07.11.2019

Työeläke on ”oletuseläke”, Kelan eläkkeet varmistavat

Työeläkettä kertyy palkansaajalle pikkuhiljaa, vuosikymmenten mittaan. Se on kuin kestävyysjuoksua, jossa palkitaan sitkeydestä. Jos työeläkettä on kertynyt hyvin vähän tai ei lainkaan, hätiin tulevat kansaneläke ja takuueläke.

Työeläke perustuu työssä oloon ja se heijastaa meistä itse kunkin työuraa. Koska yli 90 prosenttia maksetuista eläkkeistä on työeläkkeitä, se on eräänlainen ”yhteiskunnallinen oletuseläke”. Eläkkeen suuruus riippuu omasta palkkatasosta työvuosien aikana sekä työuran pituudesta. Mitä enemmän työvuosia on takana silloin, kun ihminen siirtyy työelämästä eläkkeelle, sitä enemmän ”varastossa” on ansaittua työeläkettä. Lue lisää

Eläkettä kertyy pääsääntöisesti 1,5 prosenttia vuodessa, palkansaajalle ilman ylärajaa. Yli 53-vuotiaille sitä kertyy vuoteen 2025 saakka hieman enemmän, 1,7 prosenttia. Prosenttikertymästä seuraa, että mitä parempi palkka on, sitä enemmän työeläkettäkin kertyy. Ammatinvalinnalla on siis pitkälle kantavia seurauksia.

Pitkä työura heijastuu työeläkkeeseen

Eläkkeen määrä lasketaan vuosiansiosta. Sitä kuitenkin kertyy 17-vuotiaasta lähtien palkansaajalle lähes jokaisesta työsuhteesta, automaattisesti. Työeläkettä kertyy myös pätkätyöstä ja osa-aikaisesta työstä.

Jos työelämä jatkuu suhteellisen tasaisena, työeläkettä kertyy puolihuomaamatta: automaattisesti kuukaudesta ja vuodesta toiseen, palkasta pidätettävien ja työnantajan maksamien työeläkemaksujen mukaan. Pitkä työura kerryttää eläkettä enemmän kuin satunnainen työskentely, koska eläkemaksuja tulee maksetuksi silloin enemmän.

Vähimmäistoimeentulon turvaksi

Entä jos sairastuu niin, että joutuu jäämään pois työstä suhteellisen nuorena? Tai joutuu pitkäksi aikaa työttömäksi? Tai jos hoitaa lapsia tai muita omaisia kotona vuosien ajan? Entä jos työelämään ei koskaan pysty siirtymään vamman tai sairauden vuoksi?

Jos työura jää lyhyeksi tai se ei pääse kunnolla koskaan alkamaan, työeläkkeestä tulee hyvin pieni. Siinä tilanteessa kuvaan astuvat Kelan maksamat kansaneläke ja takuueläke. Niiden tavoite on turvata ihmiselle vähimmäistoimeentulo. Näin ajatellen ne ovat oletuseläkkeitä.

Ne ovat eräänlaisia päivystäjiä, jotka astuvat kuvaan tositarpeen tullen. Ne antavat perusturvaa: ne kuuluvat periaatteessa kaikille, mutta niitä maksetaan vain pienituloisimmille. Noin 1300 euron tulojen kohdalla kansaneläkettä ei makseta.

Kansaneläke ja takuueläke ovat veronalaista ansiotuloa, joista tehdään ennakonpidätys.

Kansaneläke: niukka pohjatulo

Kansaneläke on työkyvyttömyyseläkettä tai vanhuuseläkettä. Jos työeläkettä on kertynyt vain hyvin vähän (55,54 euroa kuussa), kansaneläkettä saa täysimääräisesti – joka tosin ei ole paljon. Yksin asuvalle se on 628,85 euroa kuussa, parisuhteessa elävälle 557,79.

Kun kuukausitulot ovat noin 1300 euroa, kansaneläkettä ei enää saa. Parisuhteessa elävän tuloraja on hieman alempi, noin 1160 euroa kuussa.

Pienituloinen eläkeläinen voi saada eläkkeensaajan asumistukea.

Kokonaiseläke 2019

Takuueläke: kun muuta eläkettä ei ole

Takuueläke on sananmukaisesti takuu vähimmäiseläkkeestä. Sitä saa, jos kaikki eläkkeet ennen veroja ovat enintään 777,84 euroa kuussa. Täyttä takuueläkettä (784,52 euroa kuussa) saa ihminen, jolla ei ole mitään muuta eläkettä. Jos hän saa jotain muuta eläkettä Suomesta tai ulkomailta, eläketulot vähennetään takuueläkkeestä bruttona.

Kansaneläke ja takuueläke perustuvat Suomessa asumiseen. Hakijan on asuttava Suomessa vähintään kolme vuotta sen jälkeen, kun hän on täyttänyt 16 vuotta.

Eläkkeet tiiviisti

Eri eläkemuotojen osuus eläkemenoista
Kuvan tietoja päivitetty 13.11.2019

Työeläke

  • työeläkelaitokset hallinnoivat työeläkevaroja ja maksavat työeläkkeet
  • maksetaan pääasiassa työeläkemaksuilla ja työeläkevarojen sijoitustuotoilla
  • kaikista maksetuista eläkkeistä n. 90 prosenttia on työeläkkeitä (Kelan eläkkeitä n. 8 prosenttia)
  • työeläke keskimäärin 1504 euroa kuussa, keskimääräinen kokonaiseläke 1680 euroa kuussa (2018)

Kansaneläke

  • Kela myöntää ja maksaa
  • maksetaan verovaroin
  • kansaneläke keskimäärin 288,05 euroa kuussa (2018)

Takuueläkkeet

  • Kela myöntää ja maksaa
  • maksetaan verovaroin
  • takuueläke keskim. 170,71 euroa kuussa (2018)

Lähteet: Eläketurvakeskus, Kela

Teksti: Riitta Gullman

Lue lisää:

Eläkeinfokirjeen juttumme Työeläkkeen karttumisen säännöt ovat muuttuneet ajan mittaan – miten ja onko se reilua?