Luukku 19: Kuulemma on joku eläkepommikin? Joko se räjähti?

19.12.2016

Eläkepommi on vilahdellut keskustelussa aina aika ajoin, joskaan kyse ei ole alan itsensä lanseeraamasta termistä. Pommista on voitu puhua vähän eri asioiden yhteydessä, mutta yksi yleisin käytetty viittaus liittyy pohdintaan suomalaisen työeläkejärjestelmän kestävyydestä tilanteessa, jossa eläkeläisten määrä kasvaa nopeasti ja samanaikaisesti työssäkäyvien määrä vähenee. Eläkepommista puhuminen on viitannut myös pelkoon eläkerahastojen hupenemisesta, kun on nähty tulevaisuuden skenaarioita, joissa rahastot joudutaan käyttämään etuajassa tyhjiin. Näissä molemmissa tapauksissa seurauksena olisi työntekijöiltä ja työnantajilta perittävien työeläkemaksujen merkittävä nousu.

”Eläkepommi” ei kuitenkaan toistaiseksi ole räjähtänyt. Syynä siihen on ollut se, että työeläkejärjestelmän kestävyyttä uhkaavat seikat on kulloinkin tunnistettu riittävän ajoissa niin, että niihin on voitu reagoida. Työeläkejärjestelmään tehtyjen muutosten avulla eri hetkinä tikittäneet pommit on saatu purettua ja järjestelmä palautettua tasapainoisemmalle polulle.

Esimerkiksi 90-luvun alussa näytti siltä, että työeläkemaksut nousisivat 35 prosentin tasolle vuoden 2030 tienoilla. Silloin ja sen jälkeen tehtyjen eläkeuudistusten myötä kyseinen uhkakuva saatiin poistettua. Tällä hetkellä näytetään pärjäävän noin 25 prosentin maksutasolla, mikä toki on 90-luvun maksutasoa enemmän mutta silti huomattavasti vähemmän kuin mihin silloinen lainsäädäntö olisi johtanut.

Eläkepommin purkuun ovat liittyneet työurien pidentämiseen tähtäävät toimet. Siinäkin on onnistuttu: eläkkeellesiirtymisiän odote oli 1980-luvun lopulla noin 57 vuotta, ja vuonna 2015 vastaava odote oli 61,1 vuotta. Odotteen myös ennakoidaan nousevan 62,7 ikävuoteen vuoteen 2025 mennessä. Työurien pidentyminen on omalta osaltaan myös helpottanut työeläkemaksuun kohdistuneita korotuspaineita.

Eläkkeellesiirtymisiän odotetta on kuvattu tarkemmin Eläketurvakeskuksen verkkosivuilla.

Joulukalenterin kuvituskuva

Eläketonttumme on seuraillut työeläkejärjestelmän vuosikymmeniä tähän saakka hieman sivukorvalla, mutta näin eläkeuudistuksen kynnyksellä hän on havahtunut miettimään järjestelmän rakentumista ja siihen tehtyjä muutoksia. Vastailemme tämän vuotisessa joulukalenterissamme näihin eläketontun kysymyksiin ja kummasteluihin eläkejärjestelmän saloista.