Luukku 14: Vuonna 2005 oli kuulemma myös joku suuri eläkeuudistus?

14.12.2016

Kyllä vain, vuoden 2005 alussa työeläkkeisiin tehtiin siihenastisen historian mittavin uudistus. Sen tavoitteena oli myöhentää keskimääräistä eläkkeelle siirtymisikää muutamalla vuodella. Ihmisten ja tonttujen odotettavissa oleva elinikä näytti koko ajan pitenevän, joten ajatuksena oli, että osa siitä pitenevästä eliniästä käytettäisiin työn tekemiseen. Tällä tavoin eläkejärjestelmäkin kestäisi elinajan kasvun paremmin.

Vuoden 2005 eläkeuudistusta valmisteltiin huolellisesti 2000-luvun alkuvuodet työmarkkinajärjestöjen kesken. Uudistukseen sisältyi monia merkittäviä muutoksia, joilla tavoiteltiin työurien pidentämistä.

Yksi merkittävä muutos koski eläkkeiden laskentatapaa. Kun eläke aiemmin laskettiin painottaen viimeisten työvuosien ansioita, vuoden 2005 alusta lähtien se laskettiin yksinkertaisemmin koko työuran ansioiden perusteella. Lisäksi eläkkeen kertymisen alaikäraja tippui 23:sta 18 vuoteen vuoden 2005 alusta lukien. Työeläkkeiden laskentalogiikka pysyy pääpiirteissään samana myös ensi vuonna voimaan astuvassa eläkeuudistuksessa, ja alaikäraja vieläpä laskee vuodella alaspäin. Työeläkettä siis alkaa kertyä jo 17-vuotiaana alkaen tehdyistä töistä.

Toinen merkittävä parannus eläkejärjestelmään oli työeläkkeen kertyminen myös joiltakin palkattomilta jaksoilta, esimerkiksi tutkintoon johtavasta opiskelusta ja vanhempainvapailta. Muutos oli merkittävä erityisesti äideille ja iseille, kun pikkutonttujen kotona hoitaminen ei enää tehnyt samanlaista lovea tulevaan eläkkeeseen. Nämä palkattomien jaksojen eläkekertymät pysyvät voimassa myös nyt voimaan astuvassa eläkeuudistuksessa.

Myös muita muutoksia sisältyi tähän 2005 vuoden suureen uudistukseen, kuten esimerkiksi joustava vanhuuseläkeikä, varhaiseläkkeiden karsinta ja ikärajojen nosto, oikeus ammatilliseen kuntoutukseen sekä elinaikakertoimen käyttöönotto.

Jos haluaa tarkemmin palautella mieliin 2005 eläkeuudistusta, löytyy siihen liittyvää lisätietoa esimerkiksi Eläketurvakeskuksen verkkosivuilta: Vuoden 2005 eläkeuudistus. Hyvä kuitenkin huomata, että tuleva eläkeuudistus muuttaa joitain tuolloin voimaantulleita asioita.

Joulukalenterin kuvituskuva

Eläketonttumme on seuraillut työeläkejärjestelmän vuosikymmeniä tähän saakka hieman sivukorvalla, mutta näin eläkeuudistuksen kynnyksellä hän on havahtunut miettimään järjestelmän rakentumista ja siihen tehtyjä muutoksia. Vastailemme tämän vuotisessa joulukalenterissamme näihin eläketontun kysymyksiin ja kummasteluihin eläkejärjestelmän saloista.