02.12.2014

Vastuullinen sijoittaja ei ohita hiilikuplaa olankohautuksella

Hiilikuplassa on yksinkertaistettuna kyse siitä, että fossiilisia polttoainevarantoja omistavien yritysten nykyinen pörssiarvo heijastaa nykyisiä tunnettuja varantoja. Näistä varannoista pystytään hyödyntämään eri arvioiden perusteella noin 20 - 40 prosenttia, mikäli ilmastotavoitteista pidetään kiinni, kuten ilmaston lämpenemisen rajoittamisesta kahteen asteeseen.

Loppuosa, joka nyt paisuttaa fossiilisia energiavarantoja omistavien yritysten pörssiarvoja, onkin jätettävä hyödyntämättä. Se johtaisi näiden yritysten pörssiarvojen tippumiseen. Kun ilmastotavoitteiden pitävyyteen aletaan uskoa, alkaa hiilikuplan puhkeaminen.

Sijoittajan puntit voisivat alkaa tutista tämän yksinkertaistetun esimerkin myötä. Onneksi siinä on kohtia, joissa mutkat on vedetty suoriksi.

Esimerkiksi fossiilisia polttoainevarantoja omistavien yritysten nykyisissä pörssiarvoissa eivät tunnetut varannot ole täysimääräisinä mukana. Lisäksi uusia varantoja löytyy jatkuvasti lisää.

Teknologia kehittyy ja varantoja voidaan jatkossa hyödyntää yhä enemmän muodossa, joka ei lisää kasvihuonekaasuja. Toisaalta ilmastotavoitteita voidaan olosuhteiden pakosta joutua lieventämään.

Sijoituksia punnitaan tarkasti

Jos punttien tutinaa ei tunnu, ei hätää. Pääasia on, että sijoittajalla herää aito mielenkiinto selvittää mistä on kyse. Kun seuraa keskustelua fossiilisiin polttoaineisiin sijoittamisesta maailmalla, ei jää epäselväksi, etteikö asiaa punnita tarkasti. Tietoa etsitään ja analysoidaan. Sijoituspäätöksiä ja -linjauksia valmistellaan näiden analyysien perusteella.

Sijoittajien suhtautuminen fossiiliseen energiaan sijoituskohteena vaihtelee laidasta laitaan. Hiilikuplan puhkeamista odottava voi jättää sijoittamatta kokonaan ja myydä nykyisetkin omistukset pois.
Fossiilisen energian aikakauden pitkään ikään uskova voi jatkaa sijoittamista kuten ennenkin tai jopa lisätä sijoituksiaan sillä näkemyksellä, että fossiilisesta energiasta tulee vielä pula ja hinnat kallistuvat tulevaisuudessa.

Riskien hajauttamisen ja tuottojen turvaavuuden näkökulmasta asioita tarkasteleva voi puolestaan lisätä sijoituksiaan uusiutuvaan energiaan, mutta samalla pitää nykyiset fossiilisen energian sijoituksensa. Mikäli fossiilisen energian sijoituskohteista luovuttaisiin, luovutaan myös niiden tuotoista.

Uusiin energiamuotoihin liittyvistä riskeistä ei vielä tiedetä kaikkea. Sijoitusten turvaavuus alenisi sijoittamalla pelkästään uusiutuviin energiamuotoihin. Hajauttamalla molempiin hajautuvat sekä riskit että tuotot.

Vastuullinen sijoittaja hankkii tietoa

Pitkän aikavälin näkökulmasta asioita tarkasteleva sijoittaja voi nähdä nykyisten fossiilisten polttoaineiden tuottajien jatkossa hyödyntävän varantojaan muodossa, joka ei lisää kasvihuonekaasuja tai tuottavan muuta, vihreämpää energiaa. Tällöin sijoituskohdetta ei tarvitse vaihtaa, vaan kohdeyrityksen toiminnan ”vihertyessä” saavutetaan sijoittajan pitkän aikavälin tavoite sijoituskohteen suhteen.

Vastuullisinta on hankkia riittävästi tietoa.

Tässä prosessissa sijoittaja hoitaa omistustaan käyttämällä omistajaoikeuksiaan ja olemalla aktiivisesti vuorovaikutuksessa kohdeyrityksen kanssa. Pitkän aikavälin sijoittajalla onkin mahdollisuus jatkaa sijoitustaan kohdeyrityksen toiminnan luonteen muuttuessa. Mikä tärkeintä pitkän aikavälin sijoittajalla on mahdollisuus olla osa tätä kehitysprosessia ja vaikuttaa aktiivisesti kohdeyrityksen kehitykseen.

Hiilikuplan olemassaolosta voi olla montaa eri mieltä. Siihen voi suhtautua sijoittajana monella eri tavalla. Vastuullisinta, mitä sijoittaja voi tehdä, on hankkia riittävästi tietoa. Hän voi omalla kohdallaan analysoida tilanteen ja miettiä mahdolliset toimintavaihtoehdot eri tilanteissa. Erityisesti silloin, kun sijoittaja sijoittaa jonkun toisen varoja, on hänellä velvollisuus toimia näin.

Kommentit(0)

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on seitsemän plus nolla?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.
Kommentin lähettäminen edellyttää selaimen evästeiden sallimisen. Evästeet voi sallia selaimen asetuksista.