Luukku 12: Miksi sitä indeksiä sörkittiin?

12.12.2016

Maksussa olevien työeläkkeiden tarkistuksessa käytettävää indeksisysteemiä muutettiin vuonna 1996, jolloin siirryttiin niin kutsuttuun taitettuun indeksiin. Taittaminen tarkoitti sitä, että palkkojen muutoksen painoarvoa indeksin laskennassa pienennettiin. Aikaisemmin indeksissä huomioitiin palkkojen ja hintojen muutokset ”fifty-fifty”, mutta nyt palkkojen painoarvo laski 20 prosenttiin.

Syynä muutoksen oli se, että eläkeläisten määrä Suomessa oli tulevina vuosikymmeninä lähdössä kasvuun ja elinajat olivat koko ajan pidentyneet. Eläkkeelle siirtyminen sen sijaan ei ollut myöhentynyt. Joulupukkikin huomasi, että osa tontuista siirtyi pukinpajasta eläkepäivien viettoon melko varhain, vaikka tarmoa olisi riittänyt yllin kyllin jaettavaksi nuoremmille tontuille.

Edellä mainituista syistä työeläkkeiden ja niihin tehtävien indeksitarkistusten rahoittaminen olisi edellyttänyt tulevaisuudessa huomattavan korkeita eläkemaksuja. Lamankin vuoksi piti löytää keinoja, joilla välittömästi voitiin vähentää työeläkkeistä aiheutuvia kustannuksia ja alentaa työeläkemaksujen nousua. Niinpä työmarkkinajärjestöjen sopimuksen pohjalta päätettiin muuttaa indeksin rakennetta.

Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun indeksijärjestelmää muutettiin: alkujaan työeläkkeitä tarkistettiin yksinomaan palkkojen muutoksen perusteella. Se järjestely ei kuitenkaan ollut voimassa kuin 70-luvun puolivälin tienoille saakka, sillä kyseinen palkkaindeksi nousi 70-luvulla niin nopeasti, että joissain tapauksissa eläkkeet alkoivat olla suurempia kuin palkat. Niinpä indeksiä muutettiin silloin tuohon aiemmin mainittuun fifty-fifty eli niin kutsuttuun puoliväli-indeksiin. Siinä hintojen ja palkkojen muutokset vaikuttivat kumpikin 50 prosenttia.

Indeksin muutoksista on kerrottu tarkemmin työeläkeindeksiin liittyvän tietopakettimme kysymyksissä, joissa kerrotaan mitä tarkoitetaan taitetulla indeksillä ja puoliväli-indeksillä ja myös miksi palkkojen muutoksen painoarvoa on heikennetty indeksien laskennassa.

Joulukalenterin kuvituskuva

Eläketonttumme on seuraillut työeläkejärjestelmän vuosikymmeniä tähän saakka hieman sivukorvalla, mutta näin eläkeuudistuksen kynnyksellä hän on havahtunut miettimään järjestelmän rakentumista ja siihen tehtyjä muutoksia. Vastailemme tämän vuotisessa joulukalenterissamme näihin eläketontun kysymyksiin ja kummasteluihin eläkejärjestelmän saloista.