavakuutuksesta, jotta se voidaan jättää maksuluokan laskennasta pois.

Väite: Työnantajan ei kannata palkata osatyökykyistä, koska on vaarana, että tällaisen henkilön kohdalla on kohonnut työkyvyttömyysriski ja myös kohonnut riski kustannuksiin.

Ei pidä paikkaansa. Osatyökykyisestä henkilöstä ei aiheudu ylimääräistä maksurasitusta, koska tällaisen henkilön vakuutus on erillään ja se ei vaikuta työnantajan maksuluokkaan.

Väite: Suurille työnantajille lankeaa suurin osa työkyvyttömyyseläkkeiden kustannuksista.

Ei lankea. Suuren työnantajan maksuluokka voi aiheuttaa korotuksen tai alennuksen keskimääräiseen työkyvyttömyysmaksuun. Varsinaiseen maksuluokkaan työnantajan koko ei vaikuta. Kuitenkin sillä on merkitystä, minkä suuruinen palkkasumma työnantajalla on. Mitä suurempi palkkasumma, sitä enemmän työkyvyttömyysmaksu perustuu maksuluokkaan pohjautuvaan maksuun, eikä keskimääräiseen maksuun. Tietysti euromääräisesti isommat yritykset maksavat enemmän työkyvyttömyyseläkemaksua kuin pienemmät, mutta näin on tilanne myös koko työeläkemaksun osalta.

Kommentit(0)

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on seitsemän plus nolla?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.
Kommentin lähettäminen edellyttää selaimen evästeiden sallimisen. Evästeet voi sallia selaimen asetuksista.