Luukku 4: Mitäs eroa on sillä kansaneläkkeellä ja työeläkkeellä?

04.12.2016

Kansaneläke tuli voimaan jo ennen työeläkettä vuonna 1939. Tuolloin kansaneläke perustui säästövakuutukseen, ja kansaneläkevakuutusmaksut maksettiin henkilökohtaiselle tilille Kelaan. Kertyvät maksut korkoineen kasvattivat siten eläkkeen määrää. Kansaneläkkeen tarkoituksena oli tarjota vähimmäistoimeentulo koko väestölle silloin, kun ansiomahdollisuuksia ei työkyvyn menettämisen vuoksi ollut tai kun säädetty ikä tuli täyteen.

Kansaneläkelain toteuttaminen kohtasi kuitenkin erinäisiä käytännön haasteita, ja lakia uudistettiin vuonna 1956. Tällöin eläke muuttui tasaeläkkeeksi ja henkilökohtaiset tilit lakkautettiin eli luovuttiin aiemmasta ansioperusteisuudesta. Eläkemaksuja alettiin periä veroluonteisesti. Tämän nähtiin palvelevan paremmin maanviljelijöiden kuin palkansaajien etua.

Historian kirjoissa kansaneläkeuudistus nähdäänkin motiivina työeläkejärjestelmän syntyyn, kun sen myötä kansaneläkkeen huomattiin jäävän palkkatyötä tehneiden näkökulmasta riittämättömäksi. Niinpä päätettiin luoda työntekijöille keino kerryttää omasta palkkatyöstä turvaa vanhuuden varalle myös työeläkkeen muodossa.

Kansaneläke ja työeläke ovat tänäkin päivänä toisiaan täydentäviä toimeentulon turvaajia vanhuuden ja työkyvyttömyyden aikana. Kansaneläkkeen tavoitteena on turvata minimitoimeentulo, ja sitä maksetaan silloin, kun työeläkettä ei ole kertynyt lainkaan tai kun työeläke jää pieneksi. Työeläkkeen tavoitteena puolestaan on säilyttää työuran aikana saavutettu kohtuullinen kulutustaso myös eläkeaikana.

Työeläkettä kertyy jokaisesta palkkaeurosta, joka on ansaittu 18–68-vuotiaana tehdystä työstä. Mikäli siis tekee valtaosan aikuisiästään töitä, saavuttaa sillä keskimäärin kansaneläkettä korkeamman tulotason vanhuuden päivilleen. Tontuthan ovat tunnetusti ahkeria työntekijöitä, ja sehän on hyvä: heilläkin on edessään myös pitkä eläkeaika, jolloin kohtuullinen toimeentulo on tärkeä vanhuudenturva.

Kansaneläkkeen historiaa kuvataan tarkemmin Matti Hannikaisen ja Jussi Vauhkosen Ansioiden mukaan – yksityisalojen työeläkkeiden historia -kirjassa.

Nykyisestä kansaneläkkeestä löytyy lisätietoja Kelan sivuilta. Siitä miten työeläke muodostuu, kerrotaan esimerkiksi Työeläke.fi -sivustolla.

Joulukalenterin kuvituskuva

Eläketonttumme on seuraillut työeläkejärjestelmän vuosikymmeniä tähän saakka hieman sivukorvalla, mutta näin eläkeuudistuksen kynnyksellä hän on havahtunut miettimään järjestelmän rakentumista ja siihen tehtyjä muutoksia. Vastailemme tämän vuotisessa joulukalenterissamme näihin eläketontun kysymyksiin ja kummasteluihin eläkejärjestelmän saloista.