Tällä tarkastellaan maksettavien kuukausieläkkeiden muutosta. Pieni plus tarkoittaa, että kuukausieläkkeen taso nousee jonkin verran, ja suuri plus puolestaan, että kuukausieläkkeen taso nousee merkittävästi.

Eläkeuudistuksen vaikutukset sukupolvittain: kuukausieläkkeen taso

Eläke lasketaan jatkossa koko palkkasummasta, kun palkansaajan työeläkemaksua ei enää vähennetä ennen eläkkeen laskentaa. Eläkkeen perusteena oleva palkkasumma siis kasvaa, ja eläkettä kertyy enemmän.

Eläkkeen karttumisen alaikäraja laskee 17 ikävuoteen, mikä pidentää karttumisaikaa työuran alkupäästä. Myös loppupään karttumisaika pitenee, kun vanhuuseläkeikä nousee. Kaiken kaikkiaan työeläkettä siis karttuu entistä pidemmältä ajalta.

Näiden karttumisaikojen muutokset eivät ennätä vaikuttaa 1950- ja 1960-luvulla syntyneiden eläkkeisiin vielä yhtä paljon kuin myöhemmin syntyneille. Siksi vaikutus on heillä vähäinen.

Vaikka eläkeuudistuksen yhteydessä luovuttiin korkeammista karttumaprosenteista, se ei vaikuta negatiivisesti kuukausieläkkeen tasoon. Muiden muutosten positiiviset vaikutukset ovat sitä suurempia.

Sukupolvien sisällä on luonnollisesti paljon yksilöllistä vaihtelua. Jokaisen omaan eläkkeeseen vaikuttaa ikäluokasta riippumatta muun muassa se, mitä valintoja henkilö tekisi toisaalta aiempien säännösten ja toisaalta uudistettujen säännösten oloissa.

*** *** ***

Tässä esitetyt arviot eläkeuudistuksen vaikutuksista sukupolvittain pohjautuvat Eläketurvakeskuksen syksyllä 2014 julkaisemaan eläkeuudistuksen alustavaan vaikutusarvioon.

Sittemmin Eläketurvakeskus on julkaissut uudistuksesta myös hallituksen esitykseen perustuvan arvion, jota ei ole huomioitu näissä taulukoissa.