06.02.2019

Työeläkekouluissa tietoa ja vuoropuhelua eläkkeistä

Työeläkekouluissa kerrotaan palkansaajille työeläkejärjestelmän periaatteista, ja osallistujat saavat faktatietoa ja perusteltuja näkemyksiä eläkkeisiin. Viime vuonna kouluihin osallistui yli 700 henkilöä.

kuvituskuva

Yksi hyvä tapa saada tietoa eläkkeeseen liittyvistä asioista on osallistua palkansaajille suunnattuun Työeläkekouluun. Työeläkevakuuttajat Tela järjestää yhdessä palkansaajakeskusjärjestöjen kanssa Työeläkekoulukiertueen keväisin ja syksyisin. Kevään kiertue alkaa 20.2.

Miksi kannattaa osallistua Työeläkekouluun?

- Työeläkekouluista saa kattavasti tietoa eläkkeistä. Eläkekysymykset vilahtelevat usein myös julkisuudessa tai sosiaalisessa mediassa – esillä olevat näkemykset saattavat kuitenkin olla joskus värittyneitä tai jopa suorastaan virheellisiä. Työeläkekouluista saa tutkimukseen ja tilastoihin perustuvaa tietoa. Uskon, että tutkittuun tietoon perustuva vuoropuhelu lisää luottamusta työeläketurvaan ja sen uusiutumiskykyyn, toteaa Akavan johtava asiantuntija Katri Ojala.

- Työeläkekouluissa on mahdollista saada monipuolista tietoa eläkejärjestelmän perusteista. Koska työeläketurva on keskeinen osa lakisääteistä sosiaalivakuutustamme, on tärkeää, että palkansaajille ja ammattiliittojen toimintaan osallistuville tarjotaan tietoa eläkkeistä ja eläkejärjestelmän toiminnasta, toteaa STTK:n lakimies Samppa Koskela.

SAK:n sosiaaliasioiden päällikkö Sinikka Näätsaaren mukaan tavoitteena on lisäksi keskustella ajankohtaisista eläkeasioista ja saada syvempää tietoa eri osa-alueista.
- On hyvä olla perillä eläkejärjestelmästä ja tehdyistä uudistuksista sekä siitä, mitä milloinkin on erityisesti pinnalla. Työeläkekouluissa on mukana palkansaajakeskusjärjestöjen lisäksi mm. eläkeyhtiöiden edustajia, ja osallistumalla saa viestiä eteenpäin ja myös lisää tietoa. Aktiivit ovat keskeisessä asemassa työpaikoillaan ja heiltä kysytään monista asioista, mm. eläkkeistä, toteaa Näätsaari.

- Oikeastaan jokaisen, joka aikoo joskus jäädä eläkkeelle, pitäisi olla kiinnostunut Työeläkekoulun aiheista. Mutta myös jokaisen työssäkäyvän pitäisi osallistua, sillä työeläkejärjestelmähän koskettaa kaikkia palkansaajia. Palkansaajat rahoittavat eläkemaksuillaan maksussa olevia eläkkeitä ja samalla kerryttävät omia eläkkeitään. Työeläkejärjestelmä on siten kaikkien sukupolvien asia, sanoo Telan koulutuspäällikkö Kirsi Siltanen.

Eläkeasiantuntijat neuvovat ja keskustelevat

Sisältöjen lisäksi tiedon luotettavuus toistuu kerätyssä palautteessa.

- Olemme saaneet palautetta, että kouluissa läpikäytyihin asioihin voi luottaa. Tarjoamme faktatietoa ja perusteltuja näkökulmia eläkeasioihin. Lisäksi autamme ymmärtämään eläkejärjestelmän toiminnan kokonaisuutta sekä asettamaan asioita oikeisiin mittasuhteisiin, kertoo Kirsi Siltanen.

Hänen mukaansa koulussa annetaan myös käytännön vinkkejä, ja voi olla, että niiden avulla ehtii vielä vaikuttamaan tulevaan eläkkeeseensä.

Työeläkekoulussa on hyvä mahdollisuus kysyä ja jututtaa paikan päällä olevia asiantuntijoita. Keskusteluun ja vuoropuheluun kannustetaan myös osallistujien kesken.

- Keräämme jatkuvasti palautetta osallistujilta, ja kehitämme kouluja yhteistyössä sen mukaan. Vuosien varrella olemme saaneet erinomaista palautetta Työeläkekouluista ja osallistujat ovat kokeneet saamansa tiedon hyödylliseksi. Esimerkiksi luottamushenkilöillä on käyttöä ajantasaisella eläketiedolla työpaikkojen arjessa, sanoo Siltanen.

16 paikkakunnalla Uudeltamaalta Lappiin

Tänä vuonna Työeläkekouluja järjestetään yhteensä 16 paikkakunnalla Helsingistä Rovaniemelle ja Vaasasta Joensuuhun.

Tällä kertaa aiheina ovat eläkepolitiikka ja sen tulevaisuus, eläkkeiden rahoitus, eläkkeelle jäämiseen vaikuttavat valinnat sekä eläketurva. Lisäksi jos jotain eläkkeisiin liittyvää nousee julkiseen keskusteluun, se voidaan huomioida sisällöissä.

Aiheesta riippuen mukana voi olla myös asiantuntijoita muista organisaatioista, kuten Eläketurvakeskuksesta, Kevasta tai työeläkevakuuttajien vakuutuslääkärit.

Viime vuonna ilmaiseen Työeläkekouluun osallistui yhteensä 700 ihmistä.

Julkisella alalla työskentelevien työeläkekoulutuksista vastaa Keva. Keva järjestää keväällä ja syksyllä 11 paikkakunnalla Ay-eläkeiltapäivän, tarkemmat tiedot löytyvät Kevan verkkosivuilta.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu

Telan kevään ja syksyn Työeläkekoulujen ohjelma ja ilmoittautumistiedot