Luukku 10: Vanhemmat tontut on kertonut, ettei alle 23-vuotiaana tehdyistä töistä mitään eläkettä tullut?

10.12.2016

Vanhemmat tontut ovat tässä asiassa oikeassa. Kun TEL-eläkelaki vuonna 1962 tuli voimaan, työeläkettä alkoi kertyä vasta 23-vuotiaana alkaen tehdystä työstä. Lakia valmistellut eläkekomitea itseasiassa oli ehdottanut, että eläkekertymän alaikäraja olisi ollut 25 vuotta. Työntekijäpuolella tätä pidettiin liian korkeana, ja silloisten eduskuntapuolueiden suunnasta esitettiin 21 vuoden ikärajaakin.

Kun laki sitten oli eduskunnan työväenasiainvaliokunnan käsittelyssä, ratkaistiin kiista asettamalla kaksi eri ikärajaa. Työeläkevakuutus tulisi ottaa kaikille 18 vuotta täyttäneille työntekijöille, ja samassa iässä alkaisi myös oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen. Vanhuuseläke sen sijaan alkaisi kertyä vasta 23 vuoden iässä.

Tämä TEL-laki oli muutenkin erilainen kuin nykyinen laki. Siinä työeläkkeellä oli olemassa maksimimäärä, eli eläke rajattiin korkeintaan 60 prosenttiin aikaisemmista ansiotuloista. Siksi ajateltiin, että eläke ehtii kertyä sille tasolle 23-vuotiaasta alkaen 65 ikävuoteen eli silloiseen vanhuuseläkeikään mennessä. Taustalla oli myös se ajatus, että uran alkupäässä ansiot ovat ehkä vaatimattomammat eikä niiden merkitys eläkkeessä olisi niin suuri. Eläke kun muutenkin perustui silloin viimeisten vuosien ansiotasoon.

Vuoden 2005 eläkeuudistuksessa eläkkeiden ansaintalogiikka muuttui, ja eläkettä alkoi kertyä jo 18 vuotiaana tehdystä työstä alkaen. Samalla poistui eläkkeiden maksimirajaus sekä viimeisten vuosien vaikutus eläkkeeseen. Nykyisin työeläkettä lasketaan oma siivunsa kultakin työskentelyvuodelta.

Vuonna 2017 voimaan tulevan eläkeuudistuksen myötä eläkkeen kertymisen alaikäraja laskee vielä vuodella, eli jatkossa eläkettä kertyy jo 17-vuotiaana tehdystä työstä. Eli jo kaikkein nuorimmatkin tonttuharjoittelijat pääsevät kerryttämään omaa työeläkettään.

Ikärajan asettamiseen liittyvää historiaa voi halutessaan lueskella tarkemmin Matti Hannikaisen ja Jussi Vauhkosen Ansioiden mukaan – yksityisalojen työeläkkeiden historia -kirjasta.

Joulukalenterin kuvituskuva

Eläketonttumme on seuraillut työeläkejärjestelmän vuosikymmeniä tähän saakka hieman sivukorvalla, mutta näin eläkeuudistuksen kynnyksellä hän on havahtunut miettimään järjestelmän rakentumista ja siihen tehtyjä muutoksia. Vastailemme tämän vuotisessa joulukalenterissamme näihin eläketontun kysymyksiin ja kummasteluihin eläkejärjestelmän saloista.