Tällä tarkastellaan sitä, miten työeläkevakuutusmaksun taso muuttuu aikaisemmin oletetusta. Eläkesopimuksessa on sovittu TyEL-maksun suuruudesta vuosille 2017–2019. Vuosien 2015 ja 2016 työeläkemaksusta on sovittu jo aiemmin osana työmarkkinajärjestöjen työllisyys ja kasvusopimusta.

Eläkeuudistuksen vaikutukset sukupolvittain: työeläkemaksun muutos

Eläkesopimuksesta tehtyjen arvioiden mukaan eläkesopimuksessa sovittujen toimien myötä työeläkemaksuun ei ole tarvetta tehdä enää korotuksia vuoden 2019 jälkeen, toisin kuin aiemmin oli arvioitu. Työeläkemaksun korotuspaineet on siis saatu purettua. Tämä on positiivinen asia kaikille ikäluokille.

Pieni plus tarkoittaa, että työeläkemaksun muutos vaikuttaa vain vähän: alkuvaiheessa maksukorotus ei nykyisessäkään järjestelmässä olisi ollut kovin suuri, ja vanhemmat ikäluokat eivät ehdi hyötyä korotuspaineen purkautumisesta työurallaan yhtä pitkään kuin nuoremmat ikäluokat. Iso plus puolestaan tarkoittaa, että korotuspaineen purkaminen ehtii vaikuttaa pidempään ja täysimääräisesti nuorempien ikäluokkien työuran aikana.

Vaikutukset sukupolvittain vaihtelevat seuraavasti:

  • Vuosina 1950–1954 syntyneille maksu olisi ollut nykyisessä järjestelmässä sama kuin uudessa, joten siksi muutoksella ei ole heille vaikutusta.
  • 1950-luvun lopulla ja 1960-luvulla syntyneille vaikutus on vähäinen, sillä maksutason muutos verrattuna aiemmin oletettuun on alkuvaiheessa pieni.
  • 1970-luvulla ja sen jälkeen syntyneille vaikutus on suurempi, sillä heille työeläkemaksujen pienentyminen aiemmin oletetusta ehtii vaikuttaa useampien vuosien ajan.

Sukupolvien sisällä on luonnollisesti paljon yksilöllistä vaihtelua. Jokaisen omaan eläkkeeseen vaikuttaa ikäluokasta riippumatta muun muassa se, mitä valintoja henkilö tekisi toisaalta aiempien säännösten ja toisaalta uudistettujen säännösten oloissa.

*** *** ***

Tässä esitetyt arviot eläkeuudistuksen vaikutuksista sukupolvittain pohjautuvat Eläketurvakeskuksen syksyllä 2014 julkaisemaan eläkeuudistuksen alustavaan vaikutusarvioon.

Sittemmin Eläketurvakeskus on julkaissut uudistuksesta myös hallituksen esitykseen perustuvan arvion, jota ei ole huomioitu näissä taulukoissa.