Luukku 22: Kuka näistä eläkeasioista oikein päättää?

22.12.2016

Työeläkejärjestelmään liittyvät päätökset tehdään kolmikantaisesti eli kolmen tahon yhteistyönä: työntekijät, työnantajat ja valtio. Työntekijöitä ja työnantajia päätöksenteossa edustavat työmarkkinakeskusjärjestöt eli SAK, Akava, STTK, EK ja Kuntatyönantajat. Jokainen tonttu on edustettuna oman tonttuliittonsa kautta.

Työeläketurva katetaan pääosin työnantajilta ja työntekijöiltä kerättävillä työeläkemaksuilla. Työeläketurvan rahoittajilla on siksi keskeinen rooli työeläkejärjestelmän kehittämisessä. Työeläketurvan sisältöä ja rahoitusta on järjestelmän alkuajoista saakka kehitetty nimenomaan työmarkkinaosapuolten välisissä neuvotteluissa.

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee työmarkkinakeskusjärjestöjen ehdotukset työeläkelainsäädännön muutoksista esityksiksi, joiden perusteella eduskunta tekee varsinaiset lainsäädäntöpäätökset.

Valtion varoja ei käytetä työeläkkeiden maksuun, jolloin päätöksentekokaan ei kuulu yksin valtiolle. Valtio toki vastaa omien, valtion palveluksessa olevien työntekijöidensä työeläkemaksuista työnantajan roolissaan. Lisäksi valtio osallistuu yrittäjien, maatalousyrittäjien ja merimiesten eläkkeiden kustantamiseen.

Tätä kolmikantaista päätöksentekoa on usein pidetty työeläkejärjestelmämme kehittymisen takuuna, ja sen avulla järjestelmän rahoitus onkin pysynyt kestävällä pohjalla. Myös työeläketurvan sisältöä on pystytty mukauttamaan työelämän muutoksiin.

Joulukalenterin kuvituskuva

Eläketonttumme on seuraillut työeläkejärjestelmän vuosikymmeniä tähän saakka hieman sivukorvalla, mutta näin eläkeuudistuksen kynnyksellä hän on havahtunut miettimään järjestelmän rakentumista ja siihen tehtyjä muutoksia. Vastailemme tämän vuotisessa joulukalenterissamme näihin eläketontun kysymyksiin ja kummasteluihin eläkejärjestelmän saloista.