Luukku 11: Mites se 90-luvun lama vaikutti eläkkeisiin?

11.12.2016

1990-luvun alussa Suomessa pohdittiin laajasti erilaisia keinoja, joilla sopeuttaa yhteiskuntaa talouslamaan. Taisi se lama näkyä Korvatunturinkin lahjatehtailla, ja ulottui sen vaikutukset myös työeläkkeisiin. Valtion johdossa oli esimerkiksi toiveita helpottaa yritysten toimintaa alentamalla työeläkemaksua. Työmarkkinatontut eivät kuitenkin pitäneet ajatusta hyvänä, koska he tiesivät sen olevan vain hätätoimenpide: myöhemmin vastaan olisivat tulleet suuremmat maksujen korotukset. ”Jotain tarttis tehdä”, oli kuitenkin yleinen näkemys, ja keinoksi valikoitui työntekijöille määrättävä työeläkemaksu.

Työeläkemaksut oli alun perin sovittu yksin työnantajien maksettaviksi. Työntekijöiden maksuosuuttakin oli välillä pohdittu, mutta vasta laman myötä sitä alettiin suunnitella tarkemmin.

Työntekijöiden maksuosuutta perusteltiin aikanaan muun muassa sillä, että sen avulla estettäisiin työnantajalle kuuluvan maksun nousuvauhdin kiihtyminen. Lisäksi työntekijöiden maksun nähtiin turvaavan silloisen lain mukaiset etuudet paremmin. Muutoksen myötä työntekijöitä edustavat toimijat pääsivät myös osalliseksi työeläkemaksuista käytäviin neuvotteluihin, mitä pidettiin hyvänä asiana.

Myös kansainvälinen vertailu puhui muutoksen puolesta, sillä työntekijöiden maksuosuus oli eri maiden eläkejärjestelmissä hyvin yleistä. Tähän samaan huomioon törmäsi muuten myös joulupukki, kun hän matkoillaan tapasi muiden maiden tonttuja. Siellä tontut pitivät ihan ymmärrettävänä, että hekin osallistuivat omalla maksullaan tulevan vanhuudenturvansa kartuttamiseen.

Harkinnan ja valmistelutyön päätteeksi työntekijän maksuosuudesta sovittiin vuonna 1991 siten, että maksu tuli voimaan vuoden 1993 alusta lähtien.

90-luvulla tehtiin muitakin muutoksia eläkejärjestelmiin, osin lamakauden vuoksi mutta myös siksi, että väestörakenteeseen oli odotettavissa muutoksia. Esimerkiksi varhaiseläkkeiden ikärajoja nostettiin, julkisen sektorin silloisia erityisetuja poistettiin ja eläkkeiden indeksikorotuksia muutettiin.

Työntekijän työeläkemaksun taustoja ja muita lama-aikojen sopeutustoimia on kuvattu tarkemmin Matti Hannikaisen ja Jussi Vauhkosen Ansioiden mukaan – yksityisalojen työeläkkeiden historia -teoksessa. Aiheesta on kerrottu myös Eläketurvakeskuksen verkkosivuilla, Työntekijän työeläkemaksu 1993–94 ja Vuoden 1996 muutokset.

Joulukalenterin kuvituskuva

Eläketonttumme on seuraillut työeläkejärjestelmän vuosikymmeniä tähän saakka hieman sivukorvalla, mutta näin eläkeuudistuksen kynnyksellä hän on havahtunut miettimään järjestelmän rakentumista ja siihen tehtyjä muutoksia. Vastailemme tämän vuotisessa joulukalenterissamme näihin eläketontun kysymyksiin ja kummasteluihin eläkejärjestelmän saloista.