22.03.2017

Vauvabonus ja perhevapaat

Perhevapaiden uudistaminen vaikuttaa myös eläkkeisiin. Perhevapaista kertyy työeläkettä ja koko työeläkejärjestelmä perustuu sukupolvien väliseen sopimukseen.

Työeläkejärjestelmä on varsin vauvamyönteinen, sillä työeläkejärjestelmässä vanhempainvapaalta karttuu ansioita enemmän eläkettä. Äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahan ajalta eläkettä kertyy ennen vapaita saatujen työtulojen perusteella - mutta korotettuna 17 prosentilla. Aikanaan tuo säädös ei perustunut väestöpolitiikkaan, vaan sillä korvattiin vanhempainvapaalta työsuhteeseen palaavien saama aiempi etu. Muutoksen myötä korotus ulotettiin koskemaan kaikkia vanhempainvapaalla ansaittuja eläkkeitä ja näin syntyi vanhempainvapaasta saatava korkeampi karttuma.

Naisten eläkkeiden ja työurien näkökulmasta korotettu karttuma vanhempainvapaalta ei vielä korjaa naisten ja miesten eläke-euron eroa. Sen sijaan eläkkeiden rahoituksen näkökulmasta on fiksua kannustaa ihmisiä hankkimaan jälkeläisiä, sillä työeläkejärjestelmässä eläkkeet maksavat pääasiassa aina seuraavat sukupolvet.

Perhevapaauudistuksen merkitys työeläkejärjestelmälle

Perhevapaajärjestelmä on saanut osakseen suurta kiinnostusta, ja eri tahot ovat kevättalvella esitelleen omia mallejaan tai periaatteitaan perhevapaiden uudistamiseksi. Aie on hyvä, sillä onhan jo vuosia nostettu esiin naisten asemaa tupla tai tripla-hoivavastuun kantajina sekä toisaalta mahdollisuutta nostaa naisten työllisyysastetta. Julkituotujen esitysten pääasiallinen linja on lyhentää pitkiä hoitovapaita sekä vahvistaa toisen vanhemman – yleensä isän – vanhempainvapaaoikeutta. Näin näyttäisi äitien vanhempain- ja hoitovapaat lyhenevän, mikä voisi tarkoittaa myös pääasiassa naisten työurien pidentymistä.

Työeläkejärjestelmän kannalta perhevapaiden uudistaminen on merkittävää ainakin kahdesta näkökulmasta: mikäli muutos lisäisi haluja hankkia useampi lapsi, on työeläkejärjestelmä vahvemmissa kantimissa. Toisaalta, mikäli perhevapaauudistus mahdollistaa pidemmät työurat, saattaa työeläkemaksuihin kohdistuva korotuspaine hellittää, mutta myös vastuita tulevaisuuteen kertyy.

Työeläkejärjestelmän kannalta perhevapaiden uudistaminen on merkittävää

Syntyvyyden nostaminen politiikan keinoin – kuten perhevapaauudistuksella - näyttää kuitenkin haastavalta. Väestöliiton Perhebarometrin 2015 mukaan syntyvyys noudatti vuoden 2008 finanssikriisin myötä talouskasvun sukellusta, mutta viiveellä. 1990-luvun lamassa ensimmäisen lapsen hankintaa lykättiin, mutta sen sijaan jo lapsen hankkineet hankkivat hanakammin lisää. Kiinnostava yksityiskohta liittyy asuinseutujen väliseen eroon: kaupungeissa lapsia hankitaan suhteessa vähemmän – määrällisesti toki enemmän - kuin maaseudulla tai taajamissa.

Vaikuttaa siltä, että tukipolitiikka vain laimeasti vaikuttaa syntyvyyteen; lastenhankinnan taustalla kun on hyvin moninaiset syyt ja tekijät, ja politiikkatekojen vaikutukset näkyvät vasta viiveellä. (Perhepolitiikan vaikutukset yleisesti perheiden hyvinvointiin on jo toinen asia.) Vaikka 40 prosenttia äideistä piti Väestöliiton kyselyn mukaan yhteiskunnan tukien riittämättömyyttä jokseenkin tärkeänä syynä siirtää lastenhankintaa tuonnemmaksi ja lähes 60 prosenttia vanhemmista piti yhteiskunnan tukia lapsiperheille huonoina tai erittäin huonoina, ei näillä näy merkittävää vaikutusta varsinaisiin lastenhankinta-aikeisiin, Väestöliiton mukaan.

Perhevapaauudistus ja eläkkeet

Voisiko perhevapaauudistus sitten vaikuttaa positiivisesti työeläkejärjestelmän kestävyyteen työurien pidentymisen kautta? Työllisyysasteen nousu vahvistaisi koko sosiaaliturvajärjestelmän rahoitusta ja myös työeläkkeitä. Lisäksi lähes jokaisesta tienatusta eurosta syntyy perustuslain turvaama oikeus saada työeläkettä aikanaan työuran päätyttyä, mikä on merkittävä ero muun, valtion budjetista rahoitetun sosiaaliturvan talouteen. Työeläkkeet eivät rullaa valtion budjetin, vaan työeläkevakuuttajien kautta.

Hyvinvointiyhteiskunnan kannalta paljon on kiinni siitä, missä määrin lapsia hankitaan Suomessa ja miten maahanmuutto tuo väestölisäystä. Kuitenkin on niin, että toivottu lapsiluku kuten toteutunutkin, on ollut pitkään laskussa. Erityisesti peruskoulun varassa olevilla miehillä toiveet lapsiluvusta ovat erityisen matalat. Taloudellinen pärjääminen taas nostaa myös lastentekohaluja.

Lapsemme maksavat pääosan eläkkeistämme, jotka työuran aikana ovat karttuneet. Työeläkejärjestelmän näkökulmasta perhevapaiden uudistamisessa ei voida kuin onnistua.

Kommentit(0)

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on neljä plus nolla?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.
Kommentin lähettäminen edellyttää selaimen evästeiden sallimisen. Evästeet voi sallia selaimen asetuksista.