Luukku 2: Onko työeläke ollut aina olemassa?

02.12.2016

Työeläke ei ole ihan yhtä vanha kuin esimerkiksi joulupukki. Työeläkkeen juuret juontavat 50-luvulle, jolloin ensimmäisenä oman lakisääteisen työeläkkeen saivat merimiehet vuonna 1956. Tätä aiemminkin vanhuksista toki kannettiin huolta: oli köyhäinhoitoa, virkamiesten elatusta, avustuskassoja ja eläkekassoja, vapaaehtoisia eläkkeitä sekä kansaneläkettä.

Merimiesten eläkkeen perustaksi tuli ansaintaperiaate eli idea siitä, että eläke kertyi suhteessa aiempiin ansioihin. Saman logiikan todettiin soveltuvan myös muille työntekijöille, joten muiden yksityisalojen eläketurvan suunnittelua varten pantiin pystyyn komitea. Komitean puheenjohtajaksi nimitettiin silloisen sosiaaliministeriön vakuutusosaston päällikkö Teivo Pentikäinen, jota usein nimitetään Suomen työeläkejärjestelmän isäksi.

Komitean ehdotusta kannattivat työntekijöiden ja työnantajien silloiset keskusjärjestöt, mutta maan hallitus ei antanut lakiesitystä eduskunnalle. Niinpä eräs yksittäinen kansanedustaja, Veikko Kokkola SDP:stä, laati aiheesta lakialoitteen, jonka myötä asia eteni eduskunnan käsittelyyn.

Monien vaiheiden jälkeen työntekijäin eläkelaki TEL ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaki LEL tulivat voimaan vuonna 1962.

Samalla vuosikymmenellä omat eläkelakinsa saivat myös kuntien, kirkon ja valtion työntekijät. Myös perhe-eläkkeisiin liittyvä lainsäädäntö tuli voimaan 60-luvun loppupuolella. Yrittäjän ja maatalousyrittäjän eläkelait tulivat voimaan vuonna 1970. Esiintyvien taitelijoiden ja freelancereiden työeläkelakia sen sijaan piti odottaa 80-luvulle, kun heitä koskeva eläkelaki TaEL tuli voimaan vasta 1986. Viimeisimpänä joukkona oman eläkelakinsa saivat apurahansaajat vuonna 2009.

Alkuaikoinaan työeläketurvassa oli joitain eroavaisuuksia alasta riippuen, mutta eroavaisuuksia on vuosien varrella yhtenäistetty. Tänä päivänä eläketurva muodostuu samankaltaisesti riippumatta siitä, missä työssä on. Tonttujen keskuudessakin voidaan myhäillä tyytyväisenä, sillä olet sitten kotitonttu, saunatonttu, tallitonttu tai vaikka pihatonttu, kertyy kaikille työstä eläkettä samoin ehdoin.

Työeläkkeen syntyhistoriasta kertoo tarkemmin Matti Hannikaisen ja Jussi Vauhkosen Ansioiden mukaan – yksityisalojen työeläkkeiden historia.

Joulukalenterin kuvituskuva

Eläketonttumme on seuraillut työeläkejärjestelmän vuosikymmeniä tähän saakka hieman sivukorvalla, mutta näin eläkeuudistuksen kynnyksellä hän on havahtunut miettimään järjestelmän rakentumista ja siihen tehtyjä muutoksia. Vastailemme tämän vuotisessa joulukalenterissamme näihin eläketontun kysymyksiin ja kummasteluihin eläkejärjestelmän saloista.