Suomalainen työeläkejärjestelmä toimii ja voi hyvin. Isot yhteiskuntapoliittiset päätökset vaikuttavat usein myös työeläkejärjestelmään ja eläkkeiden rahoitukseen. Olemme keränneet teille, nykyisille ja tuleville päättäjille, kootusti tietoa lakisääteisestä työeläkejärjestelmästä.

Hyvinvointi on Suomessa aina syntynyt työstä ja sen tuottamasta arvonlisästä

Tähän juureen perustuu myös Suomen työeläkejärjestelmä. Kaikki työtä tekevät osallistuvat työeläkkeiden rahoittamiseen ja kaikki työtä tekevät ovat myös oikeutettuja työeläkkeen saamiseen. Kukin maksaa eläkemaksuja ja saa eläkettä ansioidensa mukaan.

Työeläkejärjestelmä toimii ja tuottaa säännöllisen ja luotettavan toimeentulon noin 1,5 miljoonalle suomalaiselle. Noin neljäsosa vuosittain kerättävistä eläkemaksuista rahastoidaan ja sijoitetaan rahoitusmarkkinoille. Yhä useampi suomalaisten eläke-euro maksetaan jatkossa näistä rahastoista, kun vuosittain kerättävät työeläkemaksut eivät enää riitä kattamaan maksussa olevia eläkkeitä.

Työeläkejärjestelmämme on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja suomalaisista lähtökohdista rakennettu. Näin ollen myös siihen liittyvästä sääntelystä ja toimintaperiaatteista on luontevaa päättää kansallisesti.

Hyvin toimivan työeläkejärjestelmän ansiosta Suomen päättäjillä onkin ainakin yksi huoli vähemmän.

Työeläkejärjestelmän kulmakivet

Tulevia vaaleja varten olemme julkaisseet meille tärkeät teemat, mitkä kannattelevat työeläkejärjestelmää.

  1. Kattavuus ja yhteinen riskinkanto
  2. Ansiot työeläkkeen perustana
  3. Kestävä rahoitus
  4. Toimiva sijoitusympäristö
  5. Kansallinen päätöksenteko

Kolme koottua teemaa

Työeläkejärjestelmästä

Rahastoinnista ja eläkesijoituksista

Työeläkejärjestelmä ja sen suhde EU:hun

Työeläkejärjestelmästä asiantuntijoidemme vastaamana

Työeläkejärjestelmän kestävyys, eläkeuudistus, eläkekaton merkitys ja sijoitustoiminta ovat asioita, joista usein kysytään ja keskustellaan, kun aiheena on työeläkejärjestelmä. Toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes ja johtajamme Nikolas Elomaa kertovat oheisilla videoilla vastaukset näihin usein askarruttaviin kysymyksiin.

Onko työeläkejärjestelmä kestävällä pohjalla?

Varautuminen väestön ikärakenteen muutoksiin on aloitettu ajoissa: jokainen sukupolvi on vuorollaan kasvattamassa ja myöhemmin purkamassa eläkevaroja.

Miksi ja miten työeläkevaroja sijoitetaan?

Sijoitustoiminnan tarkoituksena on kasvattaa eläkevarallisuutta, jota käytetään eläkkeiden maksuun. Eläkevarat sijoitetaan tuottavasti ja turvaavasti.

Mikä auttaisi pienituloisia eläkeläisiä?

Työeläke kertyy kaikesta tehdystä työstä, joten erilaiset palkat johtavat erilaisiin eläkkeisiin. Pieniä eläkkeitä ei voida korottaa eläkekattoa säätämällä, vaan niiden aiheuttamien toimeentulo-ongelmien ratkaisuun on olemassa muita keinoja.